Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

januari

De leegstand van kantoren en bedrijfspanden in Hoorn daalt. Dit wordt veroorzaakt door de herbestemming van kantoorgebouwen, die al op verschillende plaatsen tot woningen zijn omgebouwd.
Kantoren Nieuwe Steen omgebouwd
2: Kantoren aan Nieuwe Steen omgebouwd tot appartementen
Vijftien deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij uit Hoorn die meespelen met postcode 1628 WJ (Cees Buddingh'hof), winnen samen € 1 miljoen. Bewoners in Blokker, verenigd in de groep 'Blokkers Kleine Groene Hart', gaan bij de bestuursrechter in beroep tegen de vergunning die de gemeente heeft verleend om het 1900 m2 grote bosplantsoen achter Refter en Coxlaan te kappen.
Protest tegen kapvergunning
3: Bewoners in protest tegen kapvergunning
Directeur Luc Hofmans van Art. 1 Bureau Discriminatiezaken had bij de demonstratie tegen Zwarte Piet in Hoorn afstand moeten houden, aldus het antwoord van het college op vragen van zeven raadsfracties. Het bestuur van het Bureau neemt afstand van de uitingen van Hofmans. Het bouwplan 'De Gruyter', in de binnenstad op de plaats van voorheen V&D en een oud schoolgebouw aan het Nieuwe Noord, voorziet in 43 appartementen en diverse winkels.
Bouwplan De Gruyter
5: Bouwplan De Gruyter: nieuwbouw aan het Nieuwe Noord
Judith de Jong stopt als raadslid voor de PvdA. Zij heeft een nieuwe baan, die combinatie met werk in de gemeenteraad niet toelaat. Leerwerkbedrijf Oostereiland bouwt de bedrijfshal voor nautische dienstverlening De Schelp op de Schelphoek in Hoorn. Het verlies over 2018 van het Dijklander Ziekenhuis bedraagt bijna drie miljoen euro. Een meevaller, want eerder werd negen miljoen verwacht. Het Clusius College biedt leerlingen met vmbo/havo-advies een nieuw traject aan van zes jaar waarin het diploma vmbo én mbo niveau 4 worden behaald. In de zgn. Groensprint-klas is plaats voor maximaal 25 leerlingen. In een algemene ledenvergadering besluiten de leden van Hoorns oudste vereniging Koninklijke Zangvereniging Sappho (1851) verder te gaan als projectkoor. Op de daken van 28 bedrijven op industrieterrein Hoorn 80 worden 10.449 zonnepanelen geplaatst. De draaibrug Otto's brug bij de Karperkuil wordt tijdelijk verwijderd om renovatie van de kademuren, die dateren van 1935, mogelijk te maken.
enovatie kademuren Otto brug
12: Renovatie Otto's brug en kademuren
De tarieven voor het ophalen van huishoudelijk afval behoren tot de hoogste van Nederland. Drie fracties in de gemeenteraad vragen het college om inzicht in de kosten en initiatief om te komen tot 'normale en marktconforme tarieven' voor de inwoners. Trientje Blokker-Stuurman viert in woonzorgcentrum Avondlicht haar 100e verjaardag. De gemeenteraad van Hoorn doet in een brief aan Gedeputeerde Staten een dringend beroep om de naam Zwaag te laten terugkeren op de bewegwijzeringsborden langs de nieuwe Westfrisiaweg N307. Vanaf april worden door Busvervoerder Connexxion fasegewijs elektrische bussen ingezet in Hoorn en omliggende gemeenten. Nanny van Dijk-Van Zeventer viert in haar woning bij woonzorgcentrum Avondlicht haar 100e verjaardag. De Fractie Hoorn Lokaal in de gemeenteraad stelt via vragen aan het college de problematiek rond het aanleveren van afval in de haven door de riviercruiseschepen aan de orde. De vmbo-basis-afdeling van het Clusius College in Hoorn behoort volgens weekblad Elsevier tot de drie superscholen in Noord-Holland. Hoorns Symfonie Orkest Sinfonia viert haar 90-jarig bestaan met een concert met Spaanse muziek in de Oosterkerk. Heddes Bouw & Ontwikkeling in Hoorn haalt een order van 79,6 miljoen euro binnen: het bedrijf gaat in Amsterdam-Noord twee hotels en twee appartementencomplexen bouwen. De woningbouw in Hoorn loopt al jaren achter: 150 nieuwe woningen terwijl er 250 per jaar gebouwd zouden moeten worden. PvdA en VOC Hoorn doen voorstellen om hier aan te werken. Showband Hoorn gaat op een nieuwe manier geldmiddelen verwerven om als club in leven te blijven. De vereniging neemt deel in de Nationale Muziekloterij, waarvan opbrengst van de door de leden verkochte loten voor de helft in de kas van de club komt. Hoornaar Co van Dijk ontwikkelt plannen om in het plantsoen van het Dal een muziektent te plaatsen.
Plaats voorstel muziektent
29: Plaats voor een muziektent?
De gemeenteraad besluit dat het jaar 2019, het jaar van de Gouden Eeuw, tevens het laatste jaar is dat VOC-museumschip Halve Maen in bruikleen is bij de gemeente. Een 'feestelijk uitzwaaimoment' wordt voorbereid. Bij een tussentijdse evaluatie constateert school voor speciaal onderwijs De Wissel dat het experiment met de vierdaagse schoolweek (woensdag vrij) tot tevredenheid stemt. De gemeenteraad stelt € 25.000 beschikbaar aan de bewoners van Plevier om zelf een voorstel te laten maken om de overlast van het keerspoor achter hun huizen aan te pakken. Het plan om € 225.000 beschikbaar te stellen voor een zichtscherm (mits NS eenzelfde bedrag bijdraagt) haalt geen meerderheid.
Parkeeroverlast treinen
31: Bewoners mogen zelf oplossing bedenken voor parkeeroverlast treinen