Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

oktober

De maatregelen om een einde te maken aan illegaal gebruik van stukjes openbaar groen worden opgeschort. Bewoners van het Keern herhalen hun verzoek aan het college om actie te ondernemen tegen de onveilige situatie rond de op sloop wachtende huizen op Keern nrs. 46 t/m 56. Op 58 kavels in de wijk Bangert en Oosterpolder wordt het mogelijk om een huis te bouwen dat niet aan de welstandseisen hoeft te voldoen. Onderzoek wijst uit dat inwoners van de gemeente via de indicatiestelling de huishoudelijke hulp krijgen waarop zij recht hebben. Gemiddeld wordt het cijfer 8 gegeven voor de geboden hulp. Onderzoek van de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) wijst uit dat de positie van Turkse en Marokkaanse 50-plussers in Hoorn zwak is door lage inkomens en gezondheidsklachten. Mevr. Sneska Quaedvlieg-Mihailovic reikt in het te restaureren pand Koepoortsweg 73 de Europa Nostra Award uit aan Stichting Stadsherstel. Bij deze gelegenheid wordt Jan van der Heijden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Hoornse Concertstichting Johan Messchaert brengt de cd ‘In Hoorn te horen’ in eigen beheer uit. De begroting 2009 van de gemeente sluit met een positief saldo van 1,5 miljoen euro. Scholengemeenschap Oscar Romero viert het 25-jarig jubileum. De gemeenteraad komt moeizaam tot een besluit over de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Stichting Leergeld Hoorn helpt dit jaar zo'n vijftig gezinnen en ongeveer honderd kinderen door een financiële bijdrage aan schoolreisjes en andere (sport)activiteiten. André Scholte ontvangt de onderscheiding ‘draaginsigne gewonden’. Hij is van april tot oktober 1980 naar Libanon uitgezonden voor de Koninklijke Landmacht. Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie bezoekt de door de gemeente georganiseerde ‘participatietop’. Leden van de Parochie Hoorn in de Risdam vieren het 35-jarig bestaan van de eigen gebedsruimte in de wijk. De gemeente maakt bekend dat er geen geld geparkeerd staat op rekeningen in het buitenland. In een aantal cafés in de stad wordt het roken in de kroeg weer toegestaan, ondanks de kans op boetes. Raadslid Chris de Meij wordt uit de VVD-fractie gezet. Bij het 150-jarig jubileum van de broederschap van vrijmetselaars in Hoorn geeft de Loge West-Friesland het boek ‘Fatsoenlijke Heren’ uit. De Blokkerder Dansgroep bestaat 30 jaar. De gemeente doet bij 5300 huishoudens onderzoek naar de leefbaarheid in hun buurt. Mevrouw Bets Janszen viert haar 100e verjaardag in woonzorgcentrum Avondlicht. Het college wil kleinschalig openbaar groen toch gaan verkopen. Het looppad rond de ijsvloer in kunstijsbaan De Westfries is niet onderheid en verzakt. Na een proefperiode die vier jaar heeft geduurd, besluit het college dat drijvende terrassen onder voorwaarden mogen worden toegestaan. Intussen staan de twee terrassen in de Appelhaven te koop. VVD en CDA vinden dat de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in de Grote Waal vanwege de grote overlast moet worden weggehaald. Stadsdichter Cornelis Putemmer (Kees Aker) overlijdt op 52-jarige leeftijd. De Kloosterwerkgroep van Blokker realiseert aan de Bangert een stukje kloostermuur van ter plekke gevonden stenen van het klooster Betlehem ( 1474-1572). In de serie uitgaven van de Stichting Bas Baltus verschijnt van de auteur Henk Overbeek een boek over de rijkdom aan gevelstenen in Hoorn, Blokker en Zwaag. Woningstichting Intermaris Hoeksteen ontvangt de jaarlijkse monumentenprijs van de vereniging Oud Hoorn vanwege de restauratie van het weeshuiscomplex aan de Achterstraat. Omdat de problematiek te ingewikkeld is voor uitspraak in kort geding, moet via een bodemprocedure duidelijkheid komen in de zaak tussen de gemeente Hoorn en Omring over de vergoeding voor hulp bij het huishouden.