Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2000

januari

Basisscholen in de Kersenboogerd kampen met ernstige ruimtenood. Er moeten noodlokalen worden gebouwd en de permanente gebouwen dienen te worden uitgebreid. De gemeente gaat onderzoeken of parkeervergunningen en bezoekerskaarten voor de binnenstad wel terecht worden verstrekt. Buurtvereniging Het Gres (Baanstraat/Noorderstraat) organiseert een huis-aan-huis manifestatie om op creatieve wijze het begin van de jaren 2000 te vieren. In 1998 werden bij de gemeente 44 klachten ingediend door burgers die zich slecht behandeld voelden door bestuurders of ambtenaren. In 1997 waren dat er 50 meer. Veilinghuis De Eenhoorn vertrekt van de Appelhaven. Op het bedrijventerrein Hoorn 80 wordt in juni een eigen pand aan de Atoomweg in gebruik genomen. Om de exploitatie van de Noorderkerk gezond te houden zal het gebouw verhuurd worden voor gelegenheden als recepties en huwelijksfeesten. De kerk blijft in gebruik bij de hervormde gemeente. Op de oecumenische basisschool Dynamis in de Kersenboogerd, nu de grootste basisschool van Hoorn, wordt Tom Bakker als de vierhonderdste leerling verwelkomd. Nu er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de kosten, verzet de gemeente Hoorn zich niet meer tegen het landschapsplan voor West-Friesland. De Woningstichting Hoorn wil op de hoek Gravenstraat-Gerritsland een appartementencomplex van 9 woningen realiseren. Het parkeerterreintje en een bestaande woning zullen dan verdwijnen. De kerk in de Eikstraat blijft behouden. Bewoners van de ouderenflat aan de Stan Kentonhof willen, vanwege de overlast van parkerende ouders van schoolkinderen en van parkerende supermarktklanten, de parkeerplaatsen voor hun flat afsluiten. De fractie Hoorns Belang in de gemeenteraad stelt voor om de bouwplannen voor de Blokweer niet uit te voeren. Het contingent woningen kan dan worden toegevoegd aan de te bouwen woningen in Bangert/Oosterpolder. De opstelling van het provinciebestuur doet twijfel rijzen over de haalbaarheid van de bouw van een volledige woonwijk daar. Constant Fonk slaagde in 1998 voor de SVH Meesterkokproef. Bij gelegenheid van het 45-jarig jubileum van zijn restaurant De Oude Rosmolen wordt hij officieel als Meesterkok gefêteerd. De meerderheid van de Hoornse politiek wijst het plan van projectontwikkelaar Macobouw voor de bouw van 14 woningen aan de Tweeboomlaan af. De politiek wil eerst praten over de invulling van een gebied en daarna pas een oordeel over ingediende plannen vellen. De Raad van State vernietigt het wijzigingsplan Hoorn Zuid-Oost. Uitvoering van de plannen voor de bouw van 15 zeer luxe woningen loopt daardoor vertraging op. John Lamers neemt na 24 jaar afscheid als penningmeester van het bestuur van de Stichting Oosterkerk. Bij die gelegenheid wordt het beeldje van abt Anthonis in de zijgevel van de kerk onthuld en het boekje over het pand Claes Joest Huys gepresenteerd. Wethouder J.van Es opent officieel het nieuwe clubgebouw van Hollandia in het Julianapark. Na vijf jaar overleg in diverse commissies geeft de Hoornse politiek het startsein voor de uitvoering van het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn. De Woningstichting Hoorn stelt twee buurtmeesters aan in de wijken Hoorn Noord en de Grote Waal. Hun zorg gaat vooral uit naar het voorkomen van verloedering in de woonbuurten. Zwemschool Dick Schermer gaat over in andere handen. Bij de nieuwe eigenaars Anneke en Ron van Zwol blijft de oprichter van het bedrijf als instructeur parttime in dienst. Op 1 januari van dit jaar telt de gemeente Hoorn 64.543 inwoners, een stijging van 1242 ten opzichte van het vorig jaar. Op het terrein van de Hoornse Mixed Hockey Club worden drie kantoorpanden gebouwd, één door architectenbureau Ton Hol en de andere door Zeeman Vastgoed. De vestiging van de Hema in Hoorn wordt uitgeroepen tot Hema van het jaar. Supermarktketen Deen gaat een samenwerkingsverband aan met het Horizon College. In het schoolgebouw aan de Maelsonstraat worden een instructielokaal en een conferentie ruimte ingericht. Koos van Bockxmeer overhandigt het eerste exemplaar van 'Hoorn Oh Ja 1999' aan orgelman Kees en Joke Schipper. Onder de naam Velius' Hoed gaat op de hoek Pakhuisstraat-Jeudje de praktijk Huisartsen Onder Een Dak van start.