Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

januari

Vier inwoners van Blokker maken bezwaar tegen het herziene bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder. ‘De Praktijk’, een instelling voor de behandeling van jongeren met psychische ontwikkelings- of gedragsproblemen, opent een vestiging in Hoorn. Het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) bericht aan de provincie Noord-Holland dat de gemeente Hoorn een concurrent is van de horeca. De gemeente exploiteert het restaurant Midzomernachtsdroom en organiseert dance feesten in schouwburg Het Park. De gemeente gaat niet in op de eis van de scholen voor voortgezet onderwijs om 52 miljoen euro te reserveren voor huisvesting. Deze voorwaarde verbinden zij aan meewerking aan een onderzoek naar de huisvesting van de scholen in de toekomst. Een storing in het computersysteem legt praktisch al het werk in het stadhuis stil. Jan en Wanja Spil verkopen hun café Het Grauwe Paard (Dorpsstraat, Zwaag) en beëindigen zo na veertig jaar hun bedrijf. Gijs van Hulst vertrekt voor een pelgrimstocht te voet naar Santiago de Compostela. Het Horizon College zal tijdens de nieuwbouw op het huidige terrein de lessen verzorgen in leegstaande kantoren aan de Nieuwe Steen. Bewoners van onder meer de sterflats in de Grote Waal protesteren tegen de geplande bouw van starterwoningen aan de Astronautenweg. Het inwonertal van Hoorn is in 2005 met 275 gedaald tot 67.863 op 1 januari van dit jaar. Om extra kosten op te vangen, en door het uitblijven van voldoende sponsorgeld voor de Kunstijsbaan West-Friesland, sluit de gemeente een lening van 1,6 miljoen. Sportvereniging Zwaluwen verzet zich tegen plannen om nabij haar complex een ontmoetingsplek voor de jeugd aan te leggen. De gemeente biedt in samenwerking met Univé inwoners met een laag inkomen een aanvullende ziektekostenverzekering aan. Voor klachten over windvlagen en koude tocht in schouwburg Het Park stelt de gemeente aannemer Giesbers-MaasDijken aansprakelijk. De gemeente stelt uit voorzorg beveiligingsbedrijf Initial Varel aansprakelijk voor de kunstroof uit het Westfries Museum in 2005. De gemeente start een onderzoek naar de mogelijkheid om de horeca van Het Park te verpachten. Joke Gerritsen-Kwaad neemt na 45 jaar lesgeven afscheid van de muziekschool in Hoorn. Het college stelt de politiek voor de Algemene Plaatselijke Verordening zodanig te wijzigen dat overlast van hanggroepen in de avond en nacht tegengegaan kan worden. De Zwaagse Operette Vereniging viert met een ‘Muzikale Wereldreis’ het 40-jarig bestaan. Daarmee wordt afscheid genomen van de operette, want in de toekomst gaat de vereniging musicals brengen. Dirigent Jean-Luc Vriend leidt zijn 25e en bij deze vereniging laatste uitvoering. Klaas Bakker uit Zwaag viert zijn 100e verjaardag. Omdat de gemeente als eigenaar van het complex geen BTW behoeft te betalen over de uitgaven van de renovatie van de atletiekbaan in De Blauwe Berg, wordt € 237.000 bespaard. Het college ziet, na een onderzoek van 25 andere locaties, het schapenweitje aan de Westerblokker als enige geschikte plaats voor het jeugdactiviteitencentrum in Blokker. De fractie van GroenLinks wil dat onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid om Hoorn het landelijk centrum voor gehandicaptensport te laten zijn. De Publieke Omroep en Nozema doen in Hoorn en elders in West-Friesland onderzoek naar de kwaliteit van de FM radio-ontvangst van de zenders Radio 1, 2 en 3. Het voltallige bestuur van de Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken stapt op. De Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Hoorn fuseren. Met de toekenning van een subsidie van € 132.525 voor zes gebouwen is Hoorn de eerste gemeente in Nederland die geld geeft voor de restauratie van rijksmonumenten. Buurtbewoners maken bezwaar tegen de mogelijke vestiging van een jeugdhonk op het schapenweitje aan de Westerblokker. Ben Olijve ontvangt het eerste exemplaar van ‘Hoorn oh ja 2005’. Bij de presentatie in de Oosterkerk zingt hij in zijn dankwoord met de ‘Museum Smartlap’ zijn gevoelens uit over de kunstroof in het Westfries Museum. Met een fototentoonstelling, een herdenkingsboek en de viering van het Vietnamees nieuwjaar blikt de gemeenschap van Vietnamese bootvluchtelingen terug op haar geschiedenis van 25 jaar in Hoorn. Het rapport ‘Wognum in een regionale context’ behelst voorstellen tot de bouw van 1000 woningen voor Hoorn en aanleg van bedrijventerrein Westfrisia-Noord op Wognums grondgebied. In een ambtelijk verbeterplan voor de Hoornse haven wordt aangegeven dat de capaciteit van de steigers moet worden uitgebreid en de omgeving van het Hoofd verbeterd met de aanleg van een toilet en ondergrondse vuilcontainers. De ontwikkelingsovereenkomst Blauwe Berg legt de afspraken tussen Hermans Group, bouwbedrijf BAM en de gemeente Hoorn vast. Bij de Sportverkiezing Hoorn ontvangen Marcelien de Koning en Lobke Berkhout de prijs Sportteam van Hoorn 2005. In 't Octaaf wordt de fusie gevierd van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerken van Hoorn en Zwaag.