Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

januari

Provinciale werkgroep Taskforce Ruimtewinst presenteert voorstellen voor de inrichting van het stationsgebied. Ook een groep studenten bouwkunde werkt aan een serie adviezen voor de inrichting van het gebied. Na een bouwperiode van 3 maanden wordt de nieuwe school Copernicus op 16 januari officieel in gebruik genomen. Bij zijn afscheid bij zaalvoetbalvereniging Hovocubo ontvangt Nico Mantel de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn voor zijn langdurige inzet voor de club en de betekenis hiervan voor de Hoornse samenleving. Bij een brand in het schuurtje achter hun ouderlijk huis komen de broertjes Brandon (4) en Donnevan (5) Berkenfeld om het leven. Vanwege haar inzet gedurende 25 jaar in het koor De Hoeksteen en haar activiteiten op andere terreinen in de parochie Hoorn ontvangt Tiny Pater-Beerepoot de zilveren Gregoriusmedaille. Het cameratoezicht op Hoorn 80 is zo succesvol dat het op de andere bedrijventerreinen navolging krijgt. De gemeente onderzoekt de noodzaak van de aanleg van een geluidswal langs de ventweg bij nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder. Met 317.000 bezoekers trekt zwembad De Waterhoorn 10.000 meer mensen in 2007 dan in het jaar van het dieptepunt 2006. De gemeente voorziet 33 eigen bedrijfsauto's van een roetfilter. Het afsluiten van de Roode Steen wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2010. De benodigde nota's over de problematiek zullen dan behandeld zijn. ‘Sigaerengenietschap Bernardo’ beraadt zich op mogelijkheden om na de invoering van het rookverbod in de horeca per 1 juli a.s. de bijeenkomsten op de vertrouwde plaats te blijven organiseren. De bomen in het productiebos Blokweer worden gekapt. De aanplant van bomen in het opnieuw ingerichte bos vindt in september van dit jaar plaats. Supermarktketen Deen viert het 75-jarig bestaan. De eerste winkel stond aan de Koepoortsweg 23. Het bedrijf is uitgegroeid tot 54 filialen met ruim 5000 werknemers. De gemeenschap Christengemeente De Hoorn vindt een nieuwe locatie voor haar bijeenkomsten in het voormalige gebouw van Philips aan de Holenweg. Het Clusius College in Hoorn begint een opleiding ‘commercieel ondernemen’. Monumentenbeschermers en ondernemers staan tegenover elkaar in het oordeel of in de binnenstad winkelpanden samengevoegd mogen worden zoals in het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan door B en W wordt aangeduid. Bij de eindafrekening blijkt dat voor de bouw van de kunstijsbaan in 2006 het budget met minder dan 1% is overschreden. Bewoners van de Grote Waal proberen met duizend handtekeningen kracht bij te zetten aan hun protest bij gemeente en Rijkswaterstaat tegen de geluidsoverlast van de A7. De Afdeling Hoorn van het Rode Kruis viert het 90-jarig bestaan. Bij die gelegenheid wordt Piet van der Sluijs vanwege zijn vele verdiensten ridder in de orde van Oranje-Nassau. Omdat er minder behoefte aan is dan werd gedacht, hebben de leden van het college van burgemeester en wethouders niet langer meer een vast spreekuur. Dick Louwman, voorzitter van de Stichting Hoorn 650, ontvangt in de Oosterkerk het eerste exemplaar van ‘Hoorn oh ja 2007’. M.P. Wiggers en G.D. Minderman treden toe tot de raad van toezicht van het Westfriesgasthuis. De bezwaarcommissie wijst bezwaren van omwonenden tegen de komst van een elektronicabedrijf aan de Van Aalstweg af en adviseert nader onderzoek te doen naar de gevolgen van extra verkeer als het bedrijf zich daar vestigt. Door appartementen te bouwen op palen kan in het ontwerp voor het plan van de voormalige TSH het zaagtanddak worden ontzien. Het zal, met een deel van de school,worden gerestaureerd. De werkgroep Kloosters/Historische wandelroute Blokker ontvangt een Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn ter waarde van € 1000. Daklozenopvang ’t Zwervertje krijgt geen vergunning voor het ophalen van oud papier. Het Westfriesgasthuis start een alcohol poli voor pubers met een drankprobleem. Het aantal opnames van jongeren met een alcoholvergiftiging is van twee in 2004 naar vierentwintig in 2007 gestegen.