Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

januari

Drie dapperen trotseren het vliesje ijs in het water voor de Parkschouwburg en dompelen zichzelf onder in het IJsselmeer om de traditie van een nieuwjaarsduik in Hoorn in leven te houden. Het bestuur van het Atlas College gaat onderzoeken hoe de gebouwen van de OSG West-Friesland en OSG Copernicus gemoderniseerd kunnen worden. Nieuwbouw wordt niet uitgesloten. De monumentencommissie geeft een positief advies over de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de volgende gebouwen: de voormalige katholieke jongensschool St. Jozef aan het Achterom, de voormalige katholieke muloschool St. Aloysius aan Onder de Boompjes en het voormalig repetitielokaal Kunst na Arbeid aan de Westerdijk. Het Museum van de Twintigste Eeuw meldt een record aantal bezoekers in het afgelopen jaar: 80.000. De wisseltentoonstelling ’25 jaar Sesamstraat’ was de grote publiekstrekker. Bijna 3700 kerstbomen worden, verdeeld over acht locaties en onder toezicht van de brandweer, verbrand. Zes woningen aan het Keern zullen ten behoeve van de uitbreiding van het winkelcentrum aan de Van Aalstweg worden gesloopt. PvdA-raadslid R. Tonnaer stelt voor om het in de toekomst vrijkomende gebouw van de Technische School Hoorn aan de Johan Poststraat, een bestemming te geven als verzamelgebouw voor verenigingen. De werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe sportcomplex van de v.v. De Blokkers in de Fruittuin gaan van start. De verhuizing zal 8,2 miljoen gulden kosten. Joke de Vries-Bogaard (68) wordt pauselijk onderscheiden. Zij neemt afscheid na 30 jaar als vrijwilliger de ledenadministratie van de parochie Hoorn te hebben verzorgd. Het adviesbureau BRO presenteert de nota Structuurvisie Buitenstad aan de politiek. Hierin wordt de toekomst van de gebieden Van Aalstweg, Blauwe Berg, Dampten, de historische stadsrand en het stationsgebied-noord geschetst. Besluitvorming over de definitieve visie is gepland in juni 2001. Het gebouw van voormalig jongerencentrum Troll aan de Geldelozeweg is verkocht. Voor het Westfries Popkollektief is oefenruimte gevonden in centrum voor creatieve vorming De Blauwe Schuit aan de Vredehofstraat. De nieuwbouw van de Jules Verneschool in de Grote Waal kost 3 miljoen gulden meer dan de bedoeling was. Oorzaak: bouw van 14 in plaats van 6 lokalen en het realiseren van een aantal voorzieningen voor wijkactiviteiten en peuterspeelzaal. De PvdA fractie stelt het college van b. en w. voor bij het onderzoek naar het aanbod van openbaar vervoer in Hoorn ook het alternatief van een gratis stadsbus te betrekken. Om de bouw van nieuwe appartementen in de stad te realiseren gaat de Woning Stichting Hoorn bijna 400 huurwoningen verkopen. Het actieplan ‘Hoorn kerngezond’ om in de komende 10 jaar een goed bereikbare binnenstad te realiseren, wordt door de politiek met enige scepsis ontvangen. De Raad van State oordeelt dat paling- en visverwerker P. Groes zijn rokerij aan de Achterstraat moet sluiten. De gemeente wil op het terrein woningen bouwen. Staatssecretaris Rick van der Ploeg brengt een bliksembezoek aan de stad en bekijkt speciaal de toestand van de sluis en de brug in het Kleine Oost. Simon Commandeur jubileert: hij is 25 jaar raadslid voor de VVD. De Woning Stichting Hoorn zal uiterlijk per 1 januari 2002 niet langer automatisch een urgentie voor woningtoewijzing toekennen aan mensen die scheiden. Bij de Sportverkiezing Hoorn wordt Lobke Berkhout onderscheiden als sportvrouw en Robert Slippens als sportman van het jaar 2000 en wordt de zaalvoetbalclub IT/SCN geroemd om de beste coach (Anand Jagdewsing) en de beste sportploeg van het jaar. Internist/oncoloog Wim Samson neemt na 25 jaar afscheid van het Westfries Gasthuis. Om in de toekomst meer kans te maken op een baan volgen twintig cliënten van de sociale dienst computercursussen. Daartoe zijn bij hen thuis computers en printers geïnstalleerd. Loco-burgemeester Jaap Schaper reikt de eerste twee exemplaren van ‘Hoorn Oh Ja 2000’ uit aan mevrouw Orlanda Deyl en, via haar, aan burgemeester P. Janssens, die door ziekte afwezig was. Ingeborg Telman begint een handtekeningenactie om een petitie aan leden van de Tweede Kamer te ondersteunen. Zo vestigt zij aandacht op het feit dat de Wet Voorzieningen Gehandicapten onvolkomenheden vertoont. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de nota Kunst en Cultuur. Opgravingen bij de Karperkuil leggen o.a. restanten van zoutziederijen uit de negentiende eeuw bloot.