Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

januari

Voor de tiende Nieuwjaarsduik moet eerst een wak gehakt worden in het dichtgevroren Hoornsche Hop. De Urban Lifestyle Challenge in sporthal De Opgang in Risdam Noord kan zich niet verheugen in een goede opkomst van de doelgroep: jongeren van 15 jaar en ouder. Raadslid Chris de Meij stelt in schriftelijke vragen aan het college dat de hanggroep bij winkelcentrum De Beurs in Blokker moet worden aangepakt volgens groepsaansprakelijkheid. De bouw in de wijk Bangert en Oosterpolder ligt stil als gevolg van de ingezakte woningmarkt. De deelname van winkeliers aan de koopavond op vrijdag in de Huesmolen neemt sterk af. De gemeente betaalt nog eens (alvast) € 50.000 om de schuldenlast van De Blauwe Schuit te saneren. Over de bijdrage van acht gemeenten uit de regio wordt nog gesproken. De gemeente overlegt met instellingen en ondernemers over de wenselijkheid en haalbaarheid van een plan voor ‘City marketing’. De stadsgedichten van Cornelis Putemmer zijn gebundeld in ‘Moet je Hoorn’. De gemeente geeft de bundel uit. Daklozen die niet terecht kunnen bij de nachtopvang, wordt een slaapplaats geboden door de dagopvang 't Zwervertje op het bedrijventerrein Westfrisia. Peter de Boer heeft hiervoor geen steun van de gemeente. Het VVV-kantoor wordt gevestigd in het pand van voorheen Lunchroom Het Sparretje op de hoek Veemarkt/Noorderstraat. De aanwending van de opbrengst van het Parkmanagement Hoorn ondervindt kritiek van een aantal installatiebedrijven voor beveiligingstechniek. Het Museum van de Twintigste Eeuw meldt dat in 2008 het bezoekersaantal is verdubbeld: “Het Playmobil-effect”, aldus directeur Hans Stuijfbergen. De nieuwe dienstregeling van Connexxion brengt 140 bussen per dag door de wijk Nieuwe Steen. De bewoners klagen over de aantasting van de verkeersveiligheid in het gebied en vormen een actiecomité. Het college en de meerderheid van de algemene raadscommissie vinden dat nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs alleen mogelijk is op de eigen locatie van de scholen. Na het vertrek van wethouder C. van der Maat, nadat zijn partij VOC-Hoorn het vertrouwen in de coalitie heeft opgezegd, gaat het college door met de drie overblijvende partijen. De taken van Van der Maat worden verdeeld over de vier wethouders en de burgemeester. Honderd mensen melden zich bij de gemeente voor aankoop van gemeentegrond om die als tuin te onderhouden. Voor adoptie van zulke stukjes grond zijn beduidend minder belangstellenden. Het WestfriesGasthuis start een verpleegafdeling geriatrie (ouderengeneeskunde). De Hoornse stichting voor kunst In den Beginne moet voor de zeven beelden die tijdelijk aan de Westerdijk staan, vergunning aanvragen. Over deze beelden van kunstenaar Herbert Nouwens wordt zeer verdeeld geoordeeld. Om het jaarplan 2009 (een investering van 94 miljoen euro) te kunnen uitvoeren moet Intermaris Hoeksteen dit jaar acht miljoen euro lenen. Voor een groep van zo'n 50 autopimpers (zij verbouwen hun auto op een bijzondere manier) wordt bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal een overdekte hangplek ingericht. Van de zes geplande appartementgebouwen in het plan Groen Wijck in Blokker worden er vier gerealiseerd. De ledenwerfactie van de Hoornse Badminton Vereniging levert 60 nieuwe leden op. De HBV is op de vroegere plaats in het schoolcomplex Copernicus teruggekeerd. Het Stenen Hoofd bij de haven krijgt een nieuwe bestrating en inrichting. De oude vuilnisbelt in het Julianapark wordt opgehoogd met grond uit het plan Groen Wijck. Het eerste exemplaar van Hoorn oh ja 2008 wordt uitgereikt aan leden van het Sigarengenietschap Bernardo. Het Westfries Museum leent het grote schilderij ‘Gezicht op Hoorn’ van Hendrick Vroom (1622) uit voor een expositie in The National Gallery of Art in Washington DC. Vereniging Oud Hoorn wint in de categorie Historische Verenigingen de Archieven.nl Prijs 2008. Rita Bax neemt na 36 jaar, waarvan de laatste 20 jaar als voorzitter, afscheid van Stichting Stadsherstel. Het concert van de Volendammer artiesten Nick en Simon en Jan Smit op 27 juni van dit jaar in Hoorn is meteen uitverkocht. Een tweede concert op de 28e juni is noodzakelijk om alle fans tevreden te stellen. Een plan voor renovatie van winkelcentrum De Huesmolen wordt gepresenteerd. De gracht in het complex zal worden gedempt, de toegang naar de winkels 's avonds afgesloten. Leden van een hanggroep bij winkelcentrum De Beurs in Blokker worden door de gemeente collectief aansprakelijk gesteld voor schade door vandalisme. De kermis 2009 levert de gemeente een pachtsom op van 442.000 euro. Een splinternieuw reuzenrad van 55 meter hoog zal een grote publiekstrekker zijn. Huurders van de Statenpoort en enige gemeenteraadsleden vormen een werkgroep om ideeën voor een meer publieke functie van het monument uit te werken. Het interieur van De Keizerskroon wordt vernieuwd. De bekende en gewaardeerde Perzische tafelkleden zullen door de metamorfose verdwijnen.