Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

januari

De fusie van zorggroep De Omring is formeel afgerond. Met ruim 3200 personeelsleden de grootste werkgever in de regio, zet de instelling zich dagelijks in voor ruim 15.000 cliënten. In een open brief roept de vereniging Bewoners van het Havenkwartier het gemeentebestuur op om het resterende open gebied van het Visserseiland te bewaren. Het Stedelijk Sportopbouwwerk Hoorn organiseert de Mega Wintergames voor de jongste jeugd in sporthal De Opgang in Zwaag. Het programma staat in het teken van Harry Potter. De gemeente moet € 615.507 terugbetalen aan het Europees Sociaal Fonds, omdat zij voor het project Youthstart niet heeft voldaan aan de administratieve voorschriften. De commissie algemeen bestuurlijke zaken van de gemeente Hoorn twijfelt over het nut van de fusie van de drie GGD-en in Noord-Holland Noord. De Noorderkerk wordt aan de binnenzijde behandeld om de boktor uit de eikenhouten dakbetimmering te verwijderen. De gemeente presenteert een plan om op het voetbalcomplex van De Blokkers in totaal 100 vrijesectorwoningen en appartementen te bouwen. Er wordt gewerkt op het terrein van de nieuwe schouwburg ‘Het Park’ om de bouwplaats weer veilig te maken. De vishal van Fikke op het Nieuwland is dicht. De levering van vis aan horeca, detailhandel en instellingen gaat op termijn door vanaf een bedrijventerrein. De Hoornse politieke partijen organiseren gezamenlijk politieke cafés in de woonwijken, ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart. De fractievoorzitter van de PvdA stelt voor om het besluit over het toekennen van forse subsidiebedragen voor de bouw van een kunstijsbaan in West-Friesland pas na de gemeenteraadsverkiezingen te nemen. De Federatie van Hoornse Carnavalsverenigingen onderscheidt Jan Bakker met de Prominentenring. Op de Gedempte Turfhaven, tussen Korte Achterstraat en Gouw, zal een gratis bewaakte fietsenstalling worden ingericht. De stalling op de Veemarkt wordt gehandhaafd. De vereniging Oud Hoorn toont zich bezorgd om de sloopvergunning die is aangevraagd voor het pand Oude Doelenkade 55 ten behoeve van de bouw van een nieuw woonhuis. Stichting Netwerk en Emancipatiecentrum Salto geven vijf studenten van de Hogeschool Amsterdam opdracht onderzoek te doen naar vrouwen in Hoorn met een uitkering volgens de Wet Arbeids Ongeschiktheid. Klachten over de enige bioscoop in de regio, de Victoria in Hoorn, geven aanleiding tot een stroom van ingezonden brieven in het Dagblad voor West-Friesland. Op een ledenvergadering van de nieuwe partij V.O.C. Hoorn wordt Gijs Otten als lijsttrekker gekozen. De gemeente koopt de honderd jaar oude stolpboerderij aan de Lageweg 16 aan en geeft een bijzondere bestemming aan het pand. De Hoornse gemeenteraad spreekt zich nog niet uit over het voorstel tot fusie van de GGD, de brandweer en de meldkamer in één hulpverleningsorganisatie voor Noord-Holland Noord. De commissie gemeentewerken en verkeer gaat akkoord met het uitvoeren van een pakket verkeersmaatregelen in het Venenlaankwartier. Ook de dakruiter van de Noorderkerk wordt gerenoveerd vanwege de aantasting door de bonte knaagkever. De Raad van State beslist dat de partijnaam VOC Hoorn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen mag worden gebruikt. De Hoornse politiek gaat akkoord met het realiseren van appartementgebouwen op het complex van voetbalvereniging De Blokkers. De bouw van een groot gebouw met appartementen dicht bij de Westerblokker wordt afgewezen. Het politiebureau aan de Zwaagmergouw zal een ingrijpende verbouwing ondergaan. Opgericht is de Belangengroep Bewoners Binnenstad-Oost met als actiepunt het tegenhouden van de plannen van de gemeente om de Muntstraat als belangrijke verkeersroute voor de binnenstad aan te wijzen. De fractie van de PvdA stelt voor om de wegen in het toekomstige bedrijventerrein Westfrisia III in samenwerking met wegenbouwer Ooms Avenhorn als een milieuvriendelijke energiebron aan te leggen. Aan de vestiging van het Horizon College in Hoorn zal een hbo-opleiding economie worden verbonden als onderdeel van de Hogeschool Alkmaar. Het CDA in Hoorn wil dat het college actie onderneemt om het dreigend tekort aan tandartsen in de gemeente aan te pakken. Martin Hoiting, voorzitter van de Stichting Hoorn Oh Ja, overhandigt het eerste exemplaar van de jaargang Hoorn Oh Ja 2001 aan Rob Weber, directeur van schouwburg Het Park. In wijkcentrum De Grote Waal wordt een informatiepunt Geestelijke GezondheidsZorg voor cliënten, hulpverleners, studenten en andere geïnteresseerden gevestigd. Opgericht is het ‘Sigaerengenietschap Bernardo’ dat van alles over de familie Lieshout, die in de vorige eeuw in Hoorn een sigarenfabriek met 800 medewerkers exploiteerde, tracht te achterhalen. Meltem Kasabassi ontvangt de Eenhoornzegel als blijk van waardering voor de vrijwilligers in het project huiswerkbegeleiding aan jongeren van Turkse afkomst. De VOC-catalogus voor het onderwijs, met informatie over lespakketten en toneelvoorstellingen ter gelegenheid van de viering van 400 jaar VOC in Hoorn, wordt in het Westfries Museum gepresenteerd. In de Kersenboogerd wordt de basisschool ‘Spectrum’ geopend, een afsplitsing van basisschool ‘Dynamis’, die eveneens onder het bestuur van de Stichting Penta staat. De gemeente presenteert het concept Beeldkwaliteitsplan De Linten over de linten De Hulk, de Lageweg, het Keern, de Westerblokker, de Koewijzend/Bangert en de Dorpsstraat.