Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

januari

De fracties van PvdA en VVD uiten hun bezorgdheid over de afspraken die in het Facetplan voor de creatieve en kunstzinnige vormgeving van de nieuwe woonwijk Bangert/Oosterpolder zijn gemaakt. De gemeente Hoorn verkoopt ruim 8 ha grond op bedrijventerrein Westfrisia Oost aan supermarkt Lidl. Naar schatting levert de vestiging van het distributiecentrum hier twee- tot driehonderd banen op. De gemeente herstelt na tien jaar de traditie om een nieuwjaarsreceptie te houden voor haar relaties. Piet Tromp beëindigt zijn rijwielhandel aan het Kleine Noord. Het bedrijf was daar 51 jaar gevestigd. Ooms Avenhorn BV wil het plan voor een nieuwe jachthaven bij de Schelphoek voor eigen rekening en risico uitwerken. In het plan voor het gebied Blauwe Berg dat de gemeente en projectontwikkelaar Hermans Group presenteren, zijn bijna alle voorzieningen gepland aan de rand bij de snelweg A7. De gemeente wil een bestemmingsplan maken voor het hele gebied. De Lageweg in Hoorn lijkt de meest aangewezen plek voor de vestiging van een coffeeshop buiten het stadscentrum. Wethouder A. Helling (D66) verklaart zich tegen de maatregel dat in en om het stationsgebied in de wijk Kersenboogerd preventief wordt gefouilleerd. Met deze mening staat hij alleen in het college. Een schetsontwerp voor de ontwikkeling van het vrijetijdspark de Blauwe Berg wordt gepubliceerd. De gemeente presenteert het in een informatiebijeenkomst op 15 januari. Een deel van de gemeenteraad wil dat er een nieuwe, centrale inkooporganisatie komt voor het aankoopbeleid van de gemeente. Voor de realisatie van de plannen voor het stationsgebied, met als belangrijk element de verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het NS station, is medewerking van Connexion en de provincie Noord-Holland een voorwaarde. De Gedeputeerde Staten achten de aanleg van een ongelijkvloerse kruising op de Westfrisiaweg bij de nieuwe wijk Bangert/Oosterpolder te duur. De gemeenteraad draagt het college op de coffeeshop aan de Oude Doelenkade te sluiten. Het bedrijf Hollandsch Fortuyn, dat in 2002 de activiteiten rond het VOC jubileum in Hoorn coördineerde en het festival Oude Muziek Nu, wint de jaarlijkse beker van de Ondernemersclub West-Friesland. Cor Freeke neemt na een loopbaan van 31 jaar bij de Fortis Bank afscheid als directeur van de regio West-Friesland. Carnavalsvereniging De Veerhoppers heft zichzelf na 28 jaar op en schenkt het resterend kasgeld aan het Hospice Dignitas in Hoorn. De vereniging Belangenbehartiging Risdam constateert fouten in het verkeersonderzoek in verband met de komst van een vrijetijdspark op de Blauwe Berg, waardoor er een te optimistisch beeld over de te verwachten verkeersdruk in die wijk wordt gegeven. De VVD-fractie stelt voor om nieuw beleid te maken, waardoor het toegestaan is om drijvende terrassen te hebben bij de horeca in het havengebied. Een raadsmeerderheid vraagt het college geen ontheffing te verlenen voor verplaatsing van het Künckel-orgel uit de kerk aan de Eikstraat naar Workum. Eugène Jongerden wordt geïnstalleerd als pastoor van de r.k. parochie Hoorn. Voorzitter Martin Hoiting van de stichting Hoorn oh ja biedt het eerste exemplaar van de uitgave 2003 aan aan burgemeester Onno van Veldhuizen. De fractie van GroenLinks maakt bezwaar tegen de gevolgen van plannen voor nieuwbouw van woningen aan de Sportlaan / Willem de Zwijgerlaan en tegen de verlegging van de fietsroute uit de Kersenboogerd door de Willem de Zwijgerlaan naar de Sportlaan. De gemeente stelt voor de wandelpromenade langs het appartementencomplex De Paerl door te trekken tot aan het gebouw De Haai en daar een keerlus aan te leggen ten behoeve van touringcars die bij het Visserseiland passagiers voor de chartervaart brengen. Bij de opening van het Hospice Dignitas deelt P. Saelman van het Zorgkantoor Alkmaar mede dat het hospice officieel is toegelaten tot de instellingen die verpleging en verzorging mogen geven. Peter Koeman en Piet Bakker nemen het initiatief om te komen tot een Stichting Historisch Zwaag. De Raad van State oordeelt dat het bouwplan voor achttien appartementen op het terrein van de voormalige garage Van der Maat het dorpse karakter van Blokker geweld aandoet en wil dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening het plan beoordeelt. Dansgroep Double V ontvangt uit handen van de wethouders J. van Es en C. van Weel de gouden sportpenning van de gemeente Hoorn. In een reactie op het onderzoek naar de grote kostenoverschrijdingen bij de inrichting van het gebied rond de nieuwe schouwburg verklaart het college, dat er een opeenstapeling van fouten is geconstateerd en dat de gemeente niet over de nodige expertise beschikt om zo'n project verantwoord te begeleiden. Bemog Projectontwikkeling uit Almere wint de ontwerpwedstrijd voor het bouwplan voor het voormalige terrein van De Blokkers aan de IJsselweg. De gemeente zal een nieuw onderzoek laten doen naar de verkeersafwikkeling van een vrijetijdspark op de Blauwe Berg. Inloophuis De Steeg wordt geopend in de Grote Havensteeg. Het is een initiatief van de Raad van Kerken in Hoorn. Het geeft mensen met problemen gelegenheid daar met discrete vrijwilligers over te spreken.