Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

oktober

Drie fracties in de gemeenteraad vragen het college waarom het huurcontact voor restaurant The Haai Society op het Visserseiland met Linne van Straten niet wordt verlengd."
Raadsvragen over niet verlengen huurcontract The Haai Society
1: Raadsvragen over niet verlengen huurcontract The Haai Society
De gemeente gaat een aantal verkeerspunten in de wijk Kersenboogerd vernieuwen. Het college neemt het uitgangspunt om meer hoogbouw, en dan vooral in het gebied in een straal van 1200 m. rond station Hoorn, te realiseren voor vooral jongeren en starters op in de nog te bespreken Woonvisie 2020-2025. De discussie hierover gaat in de commissievergadering meteen van start. Jannetje ter Punt is benoemd als rector van locatie Werenfridus van scholengemeenschap Tabor. Zij volgt Hans Peters op, die met pensioen is gegaan. Het Dijklander Ziekenhuis voert met onmiddellijke ingang een mondkapjesplicht in voor iedereen die in de publieke ruimtes van het ziekenhuis moet zijn. Met nog vier theaters in Noord-Holland Noord krijgt schouwburg Het Park ontheffing van de verscherpte coronabepaling dat niet meer dan dertig mensen in een zaal bijeen mogen zijn. Reserveren, registratie en gezondheidscheck is verplicht. De gemeente stelt bijna € 400.000 beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis voor steun aan tien grote culturele instellingen. Daardoor kunnen zij aanspraak maken op het provinciale noodfonds voor de culturele sector. Ter nagedachtenis aan verzetsheld Odile Moereels wordt in de binnentuin van het Dijklander Ziekenhuis een kunstwerk onthuld. Als directrice van het Stadsziekenhuis speelde Odile Moereels in de Tweede Wereldoorlog een grote rol in het verbergen van onderduikers. Het kunstwerk is gemaakt door de Hoornse kunstenaar J. Christiaan Heydenrijk. De gemeente Hoorn laat op zijn vroegst volgend jaar uitzoeken hoe de gemeente tijdens en na de oorlog is omgegaan met Joods vastgoed in de stad. Bij woonzorgaanbieders Omring (locatie Lindendael) en Wilgaerden (locatie Westerhaven) is één afdeling wegens coronabesmettingen in quarantaine geplaatst. Voor de inrichting van het toekomstige stadsstrand worden door inwoners uit Hoorn 98 unieke ideeën ingeleverd. Vanwege het 50-jarig bestaan van de Stichting Samenspel, die het dorpsblad dat verschijnt in Zwaag, Zwaagdijk-West, Oosterblokker, Blokker en Bangert en Oosterpolder verzorgt, wordt door de gemeente een Eenhoornzegel van € 500 toegekend. In de loop der jaren is de oplage gegroeid tot 7.000 exemplaren. Clean2Anywhere en Werksaam Westfriesland starten een project om op industriële manier vijftig tiny houses van afval als plastic, hout en textiel te bouwen. De modulaire woninkjes van 25 m2 kunnen ook naast en / of op elkaar geplaatst worden en op water drijven als woonark. Hoorn wil in 2040 aardgasvrij zijn. Het centrum van de wijk Kersenboogerd is als eerste in beeld voor de aanleg van een warmtenet dat huizen gaat voorzien van warm water voor verwarming en douchen. In antwoord op vragen van de fracties HOP en VOCHoorn stelt het college dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de schade die is veroorzaakt doordat de kotter Broeder Isidoor bij Wijdenes is gezonken. 'De verantwoordelijkheid ligt bij de kapitein.' De corona-afdeling in het Dijklander Ziekenhuis stroomt vol met patiënten uit de nationale coronabrandhaard Amsterdam en loopt tegen haar grenzen aan. In het Dijkander Ziekenhuis zijn 24 personeelsleden besmet met het coronavirus. Het project De Vrijheid, een plan voor 172 kleinere appartementen (huur en koop) op de locatie Holenweg 6-8-10, leidt tot protest uit de naastgelegen villawijk.
Buurtbewoners protesteren tegen bouwplan Holenweg
13: Buurtbewoners protesteren tegen bouwplan Holenweg
In opdracht van de gemeente Hoorn maakt een speciale sonarboot een uitgebreide bodemscan van het Hoornse Hop om de maritieme historie van de Zuiderzee te kunnen bestuderen. Het college heeft plannen uitgewerkt om het begrotingstekort van bijna € 10 miljoen terug te dringen. De resterende € 2 miljoen van het tekort kan eenmalig gedekt worden uit de gemeentelijke reserves. Zeven oppositiefracties in de gemeenteraad willen een interpellatiedebat over onder meer schuldhulpverlening. Met name de positie van zelfstandige ondernemers is onderdeel van de kritiek op de wethouder. De plattegronden op de twaalf haltepalen van de Hop-on-hop-off-busjes van Hoorn City Tours (HTC) worden regelmatig geraadpleegd. Dat is de reden voor het college om de haltepalen voorlopig te laten staan. 'Totdat nieuwe initiatieven in 2021 en volgende jaren zijn genomen.'
Geen Hop-on-hop-off-busjes meer maar haltepalen blijven voorlopig staan
20: Geen Hop-on-hop-off-busjes meer maar haltepalen blijven voorlopig staan
Het Dijklander Ziekenhuis loopt tegen zijn grenzen aan met de corona-afdeling. Het krijgt een helikopterstandplaats om patiënten in geval van nood snel te kunnen overplaatsen. De Woonvisie 2020-2025 wordt door de gemeenteraad aangenomen. Daarmee ook het besluit om een hoogbouwvisie voor met name het gebied binnen 1200 m. rond het NS-station uit te werken, inclusief de daarbij behorende kosten. Wethouder Samir Bashara dreigt op te stappen als de gemeenteraad besluit een motie aan te nemen waarin wordt aangegeven dat zebrapaden bij reconstructies van wegdelen en kruisingen toch worden teruggeplaatst. Diverse partijen trekken hun steun aan de motie in. De feestverlichting in de winkelstraten wordt weer aangelegd.
Feestverlichting op het Grote Noord
22: Feestverlichting op het Grote Noord
Wethouder Kholoud Al Mobayed maakt in de gemeenteraad excuses voor gemaakte fouten op de website van de gemeente bij het aanbieden van schuldhulpverlening voor zelfstandigen. De kap van dertien Canadese populieren aan de Westerdijk gaat door. Er komen achttien bomen van verschillende soorten en grootte voor terug.
22: Deze oude bomen worden gekapt
22: Deze oude bomen worden gekapt
Café Ome Tinus op de Dubbele Buurt gaat vanwege de coronaregels verder als snoepwinkel. Op de oud-Hollandse toer. Voor zo lang als het duurt. Negentien cursisten beginnen in Hoorn aan de post-hbo opleiding 'Innoveren in zorg en welzijn met technologie. Het is de eerste opleiding van de Westfriese Zorg Academie die is opgezet door zorgaanbieders Omring, WilgaerdeLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland, de gemeente Hoorn en de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). De gemeenteraad stemt unaniem in met het verruimen van de starterslening voor woningen tot maximaal € 250.000. Was het eerst € 40.000, nu kan € 50.000 geleend worden. In de gemeentebegroting 2021 is geen reservering voor de kosten en investeringen bij fusie van de voetbalclubs Hollandia en Zwaluwen'30. De fusie zal daarom met een jaar moeten worden uitgesteld in de hoop dat er dan wel een financiële basis is voor een fusievereniging met een goed toekomstperspectief. De wijken Hoorn-Noord en Venenlaankwartier krijgen de primeur van 'beweegroutes'. Op zeven locaties zijn op enige afstand van elkaar tegels in het trottoir aangebracht, die elk een bepaalde lichaamsoefening aangeven die op die plek kan worden gedaan.
Een van de locaties waar een oefening gedaan kan worden
27: Een van de locaties waar een oefening gedaan kan worden
Om een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad mogelijk te maken willen de fracties van D66 en VOCHoorn het parkeertarief in het havenkwartier gelijktrekken met dat van het centrum. Twee grote leegstaande winkelpanden (Grote Noord 47 en Gouw 33-35) worden weer bezet. Gezocht wordt naar de mogelijkheid om er ook appartementen te realiseren.
Nieuwe huurders voor winkelpand Gouw 33-35
29: Nieuwe huurders voor winkelpand Gouw 33-35
Het college geeft aan dat het ombouwen van de turborotondes bij de A7 tot kruispunten met vijf rijstroken mogelijk is en dat dat ook financieel haalbaar is. Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van volleybalvereniging Wham Wham kent de gemeente een Eenhoornzegel van € 500 toe. Het college willigt, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling 2021, alvast twee wensen die de raadsfracties hebben ingediend in: hygiënepalen (desinfecteerapparaten met voetbediening) worden geplaatst op diverse plekken in winkelcentra en de aanleg van een bewaakte fietsenstalling in de omgeving van Kerkplein en Roode Steen, te betalen uit verhoging van het parkeertarief in het havengebied. Coronamanager voor de Hoornse binnenstad Jan Rosier zwaait per 1 november af. De eerste druk van de coronacrisis is afgenomen en verlenging is niet nodig.