Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2012

januari

2: Nieuwjaarsduik.
2: Nieuwjaarsduik.
De traditionele ‘wilde’ Nieuwjaarsduik vindt plaats op het strandje van het Julianapark. Watertemperatuur 6,8 graden C. Het college zet vaart achter de plannen voor de aanleg van een tunnel onder het spoor en het omvormen van het Keern (zuid) tot een fietsroute. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit hierover. Bas Deen stopt na zeventien jaar als marktkoopman op de (Hoornse) weekmarkt en gaat zich richten op internethandel. Ondanks dat het Westfries Museum in 2011 wegens verbouwing vijf maanden gesloten is, telt het museum 10% meer bezoekers dan in 2010. De zes Hoornse voetbalclubs sluiten zich aan bij het initiatief van de KNVB om voetbal voor 45-plussers aan te bieden. Door € 120.000 uit te trekken voor extra personeel voor fraudebestrijding verwacht het college jaarlijks netto € 370.000 te kunnen besparen. Op initiatief van GroenLinks wordt op het braakliggend terrein aan de Holenweg een bos aangeplant van kerstbomen met kluit. Uitvoering van een plan van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) om op bedrijfspanden zonnecollectoren te plaatsen is mogelijk de start van de nog op te richten Hoornse Energie Maatschappij. Doordat ProRail aannemers in een vroeg stadium bij de plannen betrekt kan de aanleg van de tunnel onder het spoor naar de binnenstad miljoenen euro's goedkoper worden uitgevoerd. De oplevering kan dan in 2015 plaatsvinden. Gerard Fit neemt na zeven jaar afscheid als voorzitter van de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). IntermarisHoeksteen, in Terramarique mede-eigenaar van het braakliggend bouwterrein aan de Holenweg waar via ‘guerilla gardening’ afgedankte kerstbomen met kluit geplant gaan worden, stelt voorwaarden aan toestemming daarvoor. De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) pleit ervoor dat, als plannen voor bedrijventerrein Distriport worden afgeblazen, de regels voor bedrijventerrein 't Zevenhuis worden versoepeld. De gemeente maakt aanspraak op de bankgarantie voor € 5 miljoen van het failliet verklaarde bouwbedrijf Heddes in het proces om schadevergoeding na het instorten van de toneeltoren van de schouwburg in aanbouw in 2001. De curator is het daarmee niet eens. Onbekend is wanneer de rechter de zaak om de aansprakelijkheid behandelt. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente ontvangen de Stichting Voedselbank, de Stichting Leergeld en de Stichting Hulpverlening van de West-Friese Kerken elk een gift van € 500,--. De Blauwe Schuit, opleidingsinstituut in de culturele sector, viert het 40-jarig jubileum met een reünie. Voetbalvereniging Always Forward mag een tweede kunstgrasveld aanleggen. Het huidige trainings- en wedstrijdveld D moet daarvoor vergroot worden.

11: Henk Zantkuijl.
11: Henk Zantkuijl.
Henk Zantkuijl (86) besluit om nu echt te stoppen als adviserend lid van de Hoornse monumentencommissie. Carnavalsvereniging Ospylac viert het 50-jarig bestaan in Schouwburg het Park. Langs het spoor bij station Kersenboogerd wordt een 270 meter lang ‘privacyscherm’ geplaatst om geluidshinder, inkijk in tuinen en hinder van treinverlichting voor de omwonenden te beperken. In het voormalige fabrieksgebouw van Philips aan de Holenweg worden nu betaalbare ruimtes voor beginnende en kleine ondernemers verhuurd. De gemeente wil op termijn tot de vorming van vijf brede scholen komen. De krachtenbundeling van onderwijs, kinderopvang, sport en creatieve instellingen dient dan door het onderwijs gecoördineerd te worden. Na de uitspraak van de Hoge Raad is voor de gemeente de weg vrij om de aanleg van De Strip tot de aansluiting met de IJsselweg uit te voeren. Een meetronde door het Agentschap Telecom geeft aan dat in Hoorn dicht bij zendmasten voor mobiele telefonie de blootstelling aan elektromagnetische straling uiterst laag is. Na klachten over overlast moet Mandy Meijerink uit Blokker zeven van haar paarden en pony's die zij bij haar woning houdt, verkopen. Raadsleden Wim van Hilten (VVD) en Joke van der Meij (Hoorns Belang) stellen dat de gemeente na de renovatie van het Pietershof het pand niet alleen maar aan de Vereniging Hendrick de Keijzer ter overname mag aanbieden. De plannen voor de toekomst van winkelcentrum De Huesmolen worden gedwarsboomd door die van Post NL. De eigenaar van het voormalige postkantoor wil een andere bestemming (woon- en winkelruimte) voor het pand en heeft daarvoor een plan bij de gemeente ingediend.
18: Stegen en Gloppen.
18: Stegen en Gloppen.
Bij de Vereniging Oud Hoorn verschijnt in de cultuurhistorische reeks het boek ‘Stegen en Gloppen in de Binnenstad van Hoorn’, geschreven door Arie Boezaard en Peter Tack. Radio Hoorn gaat ook lokale televisie verzorgen onder de naam Hoorn TV. Bij hun afscheid van de brandweer worden Danny Laan en Fren de Weerd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De fracties van de VVD en Hoorns Belang stellen dat één coffeeshop in de stad voldoende is en dat daarom tot definitieve sluiting van 't Keteltje aan het Kerkplein dient te worden besloten. Woningcorporatie IntermarisHoeksteen gaat in het voormalige schoolgebouw aan de Draafsingel geen luxe appartementen, maar zorgwoningen realiseren. Aan de gevel van Grote Oost 35 wordt een gedenksteen bevestigd ter herinnering aan het verblijf van onderduikers, die daar in de oorlogsjaren 1940-1945 door de zorg van Gré Visser en haar man Jan Ruiter een veilig onderkomen vonden. Erik Luiken stelt voor een trein- en busstation, parkeerterrein, kantoren en een HBO-opleiding te realiseren op het volkstuincomplex aan de Berkhouterweg. Op initiatief van het magazine HIER in West-Friesland wordt de film Sonny Boy gepresenteerd in Cinema Oostereiland. De bijdrage van familieleden van Sonny Boy en leden van de filmcrew geeft aan de voorstelling een extra tintje. De ere-voorzitter van Stichting Stadsherstel Rita Bax-van Altena overlijdt op 82‑jarige leeftijd. Voor de kermis worden 250 inschrijvingen gedaan. Hieruit zijn 74 attracties geselecteerd die in augustus in de binnenstad worden opgesteld. De totale opbrengst aan pachtgeld bedraagt € 485.189, iets meer dan in 2011. Met ingang van 2013 beëindigt het college de financiering van ID-banen, een gevolg van de strikte bezuinigingen van de Rijksoverheid. De gemeente verhoogt de jaarlijkse gebruiksvergoeding voor kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen per veld van € 4600 in 2012 naar € 7000 in 2015. De directeur van IntermarisHoeksteen Martin Hoiting deelt in de gemeenteraadszaal mee dat de woningcorporatie slechts investeert in renovatie van de Sterflats in de Grote Waal als de keuze van de raad valt op de bouw van drie flats op de plaats van de te slopen E-blokken. De SP fractie bereidt een motie van wantrouwen voor tegen wethouder Roger Tonnaer naar aanleiding van diens onvolledige informatie aan de gemeenteraad inzake de kwestie Sterflats.
27: Sterflats.
27: Sterflats.
IntermarisHoeksteen besluit de renovatie van de Sterflats toch aan te pakken. De E-blokken blijven buiten het restauratieplan voor nadere besluitvorming. Wethouder Roger Tonnaer erkent dat hij verzuimde de gemeenteraad tijdig in te lichten over het standpunt van IntermarisHoeksteen inzake de Sterflats. Het college biedt de raad zijn excuses aan. Omdat hij de door de gemeente voorgestelde tekst bij het standbeeld van Jan Pietersz. Coen ‘te soft’ vindt, dient Eric van de Beek zelf een ontwerp tekst in. Kinderopvang De Blokkendoos negeert langdurig inspectierapporten van de GGD Hollands Noorden. VVD-raadslid Marjon van der Ven vraagt de gemeente om hiertegen op te treden.