Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

januari

Gerda Pijls neemt na 32 jaar afscheid als orthoptiste van het Westfriesgasthuis. Steigers met netten rondom de Oosterpoort beschermen passanten tegen vallende stenen. Wethouder Roger Tonnaer presenteert de plannen voor de inrichting van de groene ruimte op het Oostereiland. Hierin is opgenomen een wandelpromenade langs de gehele waterlijn. Uit rapportage van onderzoeksbureau I&O Research blijkt dat de afsluiting van de Roode Steen in de zomermaanden wordt gewaardeerd. Gerard Hubers legt in de komende zomer het voorzitterschap van HCSV Zwaluwen'30 neer. Als ‘tussenpaus’ heeft hij dan de vereniging negen jaar geleid. De nieuw ingerichte jeugdafdeling in de openbare bibliotheek aan de Wisselstraat wordt officieel volgende week geopend, maar is nu al een groot succes. Kunstenaar Frans Halmans presenteert zijn ontwerp voor het Veteranenmonument dat op het Oostereiland geplaatst zal worden. De fractie VOC Hoorn vraagt het college Alzheimercafés financieel te steunen en stelt voor een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland in de WMO-raad op te nemen. Voor haar vrijwilligerswerk in buurthuis 't Hop aan het Gerritsland ontvangt Mimi Blokdijk-Terpstra de gemeentelijke legpenning.

12: Gat van Hansen.
12: Gat van Hansen.
De Belangenvereniging Bewoners Havenkwartier pleit voor een Deen-supermarkt op het braakliggende terrein van de voormalige schouwburg (het zgn. Gat van Hansen) aan de Westerdijk. Het college wil geen aparte subsidieregeling in het leven roepen voor de aanleg van zgn. groendaken.
25: Lucas Rive.
25: Lucas Rive.
In de conceptnota ‘Uitgiftebeleid openbaar groen’ is de mogelijkheid voor inwoners opgenomen om gemeentegroen te kopen. Vanwege zijn kampioenschappen in de bridgesport ontvangt Bauke Muller de gouden sportpenning van de gemeente Hoorn. De gemeente legt een dwangsom op als de eigenaar van café-restaurant d’Oude Waegh de zes warmtestralers boven het terras niet verwijdert. Spanbroeker Jan Bakker ontvangt de Hoornse gemeentelijke legpenning bij zijn afscheid na 15 jaar werkzaam te zijn geweest bij zwembad De Waterhoorn. Vanwege de te verwachten grote belangstelling vindt de huldiging van Ben en Dean Saunders, winnaars in de tv-programma's The Voice of Holland en Popstars, plaats op het Pelmolenpad. In Overveen wordt Lucas Rive officieel als Meesterkok geïnstalleerd, een titel die hij nu als vierde Hoornse topkok in ‘de Hoornse Broeders’ met Michel van der Kroft, Ron Blaauw en Constant Fonk gemeen heeft.

26: Giel van der Zel.
26: Giel van der Zel.
In het Pakhuis aan Onder de Boompjes toont de vereniging Oud Hoorn de expositie ‘Een rondje Hoorn’ met materialen uit de verzameling van Giel van der Zel. Een verkeersbesluit van het college aangaande het terrein dat toegang tot het Westfriesgasthuis geeft, maakt het bekeuren van foutparkeerders daar mogelijk.