Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

januari

Politie en publiek ervaren het cameratoezicht tijdens Lappendag als positief. Het woonwagenkampje aan de Opgang in de wijk Risdam Noord wordt opgeheven. Het terrein wordt voorlopig met gras ingezaaid. De vergaderstructuur van de gemeenteraad wordt anders: in plaats van de gebruikelijke raadscommissies is er nu één algemene raadscommissie, die besluitvorming op alle beleidsvelden voorbereidt. De winteropvang voor mensen die een zwervend bestaan leiden in Hoorn en West-Friesland is geopend. Tot en met 31 maart zijn er acht opvangplaatsen beschikbaar. De tarieven voor betaald parkeren voor 2007 zijn niet verhoogd. De parkeervergunningen zijn met 1% in prijs gestegen. Het college besluit om alsnog te onderzoeken of een locatie aan de IJsselweg bestemd kan worden voor een jeugd- en jongerencentrum voor de groep van 6 tot 19 jaar. Het comité stadsaankleding, onderdeel van de Stichting Hoorn 650, stelt voor méér monumenten 's avonds in de schijnwerpers te zetten. Zwembad De Waterhoorn ontvangt de viermiljoenste bezoeker. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente wordt de vlag ‘650 jaar Hoorn’ gepresenteerd en naast het Hoorn 650-biertje ook de jubelwijn en de jubellikeur. Plannen voor een recreatief voetpad in het gebied langs de spoorlijn tussen de Dinkeltunnel en de Groene Steen worden in een enquête aan bewoners van de Kersenboogerd voorgelegd. In een bedrijfspand aan de Factorij is dagopvang voor daklozen ‘'t Zwervertje’ geopend. Peter de Boer is initiatiefnemer en zwaait er de scepter met (ex-)daklozen. Jan Drijver (82) schenkt het model van fluitschip De Risdam dat hij in 2002 maakte, aan de Vereniging Oud Hoorn. Het is voorlopig geplaatst in het verenigingsgebouw. De Erica Kapel onderscheidt de jubilerende leden Sjef Klein (25 jaar lid) en Piet Stam (45 jaar lid). Een aantal cafés in de binnenstad voert bij wijze van proef op de woensdag een rookvrije avond in. Van der Laan Electrotechniek uit Zwaag viert het 65-jarig jubileum. Het Westfries Museum maakt het mogelijk om op de website www.wfm.nl het museum virtueel te bezoeken. De meerderheid van de brede raadscommissie van Hoorn gaat onder strenge voorwaarden akkoord met cameratoezicht in de openbare ruimte. In een speciale wekelijkse rubriek besteedt het Noordhollands Dagblad voor West-Friesland aandacht aan de viering van Hoorn 650 jaar stad. Het college stelt aan de gemeenteraad voor de percelen gelegen in het gebied Westfrisia-Noord, aan te wijzen als gronden waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing is. De gemeente adopteert als eerste één van de 34 eenhoorns in het kader van het 1Hoorn ART Kunstproject. In 2025 wordt voor Hoorn een krimp van de bevolking van minder dan 5% verwacht. Het R.K.Gemengd Koor Grote Waal viert het 30-jarig bestaan met een jubileumdienst in de Engelbewaarderskerk. Tegen voortzetting van erfpacht van woningen en winkels in de Huesmolen worden 95 bezwaren ingebracht. Met een groot postduivenweekend in sporthal de Vredehof viert de P. V. Coenstad het veertigjarig bestaan. De Vereniging Oud Hoorn maakt zich zorgen over plannen van het college om de welstandscommissie en de monumentencommissie samen te voegen. De gemeente vordert een ton aan onterecht doorbetaald salaris terug van een voormalige topambtenaar. Bewoners van de Dorpsstraat protesteren bij de gemeente tegen de uitbreiding van een parkeerterrein aan de Factorij. Louis Timmer neemt na twintig jaar afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Westfries Gasthuis. Hij wordt uitgezwaaid met een symposium en een feest voor het personeel in de schouwburg. Op de Rode Steen wordt een verzinkbaar plaskruis geïnstalleerd. Raadslid Roger Tonnaer staat alleen in zijn kritiek op de wijze waarop het college de bestuurscommissie van het Westfries Museum heeft ontslagen. Het college voert het collegespreekuur in: op de zaterdagochtend van elke oneven week van 11 tot 12 uur zijn in Restaurantcafé Ridderikhoff daartoe twee wethouders aanwezig. Tijdens de vergadering van het Dorpenoverleg Blokker-Zwaag zal het ontwerp van een recreatief natuurbos in Blokweer gepresenteerd worden. Het zaagtanddak van de voormalige TSH aan de Johan Poststraat blijft in de plannen voor nieuwbouw daar in zijn geheel behouden. Voor de oudere jeugd van Blokker is er opnieuw een tijdelijke oplossing: de inloopavonden in café Het Gouden Hoofd worden weer gehouden in afwachting van het eigen jeugdhonk waarvan al zo lang sprake is. De Nieuwe Hoornse Kunstenaarsvereniging 2005 start een digitaal filmhuis in een horecagelegenheid op de Rode Steen. Hevige storm richt schade aan in de stad. De 240 jaar oude beuk in een tuin achter de Gouw en de Nieuwsteeg waait om en beschadigt een aantal achtergevels. Een plan voor een aantrekkelijk ingericht bos- en natuurgebied in Blokweer ligt klaar. Tien grote zilveresdoorns langs de Turfhaven worden gekapt. Dit is nodig voor de restauratie van de kademuur. Carnavalsvereniging Ospylac viert het 44-jarig jubileum en blikt terug op een groots verleden. Woningstichting Intermaris wil een klein aantal huurwoningen bouwen achter het woonwagenkamp aan de Bobeldijkerweg. Het eerste exemplaar van de zestiende editie van ‘Hoorn oh ja’ (2006) wordt door voorzitter Martin Hoiting aangeboden aan Ernesto Hoost. Hij staat op de voorpagina afgebeeld temidden van de trofeeën die hij behaalde als meervoudig wereldkampioen kickboksen. Vorig jaar meldden zich 60 jongeren met grote schulden bij Plangroep, de schuldhulpverlener in Hoorn. Daarom gaat het voortgezet onderwijs in Hoorn aan de slag met een lesprogramma over omgaan met geld. Via internet afspraken maken met de polikliniek van het Westfries Gasthuis is nu mogelijk. De afdeling neurologie is de eerste waarbij dat kan. De organiste Aukje Broers en zeven leden van het Sint Janskoor (Eef van Duren, Lenie Entius, Anneke Putter, Bep Timmer, Wil Bankras, An Huizinga en Elly Steenmeijer) krijgen de zilveren jubileumspeld na 25 jaar inzet voor het koor. De fractie van zijn partij zegt unaniem het vertrouwen in oud-wethouder en gemeenteraadslid voor de PvdA Roger Tonnaer op. De bestuursrechter in Alkmaar bepaalt dat de gemeente Hoorn geen verplichting tot herbouwen van de ingestorte stolp aan de Dorpsstraat aan de eigenaar mag opleggen. De gemeenteraad wijst de plannen van de stuurgroep voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Hoorn krachtig van de hand: schaalvergroting is voor de Hoornse politiek onbespreekbaar. Het CDA wil dat het college overleg voert met vrijwilligers om buurthuis ‘t Slot aan de Van Beierenstraat open te houden.