Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

november

Het college werkt mee aan een nieuwe woonvorm in het middengebied van de wijk Nieuwe Steen. In een aantal van de vijftien kantoorvilla’s daar mag straks op de bovenste verdieping gewoond worden, maximaal twee woningen per gebouw.
Wonen in kantoorvilla’s Nieuwe Steen wordt toegestaan
3: Wonen in kantoorvilla’s Nieuwe Steen wordt toegestaan
Zeven van de 45 beroepskrachten van de brandweer van de kazerne Hoorn-centrum zijn getroffen door het coronavirus. Gezien de omstandigheden rond het coronavirus kan de gemeente dit jaar geen vergunning verstrekken voor de schaatsbaan op de Roode Steen. Naast de GGD-teststraten voor corona in Zwaag en Opmeer wordt in manege De Eenhoorn aan de Koewijzend een commerciële teststraat in gebruik genomen. De gegevens van de test worden vooralsnog niet gedeeld met de GGD. De gemeenteraad stelt de begroting voor 2021 vast. Geen verhoging van de ozb. De aanvulling van het tekort van 2 miljoen euro zal uit de reserves van de gemeente gebeuren. Online Warenhuis Hoorn biedt kerstpakketten aan gevuld met allerlei producten van lokale ondernemers. De gemeenteraadsfracties VOCHoorn, HOP, Fractie Tonnaer en VVD vinden dat Hoorn, in navolging van de politie, vanuit het coronabudget € 6000 moet vrijmaken voor toewijzing van een coronabonus aan de 20 Hoornse buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). De goedkeuring van het bisdom Haarlem-Amsterdam voor het huurcontract blijft uit en de parochie wil de ruimte van De Drie Tulpen bij de Koepelkerk niet missen om eigen pastoraal werk te blijven doen: de Stichting Inloophuis De Koepel moet op zoek naar een andere ontmoetingsplek in de binnenstad.
Stichting Inloophuis De Koepel kan De Drie Tulpen niet huren
10: Stichting Inloophuis De Koepel kan De Drie Tulpen niet huren
Bureau Encorys werkt voor de gemeente Hoorn vijf scenario’s uit voor de toekomst van bedrijventerrein Gildenweg in Blokker. Het onderzoeksrapport (90 pagina’s) wordt aan de gemeenteraad en omwonenden en bedrijven ter bespreking aangeboden. Woningcorporatie Intermaris gaat in 2023 89 sociale huurwoningen aan de St. Jozefstraat en St. Eloystraat slopen. Het plan is om minimaal 89 sociale huurwoningen ter vervanging te bouwen.
Intermaris gaat slopen en herbouwen in St.-Jozefstraat
11: Intermaris gaat slopen en herbouwen in St.-Jozefstraat
Niet overal wordt open gedaan als kinderen, met hun St. Maartenlied en lampion, aanbellen. Coronamaatregelen houden velen tegen om als gebruikelijk de jeugd van een beloning te voorzien… De Veiligheidsregio raadt de viering sterk af. De besturen van rugbyclub RCWF en voetbalclub HSV Sport onderzoeken of het financieel haalbaar is om accommodatie op sportcomplex De Kromme Elleboog te delen. Ter vervanging van 13 Canadese verouderde populieren zullen 20 nieuwe bomen aan de Westerdijk worden geplant. Hiervoor verschijnt nu een Bomenplan Westerdijk, waarin met wensen van omwonenden is rekening gehouden. Gevolgen van corona: Carnavalsverenigingen Het Masker en De Blockeniers gaan het jaar 2021 in met hun prins en gevolg van dit jaar. De optochten van Het Masker gaan definitief niet door. De verschillende commissies dagen zichzelf uit om alternatieven voor de activiteiten te bedenken. Basisschool Dynamis in de Kersenboogerd sluit voorlopig de deuren wegens een uitbraak van het coronavirus. De dertien Canadese populieren aan de Westerdijk worden gekapt.
Bomenkap op de Westerdijk (foto K. van Bockxmeer)
17: Bomenkap op de Westerdijk (foto K. van Bockxmeer)
Stichting Hoorns Sportcollectief doet niet meer mee aan het Hoorns Sportakkoord en trekt zich terug uit het kernteam dat het inmiddels gesloten sportakkoord moet uitvoeren. Veel sportclubs uit hun achterban blijken eigenlijk niets van het akkoord te weten. In het uit tien personen bestaande kernteam was slechts één vertegenwoordiger van het Sportcollectief. ‘Een zoethoudertje...’ De gemeenteraad gaat in de vergadering van de raadscommissie vrijwel unaniem akkoord met het plan om de turborotonde tussen de A7 en het Keern te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Het Museum van de 20e Eeuw brengt een grote tentoonstelling over het stripgezin getekend door Studio Jan Kruis. De striphelden bestaan nu 50 jaar.
Jan, Jans en de kinderen in Museum van de 20e eeuw
19: Jan, Jans en de kinderen in Museum van de 20e eeuw
De gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen een uitbreiding van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg en Zomervaart om tegemoet te komen aan de vraag naar standplaatsen met woonwagens. De herinrichting van de locatie om de brandveiligheid te verbeteren is nagenoeg afgerond.
Ruimte voor uitbreiding woonwagencentrum aan de Zomervaart
19: Ruimte voor uitbreiding woonwagencentrum aan de Zomervaart
De Monumenten- en Welstandscommissie is nagenoeg akkoord met het ontwerp van een nieuw glas-in-loodraam in de Oosterkerk. Striptekenaar en grafisch kunstenaar Joost Swarte werkt het cadeau van de familie Van Doorn (met ondersteuning van het Mondriaanfonds) uit. Marije Wolfswinkel van glasatelier Lichtraamwerk in Noord-Scharwoude zal het maken. De politiek in Hoorn schaart zich tijdens de vergadering van de raadscommissie unaniem achter de forse investeringen die nodig zijn voor de aanleg van een stadsstrand, fiets- / voetpad op de steunberm van de Westerdijk, zwemsteiger en sport- en spelvoorzieningen. Een deel van de wijk Kersenboogerd kan als eerste in Hoorn aardgasvrij worden. Met de aanleg van een warmtenet (ondergronds netwerk van buizen dat huizen gaat voorzien van warm water) kan naar verwachting binnen drie jaar worden begonnen. Het betreft dan 1858 huizen en andere gebouwen rond het Betje Wolffplein. De Hoofdtoren en de PKN dorpskerk aan de Westerblokker worden aangelicht en zijn zo als erfgoed van de stad en het dorp goed zichtbaar. Rik Meester verzoekt de gemeente om na te denken over het opzetten van een burgerraadpleging over de toekomst van het standbeeld van J.Pz. Coen op de Roode Steen. De raadscommissie stemt unaniem in met het stedenbouwkundig plan, de financiële kaders en de samenwerkingsovereenkomst voor het project Poort van Hoorn. De ooit afgewezen Carbasiustunnel onder het spoor lijkt ook kans op realisatie te krijgen. De schets van twintig jaar toekomst voor het gebied rond station Hoorn zal een hamerstuk zijn in de raadsvergadering van 8 december.
Locatie waar Carbasiustunnel en spoor elkaar mogelijk zullen kruisen
27: Locatie waar Carbasiustunnel en spoor elkaar mogelijk zullen kruisen
Naar schatting wachten 350 mensen al meer dan acht maanden op een operatie in het Dijklander Ziekenhuis. De voortdurende verplichte sluiting van de horeca brengt de horecazaken in grote problemen: geen of nauwelijks omzet, wel doorlopende vaste kosten. Horeca Nederland afdeling Hoorn verzoekt het college om voor dit jaar vrijstelling van de precariobelasting te verlenen.