Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

juli

Bij de nieuwe sporthal bij s.g. Copernicus wordt toch een kantine gebouwd, waardoor badmintonvereniging HBV niet hoeft te verhuizen naar een andere lokatie. Vanaf 2009 zal de gemeente Hoorn één tarief per uur thuiszorg hanteren. Een nieuwe procedure voor aanbesteding wordt ingezet. Het college werkt aan een nieuw voorstel om te komen tot één Centrum voor de Kunsten in West-Friesland. Fusie van De Blauwe Schuit en Muziekschool Gerard Boedijn is daarvoor noodzakelijk. De overgrote meerderheid van de bewoners die door de gemeente worden gesommeerd om illegaal in gebruik genomen tuingrond terug te geven, voldoet aan dit verzoek. Bij het gemaal van de Oosterpolder is de Schellinkhouterdijk doorbroken voor de aanleg van meer en grotere uitstroompijpen. De panden Koepoortsweg 43 en 45 worden op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. Een beroep hiertegen wordt door de Alkmaarse rechtbank afgewezen. De reorganisatie bij de dienst Stadstoezicht geeft de raadsleden Johan van der Tuin (CDA) en Roger Tonnaer (fractie Tonnaer) aanleiding om kritische vragen te stellen. Die worden door het college ‘niet opportuun’ geacht. Een flatwoning aan de St. Matthijsstraat brandt volledig uit. Het college legt de notitie ‘Hoorn hoger op’ voor aan de politiek. Hoogbouw tot 25 meter is mogelijk, nog hoger (tot 50 of 60 meter) bij uitzondering. Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat het onderzoek van TNO naar de oorzaak van het instorten van de schouwburg in aanbouw in 2001 niet als bindend kan gelden. Voor het ontbinden van de aannemingsovereenkomst had de gemeente toen voldoende gronden en argumenten. Wegens technische problemen met de celdeuren worden 79 gedetineerden vanuit de gevangenis in Zwaag (bekend als ‘de Glasbak’) tijdelijk overgeplaatst naar inrichtingen elders in het land. Doordat aan weerszijden van een duiker zand is gestort is de vaarroute tussen de Blauwe Berg en de westkant van de A7 geblokkeerd. PvdA, GroenLinks en de Senioren Partij willen dat dit ongedaan wordt gemaakt en vragen ook aandacht voor vaarroutes elders in Hoorn. Kars Fielmich (91) en Marie Fielmich-de Lange (89) vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Na teleurstellende belangstelling voor de nachtmarkt van vrijdag 18 juli j.l. beraadt het Binnenstadsmanagement zich op voortzetting van het evenement. Overlast in het horecagebied rond de Dubbele Buurt kan door een nieuwe maatregel door de politie worden bestreden met het opleggen van een verblijfsverbod. Ondanks protesten van omwonenden zet de gemeente plannen voor aanleg van een begraafplaats aan de Zuiderdracht door. Mevrouw Marie Steltenpool viert in Westerhaven haar 100e verjaardag. De parochies Hoorn, Zwaag, Westerblokker, Oosterblokker en Westwoud gaan praten over het advies van het bisdom Haarlem om te fuseren. Met het vooruitzicht er 29 dagen door te brengen laten 13 kunstenaars zich opsluiten in de voormalige gevangenis Oostereiland. Naam van het project: 13isolations. Het reizende zomerfestival Karavaan brengt vier dagen muziek en theater in en rond het Noorderplantsoen.