Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

januari

De jaarwisseling verloopt in Hoorn zonder noemenswaardige gebeurtenissen. Vijftien deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij uit Hoorn die meespelen met postcode 1628 WJ (Cees Buddingh'hof), winnen samen € 1 miljoen. De Stichting Evenementen Stad Hoorn heft zich op. De aangesloten vrijwilligers krijgen het advies zich te melden bij ‘Voor en door Hoorn’, eveneens een vrijwilligersorganisatie die bij evenementen verkeersondersteuning regelt. Site Urban Development, het Amsterdamse bedrijf dat gespecialiseerd is in stads- en gebiedsontwikkeling en voor Hoorn de ontwikkeling van het stationsgebied bestudeert, meldt dat deze in een stroomversnelling zit. De ambitie gaat uit naar woningbouw op het gebied Pelmolenpad, en een plein aan de noordzijde van het station met busstation, fietsenstalling en transferium. Over het spoor in plaats van een loopbrug een soort podium waar je ook kunt verblijven, als een rode loper in de richting van de binnenstad.
Gebied rond Pelmolenpad in beeld voor woningbouw
4: Gebied rond Pelmolenpad in beeld voor woningbouw
De zorginstellingen Wilgaerden in Hoorn en Leekerweide in Wognum gaan samen in de nieuwe organisatie WilgaerdenLeekerweide Groep. De hulp die de nieuwe groep gaat bieden is bedoeld voor jeugdigen, gezinnen en ouderen in West-Friesland en ook daarbuiten. Garagebedrijf Van der Maat sluit de vestiging in Zwaag om zich te concentreren op verkoop van jonge gebruikte personenwagens van Citroën en Peugeot in Enkhuizen. Autobedrijf Van Mossel neemt de tien personeelsleden van Van der Maat in Zwaag over. Het pand van Van der Maat aan de Factorij wordt in gebruik genomen door Ford.
Garage Van der Maat weg uit Zwaag
6: Garage Van der Maat weg uit Zwaag
Janny Blank en dirigent Olaf van Rijn beginnen in de kantine van v.v. Zwaluwen het Geheugenkoor Focus voor thuiswonende mensen met beginnende dementie. Het bestuur van Hoorn Marketing is ontbonden en het contract met citymarketeer Stefan Kraft van Ermel is per 1 januari niet verlengd. Edith Hartog neemt als coördinator van ‘Ik hou van Hoorn’ de lopende zaken waar. Onder druk van het college van burgemeester en wethouders en van alle Hoornse fractievoorzitters ziet oud-wethouder Ben Tap af van een functie als commissaris bij de Hoornse bedrijven Comeback (Sports), MediaTribe en Sportbrokers. Wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik meldt dat zij ‘heel teleurgesteld is’ over het besluit van het college van Hoorn om vergunning te verlenen voor de bouw van een pand van 14,95m hoog op bedrijventerrein Zevenhuis. Dit is tegen gemaakte afspraken. Het Dijklander Ziekenhuis tekent een intentieverklaring om de zorg en nazorg van kankerpatiënten te verbeteren. Met name zal de nazorg bij inloophuizen actief onder de aandacht worden gebracht. Het aanpassen van de turborotondes bij de aansluiting A7 / Provincialeweg gebeurt later dan verwacht. De planning is nu gericht op de zomer. De raadsfracties HOP en VOCHoorn stellen bij het college aan de orde hun bezwaar dat woningcorporatie Intermaris in het project Johannes Poststraat minder sociale huurwoningen terugbrengt dan er bij de sloop van de woningen verloren gingen.
raadsvragen over aantal sociale huurwoningen Johannes Poststraat
17:raadsvragen over aantal sociale huurwoningen Johannes Poststraat
Concertstichting Johan Messchaert bestaat 100 jaar. Marijke Veenstra en Wilma Anthonisse nemen de activiteit van de initiatiefgroep Anders Wonen over en lobbyen bij de politiek om de bouw van ‘tiny houses’ in Hoorn van de grond te krijgen. In scholen van stichting Talent waar stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) de opvang verzorgt, bundelen beide organisaties nu ook formeel de krachten onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs. Op een wijkbijeenkomst in de Grote Waal wordt het programma ‘Grote Waal Samen Sterk’ gepresenteerd: projecten en ideeën voor een beter woonmilieu in de hele wijk.
Ideeën gevraagd voor verbetering woonmilieu Grote Waal
20: Ideeën gevraagd voor verbetering woonmilieu Grote Waal
De Bijenschool in Hoorn krijgt het predicaat ‘Kern met Pit’ en wordt tevens verkozen tot beste buurtproject van Noord-Holland. Als enige in West-Friesland wordt aan locatie d’Ampte van het Tabor College voor de komende drie jaar het predicaat ‘Excellente School’ toegekend. Een verlenging én uitbreiding: de complete afdeling vmbo valt eronder. Familiebedrijf Bercomex Flower Processing Solutions opent in Bogota (Colombia) een nieuwe vestiging. Het zomerevenement Kaasmarkt krijgt van de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 5.000. Eind vorig jaar telt de gemeente Hoorn 73.252 ingezetenen. Het personeel van de Mariaschool bereidt de verzending (aangetekend) van een meterslange brief aan minister Slob (Onderwijs) voor, waarin leerkrachten, ouders, leerlingen en anderen de noodzaak van structurele investeringen in het onderwijs aangeven. Dit ter ondersteuning van de landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. De voorzieningenrechter bevestigt het besluit van burgemeester Nieuwenburg om een clubhuis van motorclub Satudarah (ontbonden en verboden verklaard) in Factorij 8B te sluiten.
Burgemeester sluit clubhuis Satudarah
25: Burgemeester sluit clubhuis Satudarah
Bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis Arno Timmermans kondigt zijn vertrek aan. Hij werd 8 jaar geleden aangesteld en bereikt nu de pensioengerechtigde leeftijd. De gemeente sluit met Stichting Netwerk een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vier jaar. De stichting is onder meer verantwoordelijk voor het welzijnswerk en de wijkcentra in Hoorn. Shantymen Kaap Hoorn viert het 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Oosterkerk. Het koor ontvangt een Eenhoornzegel ter waarde van € 500. Bij het tijdelijk monument Levenslicht op de Roode Steen herdenken honderden mensen slachtoffers van concentratiekampen en omgekomen zeevarenden in de Tweede Wereldoorlog, en veteranen van vredesmissies. Een aantal bomen op het parkeerterrein aan de Westerdijk wordt gekapt. Buurtbewoners reageren opgelucht. De populieren op de Noorderveemarkt zijn ook weg.
Bomenkap Noorder Veemarkt (foto K. van Bockxmeer)
28: Bomenkap Noorder Veemarkt (foto K. van Bockxmeer)
De dertig appartementen die in en op het voormalige V&D-gebouw aan het Grote Noord komen, zijn uit de verkoop gehaald. Eigenaar Pierre Komen gaat ze verhuren. De Hoornse politiek reageert met het uiten van zorg over dit besluit. Bij de reconstructie van de Berkhouterweg wordt een oud riool aangetroffen. Bovendien is er vermoedelijk vervuilde grond. Daardoor loopt het werk maanden vertraging op.
Reconstructie Berkhouterweg vertraagd door oud riool
31: Reconstructie Berkhouterweg vertraagd door oud riool
De VVD-fractie in de gemeenteraad wil een betere beveiliging bij een aantal voetgangersoversteekplaatsen. Zij stelt voor bij die zebrapaden lichtelementen aan te brengen die, als voetgangers naderen, gaan knipperen.