Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

januari

Op 48-jarige leeftijd overlijdt wethouder T. Hoogkamer aan de gevolgen van een slopende ziekte. Het bericht wordt met verslagenheid ontvangen. Het college streeft ernaar om historische muurreclames in het stadsbeeld terug te brengen. Het actiecomité De Bloedende Bangert draagt alternatieven aan voor het door hen bekritiseerde plan voor de ontsluiting van de nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder. Op twee kilometer diepte wordt een aardlaag gevonden die geschikt lijkt voor het opwekken van aardwarmte ten behoeve van de wijk Bangert-Oosterpolder. Op 1 januari 1998 telde Hoorn 62.940 inwoners, 627 meer dan een jaar tevoren. De afdeling Sportzaken verhuist naar Dovenetel 79 in Zwaag, maar blijft deel uitmaken van de sector Maatschappelijke Aangelegenheden van de gemeente. Het proefproject met de 'verlengde schooldag', vorig jaar gestart in Risdam-Noord, wordt uitgebreid naar tien basisscholen. De extra activiteiten voor de schooljeugd op sportief, cultureel en creatief gebied vallen in goede aarde. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Hoorn, bestaat 80 jaar. H. Weinberg neemt in de gemeenteraad de VVD-zetel van de overleden wethouder T. Hoogkamer in. Wethouder J. Schaper slaat de officiele paal voor het Zorggebouw aan de Nieuwe Steen. De gemeente zal fl. 900.000 extra besteden aan de bijzondere bijstand. Hierdoor stijgt het budget voor 1999 tot 4,2 miljoen gulden. Aan de Roerdomp in de Kersenboogerd wordt de eerste paal geslagen voor verpleeghuis De Hoge Hop. In De Nadorst wordt Arie van Zoonen door de Hoornse carnavalsverenigingen benoemd tot 'prominent van Konkeldonk' en hij ontvangt de bijbehorende prominentenring. Door een donatie van het Prins Bernhardfonds wordt de restauratie van het orgel in de kerk op het Grote Noord op korte termijn mogelijk. Het college van Hoorn besluit om het pand van sportschool Van der Werff aan de Draafsingel niet voor te dragen voor de Rijksmonumentenlijst. Om te mogen vissen in Hoorn dient men behalve over een sportvisakte ook over een vergunning van de Hoornse Hengelaarsbond te beschikken. Op de plaats van Dekker Glascultures aan de Lageweg zullen 200 woningen worden gebouwd. Het kassenbedrijf verhuist naar Het Grootslag. De Hoornse Ondernemersfederatie wijst in een bezwaarschrift het Wijkverkeersplan Binnenstad op vrijwel alle punten af. Carnavalsvereniging Het Masker uit Zwaag bestemt de giften bij gelegenheid van het 33-jarig bestaan ontvangen, voor de plaatselijke kinderboerderij Frits Farm. De raad besluit dat de Blokweer bebouwd zal worden met 155 woningen. De Hoornse brandweer zal een andere blusboot aanschaffen ter vervanging van de uit 1936 daterende '661'. Door een gift van fl. 25.000 van een particulier komt de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel in de Koepelkerk aan het Grote Noord een stap dichterbij. Op het bedrijventerrein Hoorn 80 zijn drie windmolens geplaatst. De proef met verruimde openingstijden voor de horeca wordt voortgezet tot zeker 1 mei 2000. Hoewel het aantal attracties niet zal toenemen wordt de kermis op een groter oppervlak uitgezet, waardoor er extra ruimte voor met name terrassen zal ontstaan. Het Westfries Museum gaat voor zes weken dicht: er worden dan renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en de boktor zal worden bestreden. Burgemeester P. Janssens overhandigt het eerste exemplaar van Hoorn Oh ja 1998 aan de schrijfster Margreet van Hoorn.