Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

januari

De Stichting Oosterkerk ontvangt van een anonieme Hoornse ondernemer een geldbedrag, waardoor de aanschaf van een glas-in-loodraam dat geheel in het teken staat van ‘400 jaar Kaap Hoorn’, mogelijk wordt. Peter Dorleijn toont de schetsen. Marije Wolfswinkel uit Noord-Scharwoude zal het raam vervaardigen. In jachthaven De Karperkuil wordt door snel optreden van omstanders een brand in zeiljacht De Boekanier als gevolg van een neerstortende wensballon voorkomen. De roep om een verbod op wensballonnen wordt hierdoor aangewakkerd. In de regio zijn recent diverse branden in stolpboerderijen door vermoedelijk dezelfde oorzaak gemeld. De nieuwjaarsreceptie van de gemeente vindt plaats in de vorm van een talkshow in de schouwburg. De begraafplaats aan het Keern is gekraakt door een aantal daklozen. De gemeente neemt maatregelen en sloopt de gebouwtjes die er nog staan. De raadsfracties HOP en Fractie Tonnaer vragen het college om ‘volledige transparantie van de werving van fondsen’ te geven bij de exploitatie van VOC-museumschip Halve Maen. 13: Affichemuseum.
13: Affichemuseum.
Met een aantal attracties die hoog in de lucht zullen steken (een toren van 90 meter hoog bijvoorbeeld) wordt de Hoornse kermis wéér een publiekstrekker van formaat. In totaal zijn er 72 attracties gecontracteerd. Sinds 22 december is de nieuwe nachtopvang voor dak- en thuislozen ‘Het Startpunt’ op Dampten 18 open. Leger des Heils, politie en gemeente werken volgens afspraken ter voorkoming en bestrijding van overlast. Een fout in de software van diverse nieuwe parkeerautomaten zorgt voor lange wachttijden bij het aanmaken van een parkeerovereenkomst en daardoor voor grote ergernis bij de automaten. Het pand aan het Grote Oost waarin het Affichemuseum gevestigd is, wordt verbouwd. Een tijdelijke locatie wordt gevonden op het Breed in het gerenoveerde ‘Blokkerpand’. In de commissievergadering Grondgebied van de buurgemeente Koggenland wijzen de fracties unaniem de plannen voor een baggerdepôt nabij de A7 ten behoeve van de gemeente Hoorn af. Dr. Giel Nijpels neemt afscheid als directeur van het Diabetes Zorgcentrum / Ketenzorg West-Friesland. ‘Zijn’ project Hoorn Studies, waarmee dit initiatief begon, is 25 jaar geleden van start gegaan. Met een symposium in de Oosterkerk worden deze feiten gevierd. Ronald Vos is veertig jaar actief in de bokssport. In zijn carrière behaalt hij vijf Nederlandse titels. Hij geeft nu boks- en bikkeltrainingen. Zorghotel Wilgaerden aan de Koepoortsweg sluit de deuren. In het pand wordt een nieuwe, intensieve vorm van zorg voor ten hoogste twaalf dementerenden gevestigd onder de naam Martha Flora Huis. Naast de Ladies Night, gezinsdag en roze maandag wordt tijdens de Hoornse kermis ook een ‘prikkelarm’ moment ingevoerd voor mensen met autisme, epilepsie of andere aandoeningen die overgevoeligheid voor herrie en drukte veroorzaken. Met een ludieke actie, waarbij hun huizen aan de Westerdijk te koop worden gezet, vraagt het bewonerscollectief om aandacht voor hun bezwaar tegen extra recreatieve voorzieningen die in de plannen voor dijkverzwaring zijn opgenomen. In een zelfgemaakte brochure bieden zij alternatieven aan. Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) slaat de eerste officiële paal voor het project appartementencomplex Kaap Hoorn aan de Liornestraat. De drie leden voor de algemene raadscommissie van de Fractie Tonnaer leggen uit onvrede hun functie neer. Het reglement staat slechts de benoeming van twee nieuwe leden in de commissie toe.
21: Speelgoedmuseum De Kijkdoos.
21: Speelgoedmuseum De Kijkdoos.
Na 21 jaar sluit Aaltje Kuiper haar Speelgoedmuseum De Kijkdoos op de Italiaanse Zeedijk. Het speelgoed wordt geveild door een Duits veilinghuis. De gemeente biedt bezoekers aan de binnenstad aan om op donderdagavond 22, zaterdag 24 en koopzondag 25 januari gratis te parkeren als compensatie voor de overlast bij het invoeren van het Nieuwe Parkeren. Prinses Laurentien leest in de bibliotheek Hoorn tijdens het Nationale Voorleesontbijt voor aan kinderen uit groep twee van brede school Cedercampus. Bij reorganisatie van de Belastingdienst blijft het Belastingkantoor Hoorn een volwaardige vestiging. Het Clusius College in Hoorn start een nieuwe opleiding: Groen, Water en Recreatie. MBO-ers kunnen o. a. terecht in het toerisme, bij waterschappen en in de bosbouw. De Stichting Westfriese Families viert het 60-jarig jubileum. De Raad van State keurt de ‘verplaatsing’ van drie woonflats langs De Weel geheel goed. De drie reeds gesloopte E-blokken worden vervangen door drie appartementencomplexen met elk twintig woningen. In zorgcentrum Westerhaven viert Jo de Koning-Verberne haar 100e verjaardag. In het Glop, een steegje in het verlengde van het Nieuwe Noord, valt een gat in de bestrating. Hierdoor wordt de aanwezigheid van een overkluisd rioolstelsel in de binnenstad overduidelijk. Nader onderzoek zal uitwijzen of in de toekomst het stelsel toegankelijk zal zijn voor belangstellenden. Op een kaart uit 1838 is het stelsel aangegeven. Het terrein van de oude schouwburg aan de Westerdijk, bekend als ‘het Gat van Hansen’, is onder voorwaarden verkocht en wordt ingevuld met woningbouw.

27: Hoge Brug.
27: Hoge Brug.
De Hoge Brug, tussen Veermanskade en Oude Doelenkade, is, na restauratie door de Hoornse firma Allas van Heezen, weer op zijn plaats gezet. Het kruispunt Dinkelweg / IJsselweg in de Kersenboogerd zal worden voorzien van verkeerslichten die ‘vraaggestuurd’ werken. Senol Ocakli, die in 1999 het Turks-Nederlands Museum startte in de Wisselstraat, presenteert zijn boek ‘1000 jaar vriendschap Turkije-Nederland’. De museumcollectie is in 2010 verhuisd naar Den Haag. Voor de tweede keer op rij behaalt school voor speciaal basisonderwijs De Wissel het landelijk geldende predicaat Excellente School.

28: Haring's Bloemservice.
28: Haring's Bloemservice.
Haring's Bloemservice op het Grote Noord gaat over in andere handen. De zaak is in 1942 opgericht. De zes voetbalverenigingen in Hoorn zetten een samenwerking op (Stichting Hoorns Sport Collectief) gericht op het werven van gezamenlijke partners voor de clubs. De ervaringen met de testversie van de Oculus Rift virtual realitybril (een wereldprimeur van het Westfries Museum) zijn zeer positief. Meer dan 4500 mensen hebben in het Hoorn van 1650 rondgelopen. In juni wordt het project voortgezet, uitgebreid met een ‘voorgeprogrammeerde wandeling’ in o.a. het havengebied. De verkeersproblemen op het Dampten worden onbeheersbaar: twee scholen voor voortgezet onderwijs en de vestiging Werksaam (sociale diensten van zeven West-Friese gemeenten) vragen om voldoende parkeerruimte. De komst van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en de nieuwbouw van De Makerij voor Leekerweide voert de verkeers- en parkeerdruk aanzienlijk op. Ruimte voor oplossingen ontbreekt. Bezoekers van Van der Valkhotel op de Blauwe Berg parkeren gratis, die van bioscoop en casino betalen € 1,20 voor een uitrijkaartje. Bij het college is een plan ingediend voor de bouw van een appartementen complex met een ‘torentje’ van acht bouwlagen op de plaats van de voormalige ABN-AMRObank aan de Koopvaarder.