Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

december

1: Creatieve Broedplaats Hoorn.
1: Creatieve Broedplaats Hoorn.
De VVD in Hoorn vraagt het college om een internetrechercheur in te zetten voor het opsporen van uitkeringsfraude. Hoornaar Simon Broersma is gekozen tot voorzitter van de afdeling Noord-Holland Noord van het COC. De gemeente schenkt de Creatieve Broedplaats Hoorn € 45.000 voor de herinrichting van het gebouw waarin voorheen het Museum van de Twintigste Eeuw was gevestigd, zodat daar verschillende werkplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Gemeente voorlichter Marieke van Leeuwen en journalist Robert Vinkenborg organiseren met succes een debat over vermaak en gevaren van de Social Media (zoals Facebook en Twitter). Evenals vorig jaar zal tijdens de jaarwisseling parkeren in de binnenstad gratis zijn, m.u.v. de gebieden waar parkeervergunning vereist is en de parkeergarages. De apparatuur wordt beschermd tegen vuurwerk. Uit het Koopstromenonderzoek 2011 van I&O Research blijkt dat de jaaromzet van de Hoornse winkels ruim 400 miljoen euro bedraagt en dat 94% van de inwoners de dagelijkse boodschappen in de eigen stad doet.


3: Gedicht van Cornelis Putemmer.
3: Gedicht van Cornelis Putemmer.
Een paneel met het gedicht ‘waar levens kwijnen’ van de overleden stadsdichter Cornelis Putemmer (Cees Aker) wordt geplaatst aan de gevel tegenover het nieuwe cultureel café De Kapel in de Achterstraat. Asbestsanering bij de restauratie van het Pietershof maakt een extra uitgave van € 220.000 nodig voor schoonmaak en afvoer van inboedel van bewoners. Een voorstel om het parkeerterrein bij het winkelcentrum in Blokker uit te breiden wordt door het college afgewezen, omdat het ten koste gaat van een boom en de container voor hangjeugd aldaar. Volgens de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 24 november heft de gemeente reclamebelasting op de juiste manier.

8: De Blauwe Schuit.
8: De Blauwe Schuit.
De gemeenten Stedebroec, Hoorn en Drechterland subsidiëren De Blauwe Schuit. Buiten deze gemeenten worden door de instelling geen cursussen meer aangeboden. De tarieven zijn voor de cursisten gelijk, ongeacht de gemeente van herkomst. De gemeente onderneemt juridische stappen tegen de aannemer die de brug tussen Poolster en Westerdijk moet maken. Wegens voortdurende overlast van hanggroepen wordt de onderdoorgang bij één van de flats aan het Betje Wolffplein in de Kersenboogerd afgesloten. Tabor College d'Ampte start in het volgend schooljaar met een Vakcollege Zorg. In de Structuurvisie 2010 - 2025 formuleert de gemeente als voornaamste ambities het bevorderen van werkgelegenheid in de buurten, het gezicht van de stad naar het water richten en het opfrissen van woonwijken. Na vijftien jaar actief te zijn geweest in het wijkwerk in de Risdam neemt Gé van Beenen afscheid als voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid en Nieuwe Steen. Hij ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn als blijk van waardering voor zijn inzet. De opening van een dottercentrum in het Westfriesgasthuis, dat voldoet aan alle eisen en toestemming heeft van de inspectie en ministerie, gaat op het laatste moment niet door, omdat de zorgverzekeraars er niet mee akkoord gaan. Mevrouw Eva van Unen-Plomper viert in Noorderpoort, van het complex Avondlicht, haar honderdste verjaardag. Olympisch Kampioen Judo (München 1972) Wim Ruska ontvangt een vernieuwde biografie over hem. De PvdA in Hoorn tekent bezwaar aan tegen het voornemen van de gemeente om vergoeding te vragen voor het inwilligen van verzoeken van burgers om documenten openbaar te maken. Met ingang van 2012 is het jeugdtarief voor een Nederlandse identiteitskaart € 15. Vanaf 14 jaar is dat € 40,05. Voor een paspoort geldt € 48,73 in het hoogseizoen. De gemeente werkt niet mee aan een verzoek van eigenaar Rockspring van Hof van Hoorn (v/h Run Shopping Centre) aan de Van Aalstweg om het winkelaanbod daar te verruimen. Stichting Unu Pikin ontvangt van millenniumgemeente Hoorn een millenniumcheque voor het project ‘Leerwerkplaats voor fietsherstel in Suriname’, dat begonnen wordt door de heer en mevrouw Dekkers uit Hoorn. De meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met de Notitie subsidies amateurkunst 2012-2013. De gemeente zet twee extra mensen aan het werk om fraude met uitkeringen tegen te gaan. ‘Een verschil van opvatting’ leidt tot beëindiging, na veertig jaar, van de relatie Stichting Park Gallery en schouwburg Het Park.

27: Poort naar het klooster Nieuwlicht.
27: Poort naar het klooster Nieuwlicht.
De sluitsteen van de vroeger bestaande poort naar het klooster Nieuwlicht (1392-1573) wordt geplaatst in een poortje aan de Koewijzend dat de plaats van het vroegere klooster aangeeft. De politie zet met succes een Burgernetactie (opsporingsbericht via internet en mobiele telefoon) op na een gewelddadige straatroof op de Roode Steen. De gemeente wijst een verzoek om een stedenband aan te gaan met de stad Tokmak in Oekraïne af. Alle betrokkenen zijn het eens over de uiterste datum waarop de handtekeningen moeten zijn gezet voor de bouw van een hotel, casino en bioscoop op de Blauwe Berg: 29 februari 2012. Deze kroniek van 2011 is door Koos van Bockxmeer voor de Vereniging Oud Hoorn samengesteld op basis van berichtgeving in het Noordhollands Dagblad / Dagblad voor West-Friesland en het Westfries Weekblad.