Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

februari

Boekhandel Bakker, boekverkopers sinds 1879 aan de Nieuwstraat, beëindigt het bedrijf per 1 maart. Veertig wagens en loopgroepen vormen de Carnavalsoptocht in Zwaag, die door tienduizenden toeschouwers wordt bewonderd. De Centrale Raad van Beroep te Utrecht oordeelt dat het ontslag van een ambtenaar in Hoorn die in de bouwfraude (2003) betrokken is, terecht is geweest. Extra toezicht van wachters in het Julianapark tijdens het zomerseizoen is effectief en wordt in 2008 voortgezet. Subsidie aan carnavalsvereniging Het Masker wordt door het college wegens de ‘prominente plaats’ die alcoholgebruik inneemt bij de festiviteiten afgewezen. Het Meldpunt Discriminatie West-Friesland in wijkcentrum Kersenboogerd wordt door wethouder Ronald Witteveen officieel geopend. Plannen voor aanleg van de vernieuwde Westfrisiaweg bij Hoorn op een max. 9 meter hoge dijk tussen A7 en de wijk Bangert en Oosterpolder worden kritisch bezien. Kinderopvang Berend Botje wordt onderscheiden met de Ondernemingsprijs 2007 van Westfriesland Méér. Piet Mesman neemt na 31 jaar afscheid als penningmeester van de Stichting Vrienden van Lindendael. De raadscommissie van Hoorn ondersteunt het verzoek om subsidie van carnavalsvereniging Het Masker. De gemeente trekt jaarlijks 16.000 euro extra uit voor bloemen in het straatbeeld van de stad. René Volkers schenkt het werk van zijn vader Adriaan (tekeningen en studies in diverse technieken) aan het Westfries Museum. De Mariaschool viert het 75-jarig bestaan met feest, een boek en twee reünies. Het project Jongeren Centraal, waarmee Hoorn jongerenproblematiek aanpakt, krijgt navolging in andere gemeenten. Gemeenteraadslid Roger Tonnaer spreekt zijn verbazing uit over de traagheid van de ontwikkelingen op het gebied van jongerenwerk in Blokker. De woonomgeving van de ouderenflats ‘De Wagens’ wordt voor € 672.000 opgeknapt. Nog voordat de gemeenteraad akkoord is gegaan met verhuizing van de club heeft Pétanquevereniging De Bouledozers al een gebouw gekocht en opdracht gegeven om de fundering te slaan. De kaasmarkten in het afgelopen jaar trokken 20.000 bezoekers. De gemeente wil het initiatief voortzetten en trekt een bedrag van € 20.000 voor subsidie uit. Dan is er nog een sponsorbijdrage van hetzelfde bedrag noodzakelijk om de kosten te dekken. Simon Busch en Hendrika van Dijk vieren hun 70-jarig huwelijk. De Hoornse politiek gaat morrend akkoord met een toeslag op de uren goedkope huishoudelijke hulp die zorgorganisaties leveren voor hulp aan zieken en ouderen in Hoorn. De gemeenteraad gaat akkoord met een bijdrage van € 143.000 voor de hal van De Bouledozers aan het Leekerpad. Gerrie Schaap neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de Hoornse afdeling van Groei & Bloei. In de Stichting Evenementen Stad Hoorn (SESH) zetten Tinie Mulder, Bram Stam en Frans van Luijt met de vrijwilligers die bij Hoorn 650 assisteerden bij evenementen in de stad, het werk van de werkgroep voort om de levendigheid van de stad vast te houden. Een meerderheid in de gemeenteraad acht een maximale grootte van 600 m2 op slechts enkele plaatsen in de binnenstad voor het samenvoegen van winkelpanden aanvaardbaar. Basisschool De Duiventil in de Kersenboogerd viert het 25-jarig bestaan. De Hoge Raad bepaalt dat het proces wegens omkoping tegen de voormalige directeur Openbare Werken van Hoorn dient te worden overgedaan. De medewerkers van Bureau Stadstoezicht in Hoorn worden ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’, hetgeen ook inhoudt dat zij bekeuringen mogen uitdelen. Brechta Boukens ontvangt een taart als dank van het Nationaal Epilepsie Fonds bij haar vertrek als coördinator van belangengroep EpilepsiePlus. Plannen voor het Oostereiland behelzen onder meer 31 woningen, een hostel en andere cultuurgerelateerde voorzieningen. Door bezuinigingen van het Rijk worden de centra voor beeldende kunst de Boterhal en de Mariakapel vanaf volgend jaar met resp. € 35.000 en € 50.000 euro gekort. In het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad zal aan de noordzijde van de Roode Steen de aanleg van ‘serreachtige terrassen’ mogelijk worden gemaakt. De 1Hoorn Art route wordt, met nieuwe eenhoorns, opnieuw in de binnenstad uitgezet.