Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

mei

Ter gelegenheid van de dodenherdenking en bevrijdingsdag worden in de Oosterkerk door Filmhuis Hoorn, Stichting Oosterkerk en Comité 40-45 drie speciale filmavonden georganiseerd met films passend bij het thema. Café ’t Hoornsche Veerhuijs gaat na een jaar weer open. Dick en Nel Bransen mogen er volgens de regels de komende vier jaar nog geen leiding aan geven. De gemeente besluit dat de Hoornse Badminton Vereniging HBV voortaan Sporthal Zwaag als thuisbasis mag gebruiken. De Hoornse politiek reageert kritisch op plannen van de provincie om kunstmatige eilandjes voor de Hoornse kust aan te leggen. Het Comité 4 Mei in Zwaag ontvangt de Eenhoornzegel van € 1.000. Stadsherstel Hoorn krijgt een Europese prijs van € 10.000 voor behoud van cultureel erfgoed. Deze zal worden besteed aan het pand Koepoortsweg 73, dat na restauratie een zorghotel voor ouderen zal zijn. Een groot deel van het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg komt in handen van een nieuwe eigenaar. Stadsarcheoloog Tosca van der Walle neemt na 34 jaar afscheid van de gemeentelijke dienst. Zij wordt gehuldigd met de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Anneke van de Sluijs ontvangt de Geert de Vriesprijs van Verpleeghuis Lindendael. De heer en mevrouw J.A. de Wit-Aalten vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het college stelt voor de OZB in 2009 en 2010 beperkt extra te verhogen om middelen te vinden voor de bijdrage van € 17 miljoen aan de kosten van de Westfrisiaweg. De Vrijmetselaarsloge ‘West-Friesland’ bestaat 150 jaar. Aan een jubileumboek wordt gewerkt. Drie-jarige peuters kunnen voortaan een derde dagdeel in de week naar de peuterspeelzaal. De 13 appartementen in de ‘stolp’ aan de Dorpsstraat die Intermaris/Hoeksteen met Philadelphia Zorg bouwde, worden in gebruik genomen door mensen met een verstandelijke beperking. De gemeente koopt een woonboot aan de Turfhaven. Als deze weggehaald is, ontstaat na herschikking van de overgebleven zes boten een veiliger situatie. Op het complex van Always Forward organiseren Het Rode Kruis Hoorn en Stichting Netwerk voor het eerst een multicultureel voetbaltoernooi. In de na-competitie bereikt HSV Sport alsnog promotie naar de vierde klasse van de KNVB. Stichting Tamara, die sinds 1991 hulp verleent in Suriname, vraagt het faillissement aan. Het Rijk verleent € 2,9 miljoen subsidie om het vroegere gevangeniscomplex Oostereiland om te vormen tot woon- en cultuurgebied. De fractie VOC Hoorn vraagt de gemeente de plannen voor verhuizing van de Hoornse Badminton Vereniging HBV nader te bezien en daarbij te overwegen alsnog een kantine bij de sporthal van s.g. Copernicus te bouwen. De heer C. Klaij en mevrouw A. Schouten vieren hun 65-jarig huwelijk. De gemeente sluit het boekjaar 2007 af met een positief resultaat van € 2,7 miljoen. De gemeente roept het provinciebestuur op om initiatief te nemen tot overleg met alle West-Friese gemeenten aangaande een nieuwe gemeentelijke herindeling van de regio. De gemeenteraad, met uitzondering van de fractie PvdA, vraagt het college met spoed te zorgen voor een lift bij de voetgangersbrug over het spoor bij het station. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel over de afbouw van de erfpachtregeling voor het complex Huesmolen. Onder de titel ‘Jong ontmoet Oud Hoorn’ organiseert de Vereniging Oud Hoorn voor het eerst een stadswandeling op zondag voor de jeugd. De gemeente beschikt over een strategisch marketingplan. De eerste stap van uitvoering is de presentatie van een nieuw logo of beeldmerk dat door iedereen gebruikt mag worden. De Westfriese Parkweg wordt door wethouder Jack van Es officieel in gebruik genomen. De weg naar verdere ontwikkeling van het vrijetijdspark en woningbouw De Blauwe Berg ligt open. Zaalvoetbalvereniging ’t Veerhuijs verlaat Hoorn en speelt voortaan in Purmerend. Door de licentie van ZVV Hilversum over te nemen komt hoofdklassekampioen Hovocubo volgend seizoen uit in de nieuw ingevoerde Topklasse Zaalvoetbal. De gemeente Hoorn is één van de vijf gemeenten in Nederland die op koers is met de inburgering, aldus minister Vogelaar in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal grondeigenaren en ontwikkelaar Mega Projecten worden door de Raad van State in het ongelijk gesteld in hun bezwaren tegen het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. Op de binnenplaats van het Westfriesgasthuis zijn wandelpaden en een speelterreintje aangelegd. Voor de kust van het Julianapark wordt een dam aangelegd voor de nieuwe jachthaven Marina Kaap Hoorn. Het Hoogheemraadschap neemt het voorstel van het college van Hoorn in studie om een strand voor de kust van de gemeente aan te leggen. Aan de Wilhelminalaan wordt Inloophuis Oôs Begin voor mensen uit de psychiatrie geopend. Wethouder Ronald Witteveen legt het ontwerp Jeugdplan 2008 - 2012 voor aan de raadcommissie.