Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2014

januari

7: Kalligraaf Joop Willems.
7: Kalligraaf Joop Willems.
De politie treft bij een huis aan de Akkerwinde in Risdam Noord zeer zwaar illegaal vuurwerk aan. De Explosieven Opruimings Dienst brengt dit op een strandje veilig tot ontploffing. Er ontstaat een gat van 1 m. diep en 2 m. doorsnee. Jan en Mary Visser krijgen de eerste omgevingsvergunning van het jaar voor de aanbouw achter hun woning aan de Loniusstraat. Dank zij de instemming vooraf van de buren kan de procedure snel worden doorlopen. Een groep inwoners van Zwaag richt het Initiatief Veilig Zwaag op. Met behulp van Whatsapp berichtendienst op de smartphone worden deelnemers opgeroepen om alert te zijn als een verdachte situatie is gemeld. Aanleiding is de golf van inbraken in het dorp in de afgelopen tijd. Voor de beschikbare 75 plaatsen op de Hoornse kermis 2014 melden zich 250 exploitanten. De indeling is inmiddels definitief vastgesteld. Onder de naam Radio Bontekoe gaat vanuit het multiculturele centrum De Kreek in Bangert en Oosterpolder een nieuwe lokale zender op internet van start. Initiatiefnemers zijn Peter Kaarls, Cees Valentijn en Edo van Eekeres. Kalligraaf Joop Willems sluit na 43 jaar zijn atelier in de Mariatoren. Een gift van € 25.000 van het Oranjefonds aan Steunpunt Zorg en Welzijn maakt de opzet van het project BudgetBuddy ABC mogelijk. Daardoor worden mensen met een handicap geholpen hun (financiële) thuisadministratie op orde te brengen.
8: ‘Veelzijdig Baken’.
8: ‘Veelzijdig Baken’.
Bij de viering van het veertigjarig bestaan van de Stichting Oosterkerk verschijnt het boek ‘Veelzijdig Baken’, waarin auteur Hans Rijswijk over de geschiedenis van het monument, en dan voornamelijk over het werk om het te behouden, vertelt. Het Westfries Museum en het Museum van de Twintigste Eeuw kijken tevreden terug op het jaar 2013: 39.000, resp. 37.000 bezoekers werden er verwelkomd. Als 70% van de huurders meedoet zal woningcorporatie Intermaris extra investeren in energiebesparing in 40 woningen in de Fruitbuurt in Zwaag. Ook in Risdam Noord wordt met alerte buurtbewoners een zgn. Whatsapp groep samengesteld om o. a. inbraken te voorkomen. In een brief aan Rijkswaterstaat dringt de gemeente aan op maatregelen tegen de overlast van plantengroei in het water voor de kust van Hoorn. De bereikbaarheid van de Hoornse haven en de bevaarbaarheid van het Markermeer zijn cruciaal voor het toerisme in de stad. VVD in Hoorn roept de hulp van VVD-parlementariërs in om de plannen voor ontwikkeling van het gebied in de Schelphoek te realiseren. Vooral de belemmeringen die de Natura 2000 wetgeving opwerpt en die de wonderlijke gemeentegrens met Flevoland veroorzaakt zijn doelwit in de actie. De bouw van 21 appartementen aan het Keern op de plaats van voorheen garage Beemsterboer gaat van start. Het aanpalende benzinestation wordt gesloopt. Opdrachtgever is woningcorporatie Intermaris. Ondanks aandringen van de oudercommissie van de Mariaschool en de oppositie in de gemeenteraad zal er geen nieuwe proef worden gehouden met de verkeerslichten bij de Veliusbrug. SBO De Wissel viert de ontvangst van het predicaat ‘Excellente school 2013’. Fietswerkgroep Risdam-Noord pleit voor het alsnog uitvoeren van de doorsteek voor fietsers van de Klagerstuin naar De Compagnie op het bedrijventerrein Westfrisia. Deze doorsteek is in de notitie ‘Fietsend verder naar 2020’ opgenomen. Schouwburg Het Park maakt over het seizoen 2012-2013 een kleine winst. Het Antwoord, de laagdrempelige hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders, gaat weer zelfstandig verder nu vergoeding door de verzekeraar wordt gestopt. Eerder was de organisatie onder dak bij het centrum voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie. Van der Woude Schaats Skeeler Sport gaat in februari schaatsen verhuren en verkopen in het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar dan een tijdelijke ijsbaan met wedstrijdbaan en ijshockeybaan ligt. Voor € 150.000 wordt station Kersenboogerd en omgeving opgeknapt en wordt een bewaker aangesteld voor sociale controle. Het is een vervolg op eerder, met succes, door de gemeente uitgevoerde maatregelen tegen overlast. Sportschoolhouder George Gregoire houdt zijn zelf gebrouwen bokbier Hoornse Hop ten doop. Het college verleent vergunning voor het verplaatsen van het LED-scherm aan de gevel van het Oostereiland: het kan op palen geplaatst worden op 40 centimeter afstand van de gevel waar het nu aan hangt. Vier jaar nadat Brasserie Cosy plaats maakte voor een binnenstadskantoor van de Rabobank gaan René en Paola Stam in het pand op de hoek Gedempte Turfhaven / Nieuwland er hun eigen brasserie vestigen.

22: Brasserie.
22: Brasserie.
Het college gaat met de regiodirectie van de NS in gesprek over de chaotische start van de nieuwe dienstregeling. De aanleg van de nieuwe toegangsweg en tunnel Carbasius naar de binnenstad zal gepaard gaan met de aanleg van de fiets- en wandelboulevard met tunnels onder de Provincialeweg en het spoor. De Rijksbijdrage, de bijdrage van de provincie en van Prorail zullen voldoende zijn om de jaarlijkse kapitaalslast te beperken tot de eerder gehanteerde 1,7 miljoen euro die de gemeente al jaarlijks reserveert. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad komt volgende maand op de agenda. Kinderarts Arjen Verboom gaat met pensioen. Hij is ruim twintig jaar aan het Westfriesgasthuis verbonden. Het Affichemuseum krijgt geen uitstel meer: op 1 april a.s. moet het pand op het Grote Oost leeg zijn. Internet is het medium waar www.Hoorntunnelja.nl, uit de koker van VVD-ers in het gemeentebestuur van de stad, zich opwerpt als reactie op www.Hoorntunnelnee.nl, een groepering die zich politiek ongebonden noemt en actie voert tegen de plannen die in de politiek slechts van een kleine meerderheid steun krijgen. Foto Osinga, al meer dan 75 jaar gevestigd aan het Grote Noord, gaat sluiten wegens veranderde marktomstandigheden.

31: Foto Osinga.
31: Foto Osinga.
Kunstenaar Jaap Stiemer krijgt een solo-expositie in Berlijn bij de Meisterschüler en bij Dutch Art & Design.