Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2016

januari

Wethouder Ben Tap (economische zaken) heeft goede hoop dat de vestiging van V&D in Hoorn na het faillissement van het concern een doorstart kan maken. Het Poolbiljart Centrum Laziko aan de Dubbele Buurt wordt op last van de burgemeester gesloten vanwege de organisatie van illegale kansspelen. Het Museum van de Twintigste Eeuw ontvangt in 2015 ruim 65.000 bezoekers. Gemiddeld komen er 40.000 per seizoen. De tentoonstelling 40 jaar Playmobil zorgt voor de extra belangstelling. Dank zij de inbreng van een aantal sponsors kan het Comité 40-45 een app voor smartphone ontwikkelen die bij monumenten en andere plekken waar oorlogsherinneringen opkomen informatie geeft. De Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) en de Hoornse Senioren Partij (HSP) geven aan in deze tijd van bezuinigingen moeite te hebben met de reis die de burgemeester zal maken naar Chili in het kader van het jubileum 400 jaar Kaap Hoorn.

6: Bercomex.
6: Bercomex.
Het bedrijf Bercomex zal verhuizen van het terrein aan de Holenweg naar de andere kant van de Provincialeweg, waar het in de gebouwen van Elephant Dental verder gaat. Dit bedrijf heeft de productie in 2013 verplaatst naar Duitsland. 6: Elephant Dental.
6: Elephant Dental.
De Ouderenraad Hoorn viert het 30-jarig jubileum: ‘veel bereikt door in de luwte blijvend te werken aan de belangen van senioren in Hoorn’. Ondernemers Stad Hoorn (OSH) laat het college weten bezwaar te hebben tegen het voornemen om te stoppen met het aanlichten van monumenten in de stad. Zij bepleiten juist uitbreiding van het aantal aangelichte gebouwen. Het college vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met verlaging van de huurprijs voor drie jaar met € 150.000 per jaar voor Schouwburg Het Park. Bezwaarmakers tegen de sluiting van de Noorderkerk moeten wachten op een uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen van de Protestantse Kerk in Noord-Holland. Het Westfries Museum trekt in 2015 42.000 bezoekers (2014: 33.000); VOC museumschip Halve Maen wordt bezocht door 18.000 mensen.

9: Food market in Grote Kerk.
9: Food market in Grote Kerk.
De Grote Kerk is weer in gebruik door ondernemers. Op de begane grond is een food market waar de gekochte waar desgewenst meteen geconsumeerd kan worden. Op de eerste verdieping zijn zeventien winkels gevestigd. In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden de wateren van een groot deel van de stad uitgebaggerd. Gebruikers van het Hoornse Hop zijn in de evaluatie van de pilot positief over de resultaten van het maaien van waterplanten in de afgelopen zomer. Zij geven aan dat de te maaien oppervlakte vergroot moet worden om echt wat aan de problematiek te doen. Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen geeft een zeventiende eeuws schilderij van Matthias Withoos in langdurige bruikleen aan het Westfries Museum. Elf jaar geleden raakt het museum door diefstal 24 eeuwenoude doeken (waaronder twee werken van Withoos) en zeventig stuks zilverwerk kwijt. De Marees Groep Holding koopt een locatie bij de entree van bedrijventerrein Zevenhuis, waar het een tankstation, service verlening aan automobilisten, horecavoorziening en een zakelijk centrum met flexwerkplekken en vergaderruimte wil realiseren. De publicatiestichting Bas Baltus geeft het zesde deel uit van de Huizenreeks. Het is gewijd aan ‘De Jonge Winthont’ aan het Grote Oost. De Medemblikker partij Progressief West-Friesland tekent bij voorbaat protest aan tegen plannen voor versoepeling van de regels voor bedrijventerrein Zevenhuis. Die maakt het mogelijk om bedrijven groter dan 1,5 ha en bedrijven in transport, distributie en logistiek toe te laten.

15: De Makerij op het Dampten.
15: De Makerij op het Dampten.
Het nieuwe pand voor dagbesteding van Leekerweide, de Makerij op het Dampten, wordt feestelijk in gebruik genomen. Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag viert het 50-jarig jubileum met een extra feestavond. Jean Botman doet de Hema in Hoorn over aan een andere franchisenemer. Vanaf 1888 drijven vier generaties Botman handel op deze plek op de Gouw. Het college antwoordt op daarover gestelde vragen vanuit de politiek dat het bezoek van de burgemeester aan de viering van 400 jaar Kaap Hoorn in Chili plaats vindt op uitnodiging van de president van Chili. Vertegenwoordigers van een aantal West-Friese bedrijven gaan mee. De verwachting is dat de kosten ruim opwegen tegen wat de reis kan opleveren voor Hoorn en de regio. Cor Hoekema wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn werk als vrijwilliger voor het Sint Pietershof (40 jaar beheerder financiën), Intermaris en Stichting Jachthaven Hoorn. GroenLinks in Hoorn onderzoekt mogelijkheden om zogenoemde Tiny Houses (duurzame woninkjes van max. 50 m2, waar het hele jaar in gewoond kan worden) in de stad te realiseren. Buitenkunstwerken in Hoorn worden voorzien van een bordje met de naam van het werk en van de kunstenaar. Er staat een verwijzing op naar de bestaande ‘Hoorn Kunst en Cultuur’app. Voor de Hoornse Kermis zijn 221 inschrijvingen ontvangen. De gemeente heeft voor 73 exploitanten plaats gereserveerd. De opbrengst is ten opzichte van 2015 gestegen met € 20.000 tot € 462.250. S.g. Werenfridus behoort tot de 29 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland die vrijstelling krijgen om extra gemotiveerde leerlingen het vwo versneld te laten volgen. Daarvoor ontwikkelt de school een eigen programma. Hospice Dignitas ziet de claim van zorgkosten in 2015 alsnog gehonoreerd door de zorgverzekeraars. Daarmee zijn de vooruitzichten voor 2016 beter en is het Hospice uit de financiële gevarenzone. Omwonenden en bedrijven op de Nieuwe Steen tekenen bezwaar aan tegen plannen om kantoorgebouw Nieuwe Steen 2B te verbouwen ten behoeve van huisvesting van maximaal 196 vergunninghouders (vluchtelingen die toestemming hebben om in Nederland te blijven). In de raadscommissie wordt besloten het onderzoek naar een nieuwe aanlegplaats voor de Witte Vloot uit te breiden: naast het Visserseiland wordt ook de Nieuwe Wal (Julianapark) als mogelijkheid serieus genomen. Voor woningbouw aan de zuidkant van het Visserseiland is geen steun. Bewoners van de flats Westfriese Hof dienen hun schotelantennes te plaatsen volgens de richtlijnen daarvoor of te verwijderen. Dit bericht van woningcorporatie Intermaris roept bij hen veel onbegrip op. Voetbalvereniging Always Forward presenteert een toekomstplan aan de gemeenteraad, waarin zij aangeeft de velden wel in eigendom te willen krijgen. Vervanging van de huidige twee grasvelden door kunstgrasvelden is nodig om in de grote behoefte aan speelvelden te voldoen. De Hoornse politiek geeft de voorkeur aan gespreide en kleinschalige opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Voor een asielzoekerscentrum lijkt geen ruimte. In Hoorn en in Chili vindt de herdenking plaats van de ronding op deze datum in 1616 van de zuidpunt van Zuid-Amerika, die vervolgens als Kaap Hoorn op de kaart kwam. In Hoorn wordt door de Stichting Kaap Hoorn-vaarders een symposium gehouden en de Atlas van Kaap Hoorn gepresenteerd. In Chili wordt bij de officiële herdenking de Atlas aangeboden aan de Chileense president Michelle Bachelet door burgemeester Yvonne van Mastrigt. Viceadmiraal Matthieu Borsboom van de Nederlandse marine was daarbij als vertegenwoordiger van Defensie. In Rotterdam opent de tentoonstelling ‘Helden van Kaap Hoorn’, waarbij Hoorns wethouder Ben Tap de Atlas overhandigde. In het Beleidsplan Openbare Verlichting is opgenomen dat parken en achterpaden bij woningen niet worden verlicht. Nu de maatregel effect heeft in Tinnegieter komt er protest en onbegrip.