Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

december

Het parkeerterrein aan de Nieuwe Wal wordt een hangplek waar jongeren elkaar hun gepimpte auto kunnen showen. Het voorontwerp bestemmingsplan Hoornse binnenstad schiet in de ogen van de Vereniging Oud Hoorn tekort: de historische binnenstad wordt onvoldoende beschermd. Mw. Hoying Wu is de nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Hoorn. Zorginstellingen maken bezwaar tegen de gemeentelijke belastingaanslag voor gevelreclame. Kerken en basisscholen zijn hier al van vrijgesteld. Staatssecretaris Jet Bussemaker bespreekt op een bijeenkomst van haar partij PvdA tal van klachten over de zorg. Bewoners van Bangert en Oosterpolder kunnen vanaf februari a.s. terecht in een noodsupermarkt van Deen. Atletiekvereniging Hollandia maakt zich zorgen over de gevolgen van nieuwbouw op korte afstand van haar complex op de Blauwe Berg. Boerderij Dorpsstraat 143 in Zwaag, sinds twee jaar op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, wordt gerestaureerd. Er komen drie appartementen in. De gemeente geeft toestemming en subsidie voor twee nieuwe brede schoolbibliotheken in resp. de binnenstad en de wijk Bangert en Oosterpolder. Basisschool De Troubadour opent ‘te Warskip’, een huiskamer waarin leerlingen van groep zeven en acht na schooltijd kunnen ‘chillen’ of spelen. De gemeente spreekt met NS af dat de brug over het spoor bij station Hoorn binnen twee jaar van liften wordt voorzien. Bovendien vraagt de gemeente aan het Rijk subsidie voor de aanleg van een extra parkeerdek boven het Transferium. Uit een ‘potje’ dat wordt gevuld door de gemeente en supermarktketen Deen, bekostigt Hoorn voor leerlingen uit groep zes en zeven van de Hoornse basisscholen vier schaatslessen in De Westfries. De gemeente komt als koploper en voorbeeld uit een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar de afhandeling van bezwaarschriften in 2007. De skategroep van zo'n 25 man die gebruik maakt van de skatebaan in het Julianapark, verzoekt de gemeenteraad om een hek rondom de baan om vandalisme te voorkomen. De heer Frans Mencke wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Hoorn. Ingrepen van het Rijk in de komende jaren kosten woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen zo'n 75 miljoen euro ten behoeve van de ‘prachtwijken’ die de minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft aangewezen. Het WestfriesGasthuis opent een vestiging in Heerhugowaard. In de receptie in Schouwburg Het Park bij zijn afscheid als gemeentesecretaris ontvangt Jos Bakker een Vriendenboek en de gouden legpenning van de gemeente Hoorn. Door het wegtrekken van de tijdelijke damwand in een deel van de gerestaureerde kademuur langs de Weeshuistuin zijn verzakkingen ontstaan in een deel van het weeshuiscomplex. Woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen dient een schadeclaim in bij de opdrachtgever, de gemeente Hoorn. Ook de scholen voor het voortgezet onderwijs verzetten zich tegen de gemeentelijke reclamebelasting. Sportclubs in Hoorn willen dat er een in elke kantine geldende regel of ‘barcode’ wordt gehanteerd. Dit is een voorwaarde voor succes in de pogingen drankgebruik onder jongeren te controleren. Na dreiging van het college om op te stappen aanvaardde de gemeenteraad het plan Jeugd en Alcohol, waarin is opgenomen dat na middernacht geen toegang tot de horeca meer is toegestaan. Bij zijn afscheid na 33 jaar als ambtenaar van de gemeente Hoorn ontvangt Arie Boezaard de zilveren legpenning van de gemeente. Nadat alle drastische maatregelen uit het plan zijn weggenomen gaat de gemeenteraad akkoord met het Verkeersplan voor de Binnenstad. Tinie Mulder stapt uit het bestuur van de Stichting Evenementen Stad Hoorn (SESH). Een zeer krappe meerderheid van de gemeenteraad stelt de verhoging van de onroerendezaakbelasting en andere tarieven vast op twee in plaats van eerder bepaalde drie procent. Na de toezegging dat bij de uitvoering maatwerk zal worden geleverd gaat de gemeenteraad akkoord met de ongewijzigde Verordening voor de reclamebelasting. Op het station Kersenboogerd start het eerste project met ‘stationsadoptie’ in Noord-Holland. Doel is door grotere betrokkenheid van wijkbewoners en wijkinstanties in samenwerking met Prorail en NS de aantrekkelijkheid van het station en de omgeving te vergroten. De Stichting Hoorn 650 sluit de viering van Hoorn 650 jaar stad af met een batig saldo van € 44.000. Diverse evenementen die in het jubileumjaar zijn opgestart zijn door een hiermee opgericht fonds in de afgelopen jaren voortgezet. De Stichting wordt per 1 januari 2009 opgeheven. De Hoornse politiek wijst het idee van winterterrassen definitief af. Langs een deel van de wijk Bangert en Oosterpolder wordt een 400 meter lange houten schutting geplaatst om geluidshinder van de Westfrisiaweg te beteugelen. De gemeente stelt vast dat de gebouwen van de scholen voor voortgezet onderwijs nog wel 25 jaar mee kunnen. De fractie VOCH stapt uit de coalitie met PvdA, CDA en GroenLinks. Wethouder Cees van der Maat was liever doorgegaan, maar stelt toch zijn zetel beschikbaar. Het Keern in Hoorn aan de noordkant van de Provincialeweg wordt in het najaar van 2009 voor autoverkeer afgesloten. Een bussluis met roadblock maakt het gebruik door openbaar vervoer en hulpdiensten nog wel mogelijk. Dertig mensen doen mee aan de activiteit die Welzijnsorganisatie Netwerk organiseert op eerste kerstdag. De jaarlijkse kerstboomverbranding wordt beperkt tot één plek: de brandweerkazerne bij de Nieuwe Wal. Op de vroegere overige plaatsen worden de bomen versnipperd. De gemeente spaart zo het milieu en bespaart € 6000. Het kunstgras trapveldje Cruijff Court in de Grote Waal, naast basisschool de Zonnewijzer, wordt in gebruik genomen. Het werk van de sociaal raadslieden Fleur Koper en Jaap Vlaming wordt per 1 januari 2009 door de gemeente overgenomen. De nieuwe situatie leidt vooralsnog tot een onderbreking in de hulpverlening. De Westfriesche Kunstrij Club organiseert in de Hoornse kunstijsbaan zijn eerste Winterholidayshow.