Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

januari

De minirettes van Showband Hoorn behalen in Barneveld in de jeugdklasse het Nederlands Kampioenschap voor Minirette- en Majorettepelotons. De gemeente Hoorn sluit voor 140 miljoen euro leningen af ten behoeve van diverse grote projecten die dit jaar gerealiseerd zullen worden. Uit tellingen die door de gemeente zijn gehouden blijkt dat het autoverkeer in de binnenstad in de afgelopen vier jaar met vijftien procent is afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal verkochte parkeerkaartjes toegenomen. De Vereniging Oud Hoorn tekent bezwaar aan tegen het voornemen van de gemeente om een strook grond van het Oosterplantsoen te gebruiken om ruimte te maken voor de entree van de parkeergarage van het Jeudje. De bouw van het Milieu Activiteitencentrum en Kinderboerderij (MAK) in de Blokweer is binnen het budget afgerond. PvdA raadslid Marjon van der Ven stapt op vanwege tijdgebrek. De gemeente Hoorn is bereid om € 5000 te reserveren uit het positief saldo dat de VOC-festiviteiten hebben opgeleverd, om gebruik te mogen maken van het beeldrecht betreffende De Scheepsjongens van Bontekoe. De archeologische dienst van de gemeente Hoorn treft bij graafwerkzaamheden in een kas aan de Bangert veelbelovende sporen aan van waarschijnlijk het vroegere klooster Betlehem. Na ruim dertig jaar ‘gezinsarts’ in de binnenstad te zijn geweest beëindigt dokter Paul Mettivier Meijer zijn praktijk. Schoolhoofd Rien Stout stopt na een dienstverband van 34 jaar aan de Jules Verneschool in de Grote Waal. De Hoornse Ondernemers Federatie (HOF) pleit voor verlaging van de parkeertarieven en het invoeren van achteraf betalen op de grotere parkeerterreinen. Aan de achtergevel van het Affichemuseum aan het Grote Oost wordt door de gemeente een brandtrap aangelegd. Het verzoek om goedkeuring daarvoor is al ingediend bij de Rijksdienst Monumentenzorg. Het Ministerie van Justitie besluit geen gebruik meer te zullen maken van de gebouwen op het Oostereiland. De fractie van de VVD vraagt in een brief aan het college om een andere aanpak van de problemen in verband met de verhuizing van Rugbyclub West-Friesland naar een andere locatie in de gemeente. Fractievoorzitter Paul Visser van GroenLinks keert niet meer terug in de gemeenteraad. Zijn plaats wordt ingenomen door Willem Kukler. Herman Lansdaal ontvangt de bronzen legpenning van Hoorn vanwege zijn bijzondere bijdrage aan het maatschappelijk leven in de stad. Het college wijst het voorstel van de PvdA-fractie om het parkeren in de binnenstad 's ochtend gratis te maken af. Martin Hoiting, voorzitter van de Stichting Hoorn Oh Ja, overhandigt het eerste exemplaar van de uitgave 2002 aan Carel de Jong van het Westfries Museum. Mevrouw Catrien Homan-Smit wordt 100 jaar. Wethouder A. Helling overhandigt de eerste exemplaren van de speciale VOC-editie ‘Hoorn Oh Ja’ aan een selectie van de vele vrijwilligers die het VOC-jubileumjaar 2002 in Hoorn tot een succes hebben gemaakt. Jan de Boer, van de fractie GroenLinks in de gemeenteraad, vraagt in een brief aan het college om onderwijsmogelijkheden in Hoorn voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. De meerderheid van de commissie stadsontwikkeling kiest voor afsluiting van het Breed en gaat daarmee in tegen het voorstel van het college om de straat in één richting open te houden voor verkeer dat de stad uit gaat. De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn stellen voor te onderzoeken of de oversteek voor voetgangers en fietsers van de Zwaagmergouw naar de Liornestraat v.v. uitsluitend aan de westzijde van de kruising, de veilgheid verhoogt en de files vermindert. Het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier bepleit wegversmalling en eenrichtingverkeer op het Julianaplein.