Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

september

De gemeente verbiedt plaatsing van drie noodlokalen bij Tabor College locatie Werenfridus. De school zoekt de oplossing van het ruimtetekort nu in langere lesdagen. Het Westfriesgasthuis WFG voldoet, als eerste ziekenhuis in Nederland, aan alle eisen van de Nierpatiënten Vereniging Nederland. De gemeente accepteert een door het Openbaar Ministerie opgelegde boete van nog geen € 50.000 en voorkomt daarmee een strafvervolging inzake de asfaltproblemen bij sporthal De Opgang. Acht- tot negenhonderd scholieren havo/vwo van het Martinus College in Grootebroek krijgen gedurende enige maanden les in het kantorencomplex aan de Nieuwe Steen. In hun school is asbest aangetroffen, hetgeen het nemen van ingrijpende maatregelen noodzakelijk maakt. De gemeente maakt een tweede parkeervergunning voor bewoners in de binnenstad duurder en verhoogt in 2012 alle parkeertarieven met 10%. Oud-wethouder Jan de Boer stopt na een jaar als wethouder in Harlingen. Het college stelt dat concurrerende bedrijven uit het centrum van Hoorn geen bezwaarmaker kunnen zijn in de inspraakprocedure rond de vestiging van Mediamarkt op de Van Aalstweg. Het Westfries Museum gaat na een ingrijpende renovatie weer open. De ‘verrommeling’ is aangepakt en topstukken krijgen een ereplaats. Fractie en bestuur van VOC Hoorn willen niet verder met fractielid Joke van der Meij. In sportzaal De Huesmolen wordt asbest aangetroffen. Na sanering is de accommodatie weer vrijgegeven. De gemeente vervangt in de komende jaren arbeidsintensief openbaar groen door eenvoudiger te onderhouden begroeiing. De publieksactie van het college, uitgevoerd op het Grote Noord, levert 100 aanmeldingen voor Burgernet op. De gemeente Drechterland gaat akkoord met grenswijziging, waardoor de toekomstige begraafplaats op de grens met Oosterblokker op Hoorns gebied komt te liggen. Voorwaarde is dat er geen aula of crematorium wordt gebouwd. De ontsluiting vindt plaats vanaf de Zuiderdracht. Gré Visser (94) wordt benoemd tot ereburger van de gemeente Hoorn. In de Tweede Wereldoorlog verschafte zij onderduikers een schuilplaats in haar woning.

14: Teekengenootschap Debutade.
14: Teekengenootschap Debutade.
‘Teekengenootschap Debutade’ bestaat 145 jaar. Leerlingen van muziekschool Gerard Boedijn kunnen tegen gereduceerd tarief concerten van Concertstichting Johan Messchaert bijwonen. Het sorteer- en bestelcentrum van PostNL in Hoorn wordt in 2013 gesloten. Het college wijst verzoeken af om de kruising Draafsingel/Pakhuisstraat/Johan Messchaertstraat voor de veiligheid van fietsers aan te passen. Bouwbedrijf VBK viert het 50-jarig bestaan. Aan s.v. Always Forward wordt een tweede kunstgras voetbalveld toegewezen. Frans en Jopie Schröder-Vos vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum.

20: Fietsenstalling Kersenboogerd.
20: Fietsenstalling Kersenboogerd.
Bij NS station Hoorn Kersenboogerd wordt de fietsenstalling uitgebreid tot totaal 1300 stallingplaatsen; 240 daarvan komen onder beperkt toezicht. De ambitie om het onderdeel zwemmen in open water van de Olympische Spelen van 2028 naar Hoorn te halen wordt niet door alle raadsleden gedeeld. Inloophuis Pisa heeft als zorgvoorziening zijn bestaansrecht bewezen. Zonder structurele ondersteuning kan het initiatief echter niet voortbestaan. Het vernieuwde winkelcentrum aan de Van Aalstweg gaat verder onder de naam Hof van Hoorn. Deze naam wordt betwist door horeca-ondernemers in de binnenstad. De bootvluchtelingen uit Vietnam die dertig jaar geleden uit de Zuid-Chinese Zee werden opgepikt en in Hoorn onderdak en toekomst vonden, herdenken dit feit met een feest in wijkcentrum De Kersenboogerd. Bewoners van Risdam Noord verzamelen handtekeningen ter ondersteuning van hun wens om wijkcentrum De Cogge te behouden. De Maria Ommegang vindt voor de vijfde keer plaats. Deelname van bisschop J.Punt, vendelzwaaiers uit Brabant en een toneelvoorstelling bij de haven accentueren het lustrum. Jos van der Kooij wordt benoemd tot Ridder in de orde van Oranje- Nassau vanwege zijn verdiensten voor de internationale orgelkunst. Een petitie om het standbeeld van Jan Pietersz. Coen niet op de Roode Steen terug te plaatsen krijgt 278 steunbetuigingen.

29: Gemengd a capella koor Vivace.
29: Gemengd a capella koor Vivace.
Het gemengd a capella koor Vivace stopt na 27 jaar zijn vocale activiteiten. Initiatiefnemer Eric van de Beek beëindigt zijn actie om het beeld van Jan Pietersz. Coen niet meer terug te plaatsen op de sokkel.