Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

juni

De Openbare Bibliotheek Hoorn stelt leden in de gelegenheid het apparaat iLiad (formaat A5) te lenen. Daarmee kunnen digitaal geladen boeken, kranten- en tijdschriftartikelen via een scherm worden gelezen. De Hoornse Rekenkamercommissie stelt na onderzoek van het parkeerbeleid vast dat er nauwelijks sprake is van een parkeerprobleem in de stad. Alle scholen van Scholengemeenschap Tabor starten in augustus met een mavobrugklas. Bij de gemeente Hoorn is een verzoek ingediend voor nieuwbouw van een aparte mavo. Met een overwinning in de uitwedstrijd tegen Deurne verovert Hollandia het algemeen kampioenschap bij de zondagamateurs Hoofdklasse KNVB. Wethouder Cilia van Weel legt aan de politiek plannen voor waarin voorzien is in uitbreiding van het aantal ontmoetings- en speelplekken voor de jeugd in de stad. Voor het huttendorp, dat in de laatste vakantieweek wordt georganiseerd, melden zich 800 kinderen aan. Er is plaats voor 550, loting is noodzakelijk. De chirurgen Dick Brand en Edo Scheijde nemen afscheid van het WFG en gaan met pensioen. De gemeente zal ook dit jaar starters op de woningmarkt steunen met een speciale lening. Het Festival Oude Muziek Nu in Hoorn is voor de twaalfde keer succesvol. De mededeling dat het Rijk de subsidiering beëindigt komt hard aan. Het nieuwe Bureau Jeugd en Gezin aan de Maelsonstraat zorgt er voor dat allerlei hulpverlenende instanties niet meer langs elkaar heen kunnen werken. De gemeente ziet daar op toe en investeert hierin de komende jaren gemiddeld een half miljoen euro. De schoolbesturen van Stichting Penta en Stichting Talent dienen hun voorstel om gezamenlijk een brede school in de wijk Bangert en Oosterpolder te bouwen te laat in. Van de camping voor campers die bij het Visserseiland is ingericht, wordt goed gebruik gemaakt. In het eerste seizoen worden 680 overnachtingen geboekt. Aan de rand van het sportterrein bij s.g. Werenfridus worden 13 noodlokalen geplaatst om de explosieve groei van de school op te vangen. Met een ‘sfeerimpressie’ als foto in de krant worden de plannen voor de bouw van een hotel en een bioscoop op de Blauwe Berg aangekondigd. De hoogte van het geplande hotel, 50 meter, maakt een discussie los. Reorganisatie van het Bureau Stadstoezicht heeft als gevolg veertien extra toezichthouders met bijzondere bevoegdheid op straat. Het toezicht op het Transferium wijzigt van permanent naar intensief. De Task Force Ruimtewinst, in het leven geroepen door de provincie, adviseert Hoorn te kiezen voor een beter gebruik van de bestaande ruimte en geeft daarvoor een aantal suggesties. Burgemeester Onno van Veldhuizen speldt in Amstelveen de onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau op bij Lina van der Ven - Lakenman vanwege haar vrijwillige werkzaamheden voor het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds. Op de vraag naar kunstwerken van de uit Hoorn afkomstige kunstenaar Jan Homan ontvangt het Westfries Museum 30 reacties. De gemeente doet onderzoek naar mogelijkheden tot oprichting van een tweede stadsspeeltuin, bestemd voor de wijk Kersenboogerd. Hollandia verliest de finale om het algehele amateurkampioenschap van Nederland in de thuiswedstrijd tegen Lisse met 1 - 3. De eerste wedstrijd had Hollandia met 2 - 3 in Lisse gewonnen; het was niet genoeg. Ton Kuppens neemt na vier jaar afscheid als voorzitter van de Hoornse Stadsfeesten. Met andere bestuursleden heeft hij in 2004 het evenement gered. Stichting Netwerk voorziet zijn accommodaties (wijkcentra, poppodium Manifesto en de Stadsspeeltuin) van een defibrillator. De Sportraad presenteert zijn sportvisie ‘Sport verdient een hoge(re) prioriteit’ voor de jaren 2008 - 2025 aan de het college. Wethouder Jack van Es acht het ‘Plan Witte Valk’ voor een nieuw dorpshart in Zwaag niet haalbaar. De samenwerking van gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris leidt er nu ook toe dat er volledige informatie over de prestaties en de vermogenspositie van de corporatie aan de gemeente wordt verstrekt. Bij graafwerkzaamheden bij de aanleg van het natuurbos Blokweer wordt asbest aangetroffen.