Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2020

juni

Op de afdelingen intensive care van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend liggen geen patiënten meer met corona. In Hoorn zijn daar al langer dan twee weken geen nieuwe coronapatiënten meer opgenomen. Medewerkers van de GGD richten in één dag de teststraat voor inwoners met coronaklachten aan de Oostergouw 7 in. Team Erfgoed krijgt van het college € 50.000 uit de bestaande monumentensubsidies toegewezen om te bevorderen dat monumentale panden aan Kerkstraat, Kerkplein, Breestraat en Nieuwstraat worden voorzien van hardstenen of andere bijzondere stoepen. Een eigen bijdrage van de eigenaar van het pand is een vereiste.
Krijgt Hoorn meer van zulke fraaie stoepen?
4: Krijgt Hoorn meer van zulke fraaie stoepen?
Krijgt Hoorn meer van zulke fraaie stoepen?
4: Krijgt Hoorn meer van zulke fraaie stoepen?
Herberg Hoorn ziet terug op vijf jaarlijkse activiteiten in de tijd rond Kerstmis, waarbij in totaal 500 vrijwilligers bij het programma in de binnenstad waren betrokken. Nu velen zelf dingen gaan organiseren is de rol van aanjager voor de activiteiten niet meer nodig en besluit o.a. Ingrid Docter dat het zo goed is. Bijna 60 horecaondernemers vragen een uitbreiding van hun terras aan. De gemeente kan in bijna alle gevallen instemmen met een uitbreiding, die in ieder geval tot 1 september wordt toegestaan.
Extra ruimte voor terrassen in verband met de 1,5 m maatregel
7: Extra ruimte voor terrassen in verband met de 1,5 m maatregel
Adviesbureau Ecorys doet onderzoek naar de toekomst van bedrijventerrein Gildenweg. Het gaat drie scenario'ss en de gevolgen daarvan uitwerken. Verkeersregelaars die in de Breestraat bestuurders van auto's verzochten niet het Kerkplein op te rijden, omdat de doorgang is gestremd wegens herbestrating, zijn door boze automobilisten zodanig bedreigd dat ze zijn teruggetrokken. Dat is op advies van de politie. Tijdens de vergadering van de raadscommissie dringen diverse raadsleden aan op de bouw van betaalbare woningen bij de bespreking van de Woonvisie 2020 - 2025. Acties tegen racisme in Engeland en België, waarbij standbeelden van een slavenhandelaar en een koloniaal heerser het moesten ontgelden, zijn aanleiding om de discussie over de plaats van het beeld van J.Pz. Coen op de Roode Steen te heropenen. De fractie van GroenLinks wil dat het beeld verhuist naar de tuin van het Westfries Museum. Het bestemmingsplan Zevenhuis staat toe dat het pand van Zevenhuis Logistics, met een hoogte van 15 meter fors hoger dan de geplande 11 meter, gebouwd wordt. Wethouder Arthur Helling zegt in de vergadering van de raadscommissie dat dit onder de nieuwe afspraken met de gemeente Medemblik niet meer zonder advies te vragen aan de gemeenteraad zal gebeuren. De Fractie Tonnaer vraagt het college niet meer toe te staan dat leegstaande winkels worden getransformeerd tot horecapanden. Dit in het belang van de door coronacrisis in problemen verkerende bestaande horecaondernemers.
Fractie Tonnaer wil niet nog meer horeca in lege winkelpanden
12: Fractie Tonnaer wil niet nog meer horeca in lege winkelpanden
Met een 85 meter hoge, mobiele kraan wordt de laatste bouwkraan van appartementencomplex de Toren ontmanteld. De steigers worden per verdieping weggehaald. Het gebouw krijgt hierdoor zijn ware gedaante, goed zichtbaar in de regio De graafwerkzaamheden op het Kerkplein worden afgerond. De balans van alle recente opgravingen kan worden opgemaakt en kunsthistorisch onderzoek kan worden gestart. Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier hebben de primeur: op strategische plekken zijn 13 speciale bakken, mèt zakjes, geplaatst om het opruimen van hondenpoep gemakkelijker te maken. In de buurt van elke bak zijn bewoners bereid gevonden om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat er altijd voldoende zakjes zijn. Als de pilot succes heeft volgt uitbreiding van het initiatief in andere wijken.
Zakjes en afvalbakken in de strijd tegen hondenpoep
13: Zakjes en afvalbakken in de strijd tegen hondenpoep
De gemeente sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van bijna € 950.000. Voor 2020 wordt een tekort van ruim 4,2 miljoen euro voorzien. De coronacrisis heeft grote invloed op de financiën van de gemeente. De werkzaamheden aan de Westerdijk, noodzakelijk nadat in oktober een scheur in de dijk was ontstaan, worden afgerond. De dijk is gestabiliseerd en de dijksloot uitgebaggerd en versmald. We Promise, Building the Baileo en Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië organiseren een protest tegen het standbeeld van J.Pz. Coen. 'Stop de genocide-verheerlijking' is het devies en een museum is de juiste plaats voor het beeld. Opeldealer Van der Linden van Sprankhuizen wil plaats maken voor een wijk met 500 woningen in gebouwen die tot veertien woonlagen reiken, en een Albert Heijn supermarkt. Het bedrijf, gevestigd aan de Berkhouterweg, is onlangs verbouwd en het terrein is opnieuw ingericht. De plannen voor woningbouw zijn gepresenteerd aan gemeenteraadsleden.
Van der Linden van Sprankhuizen wil plaatsmaken voor woningbouw
17: Van der Linden van Sprankhuizen wil plaatsmaken voor woningbouw
De gemeenteraad gaat op voorstel van het college in de vergadering van de raadscommissie unaniem akkoord met het ontwerp van de aanleg van wat het grootste stadsstrand van Nederland zal worden. In de zomer van 2022 zal het klaar zijn. Met de plaatsing van een nieuwe lantaarnpaal bij de Oosterpoort start de aanleg van 450 historische straatlantaarns in de historische binnenstad. De lantaarns zijn voorzien van duurzame led-verlichting. De Noorderveemarkt (voorstanders) en het Pelmolenpad (tegenstanders) zijn door de burgemeester aangewezen voor demonstratie (zie 16 juni) aangaande het standbeeld van J.Pz. Coen. Bijna alle raadsfracties pleiten voor het houden van een fundamentele discussie over gelijkwaardigheid, racisme, discriminatie en uitsluiting en willen hiervoor een stadsgesprek organiseren.
19: Hoe lang staat Coen nog op de Roode Steen?
19: Hoe lang staat Coen nog op de Roode Steen?
Klokgaaf Noors grenenhout van vierhonderd jaar oud gaat fungeren als scheepshelling voor het plastic fluitschip dat bij Clean2Anywhere op het nautisch bedrijventerrein aan de Schelphoek wordt gebouwd. Het is een geschenk dat de Alliantie Markermeerdijken gunt aan initiatiefnemer Edwin ter Velde. Het hout komt vrij bij de aanleg van het stadsstrand, waarbij een groot aantal palen uit de grond wordt getrokken. Zij stonden daar vermoedelijk als versterking van de Westfriese Omringdijk. Het crematorium aan de Berhouterweg bestaat 25 jaar. Het is onlangs gemoderniseerd en uitgebreid. Door de coronamaatregelen wordt de jubileumviering uitgesteld.
25-jarig jubileum crematorium aan de Berkhouterweg
20: 25-jarig jubileum crematorium aan de Berkhouterweg
Het protest van de tegenstanders van het standbeeld van J.Pz. Coen begint vreedzaam, maar loopt tegen het eind uit de hand. Met politiebusjes, politie te paard en de ME wordt geprobeerd de betogers (c.q. relschoppers) naar het aangewezen demonstratieterrein op het Pelmolenpad te krijgen. Zij waren vanaf het station plotseling de binnenstad ingetrokken. Het Zwitsers bedrijf Globus Tours neemt het failliete Events Tours uit Zwaag over. Oprichter en voormalig directeur Rob van Loon verbindt zich aan Globus Tours en ondersteunt de activiteiten in Nederland Per 1 januari 2019 kwam de gemeente een nieuwe overeenkomst met afvalverwerker HVC overeen met lagere tarieven. Het voordeel van 1,5 miljoen euro dat Hoorn ontving wordt nu, na met grote meerderheid in de gemeenteraad genomen besluit, aan de bevolking teruggegeven. Per huishouden ca. € 45. Zij hebben in 2019 in feite te veel betaald. De grotere terrassen, door de gemeente tot 1 september toegestaan om de horeca in de coronacrisis tegemoet te komen, mogen in elk geval tot 1 november blijven. De gemeenteraad gaat in een unaniem aangenomen motie akkoord met onderzoek naar permanente verruiming van de horecaterrassen. IJsbaan De Westfries blijft voor het eerst de gehele zomer open. De dertig bij zestig meter grote ijshockeybaan wordt dan gebruikt voor trainingen voor ijshockey en kunstrijden. Belangstelling van sporters uit de noordelijke provincies is ook al gebleken. Na 38 jaar neemt Hans Peeters afscheid als rector van Tabor College locatie Werenfridus. Afvalbrengstation Hoorn, aan de Factorij in Zwaag, is voortaan ook 's avonds geopend op maandag tot en met vrijdag van 17 tot 21 uur. Alleen snoeiafval, puin en grond kan gestort worden zonder dat er personeel aanwezig is. Het betreft een proef voor drie maanden, waarmee Zwaag het eerste onbemande afvalbrengstation in Nederland is. In de locaties van Omring is bezoek aan de bewoners weer welkom. Wel wordt bezoekers gevraagd zich aan de coronaregels te houden en zich te registreren. Bewoners aan de zuidoostkant van de stad hebben te lijden onder de onophoudelijke zandstorm vanaf het in aanleg zijnde stadsstrand langs de Westerdijk.