Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

maart

De zussen Grazyna Grzeszcuk en Ola Osmolska in Zwaag en Damian Cichocki in Hoorn zamelen goederen in voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de grens met Polen. Deze zomer starten in Patio en Pergola in de wijk Kersenboogerd de werkzaamheden voor het aanpassen van huurwoningen van Intermaris voor de aansluiting hiervan op het warmtenet. Stien den Hollander presenteert in Amsterdam haar lied ‘De Diepte’, dat zij als S10 zal zingen op het Eurovisie Songfestival in Turijn. In de Onroerende Zaak Belasting OZB van Hoorn is dit jaar voor het eerst opgenomen de bijdrage voor het beheer en onderhoud van de wegen van het hoogheemraadschap in de gemeente. Deze verhoging gaat gepaard met een verlaging van de belasting die aan het hoogheemraadschap moet worden betaald. Het perceel Nieuwendam 19, een kavel van 392 m2 die al 80 jaar onbebouwd is na de sloop van twee graanpakhuizen daar, staat te koop voor € 1.275.000,-. Het is bouwrijp en er is een bouwplan met vergunning beschikbaar. Jessica en Gyury Balla ontvangen een bronzen medaille van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen als onderscheiding voor hun reddingsactie toen het echtpaar Willem en Guurtje de Rooij in de sloot langs de Koewijzend te water waren geraakt. Het project Waalhandjes sleepte eind vorig jaar de Hoornse Vrijwilligersprijs 2021 in de wacht. In een jaar tijd werden door de deelnemers bijna honderd klussen gedaan waardoor de leefbaarheid in de wijk duidelijk werd verbeterd. Het leertraject is een startpunt voor jongeren om daarna een echte baan te krijgen of een opleiding te volgen. Bewoners van de Lambert Meliszweg en De Weel eisen met een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) openheid over de onderzoeken die in opdracht van de gemeente Hoorn zijn verricht (en nog lopen) naar de verkeersafwikkeling in het nieuwbouwgebied Pelmolenpad, onderdeel van de Poort van Hoorn. Van de bomen die vorig jaar aan de Westerdijk zijn gekapt worden door Martijn Neuvel nu meubels gemaakt, in het bijzonder ‘Westerdijktafels’. Op de joodse begraafplaats aan de Berkhouterweg wordt door Koos Groeneboom-Polak een bijzonder monument onthuld. Twee muurtjes bevatten drie stenen uit de joodse begraafplaats (1778) aan de Weel, die 55 jaar geleden werd verplaatst naar de huidige locatie. Op een vierde steen staat een tekst over de geschiedenis van de begraafplaats.
De vierde steen op de Joodse begraafplaats Berkhouterweg
10: De vierde steen op de Joodse begraafplaats Berkhouterweg
Op verzoek van het Platform Religieus Erfgoed Hoorn brengt Mooi Noord-Holland de 22 kerkgebouwen in Hoorn-Blokker-Zwaag in kaart. Daaruit volgen voor de gemeente drie actiepunten: een ‘kerkenloket’ voor vragen over een kerk, een netwerkbijeenkomst met ambtenaren, kerkbesturen en eigenaren van kerkgebouwen, en financiële ondersteuning bij een energiescan die kan leiden tot verduurzaming van de panden. Het participatieproces over nieuwbouwplan De Vrijheid in het Hoornse Holenkwartier levert een aanpassing op van de voorliggende plannen. De maximale bouwhoogte wordt acht bouwlagen. Er worden 133 appartementen gerealiseerd, verdeeld over 30 procent sociale koopwoningen (tot € 200.000), 30 procent middelduur (koop en huur) en 40 procent dure koopwoningen. Een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de bewoners van De Vrijheid is ook in het plan opgenomen. De Hoornse politiek is unaniem van mening dat de gemeente bereid moet zijn om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Een speciaal opgerichte projectorganisatie onder leiding van burgemeester Jan Nieuwenburg gaat zich bezig houden met de opvang van vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne in de gemeente Hoorn. Het kleurenonderzoek op de gevel van de Koepelkerk wijst uit dat bij de bouw ervan bladgoud is aangebracht op de voegen. Om de oorspronkelijke uitstraling na de renovatie terug te brengen is € 25.000 nodig die niet is voorzien. Het Hoorns Makelaarskantoor Boekweit Olie bestaat vijftig jaar. Het college is positief over het plan van Baetland Vastgoed op de locatie van het voormalig postkantoor bij winkelcentrum De Huesmolen.
Plan bouw huurwoningen bij De Huesmolen
14: Plan bouw huurwoningen bij De Huesmolen
De gemeente bindt zich aan het verdrag Safe Streets, dat de intentie heeft om de veiligheid te waarborgen van vrouwen, (tiener)meisjes en -jongens, LHBTIQ+ en mensen met een beperking in de openbare ruimte, het uitgaansleven en het openbaar vervoer. Inloophuis PISA bestaat 12,5 jaar. Het wordt gevierd met een speciale familie-stadswandeling die door de Vereniging Oud Hoorn is uitgestippeld.
12,5 jaar Inloophuis PISA (Draafsingel)
14: 12,5 jaar Inloophuis PISA (Draafsingel)
In het Julianapark wordt de eerste van elf nieuwe lantaarnpalen geplaatst als uitwerking van een voorstel dat Rob van der Molen in 2019 indiende om het park toegankelijker, veiliger en aantrekkelijk te maken. Op de 48 woningen van het plan Klaverveld in de wijk Bangert en Oosterpolder worden 1112 inschrijvingen gedaan. De opkomst van de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen is binnen West-Friesland het laagst in Hoorn. Slechts 46,5% van de kiesgerechtigden komt stemmen. In 2018 was dat nog 51,9%. Na twee stille jaren worden weer ‘landingen’ van cruiseschepen verwacht. Viking Tir meert als eerste van 507 aan bij het Oostereiland. De Vredehoftunnel is door een werkgroep van wijkbewoners onder leiding van kunstenaar Eline Janssens voorzien van fel groene wanden met daarop een kleurrijk kunstwerk (vogel- en plantenparadijs) op panelen. De officiële opening van de kunsttunnel vindt op 28 maart plaats. Het kunstwerk in de Vredehoftunnel is door onbekenden vernield en beklad. Met man en macht wordt aan het herstel gewerkt. De eerste fase van bedrijventerrein Zevenhuis is nagenoeg uitverkocht. Voor de tweede fase moet de procedure bestemmingsplan en bouwrijp maken nog beginnen. De fractie EenHoorn stelt vragen hierover aan het college. Het orthopedagogisch dagcentrum (ODC) en dagopvang De Carrousel bestaat 50 jaar. De eerste honderd vluchtelingen uit Oekraïne in Hoorn (de oorlog Oekraïne – Rusland begon op 24 februari) worden ondergebracht in voormalig kantoorpand Koopvaarder 1 en een vroegere zorgboerderij Lageweg 4 en bij particulieren. In de regionale pers verschijnen veel verhalen over in de regio opgevangen vluchtelingen. De bestuursrechter oordeelt dat aan de Stichting Stadslandbouw Hoorn door de provincie Noord-Holland terecht een last onder dwangsom is opgelegd vanwege de kaalslag op een stuk grond bij Hoorn80. Daarbij oordeelt zij dat de stichting genoeg tijd heeft gehad om het stuk groen te herstellen. Bamboebedrijf Moso International keert ruim twee jaar na de verwoestende brand terug op bedrijventerrein Zevenhuis met een groter bedrijfsgebouw, dat ook aan andere bedrijven ruimte gaat bieden. In wijkcentrum De Kersenboogerd wordt de Week tegen Racisme geopend. De themaweek wordt geleid door de Stichting We Promise. In Zwaag trekt de Carnavalsoptocht op deze uitgestelde datum door het dorp. In de binnenstad vindt de start van het evenement Hoorn Modestad plaats. Beide activiteiten ondervinden ten opzichte van vroegere ervaringen een matige belangstelling. In Hoorn wordt de podwalk ‘Eeuw van Goud’ uit ‘Het Verhaal van Nederland’ in gebruik genomen. Deze audiotoer voor de smartphone start op de hoek Achterstraat / Achter de Vest. De katholieke begraafplaats aan de Drieboomlaan bestaat 150 jaar. Bij de viering van het jubileum op zondagavond 3 april spreekt Egbert Ottens over de geschiedenis van de graven en de begraafplaats en is er een moment van bezinning en zang. Zie foto 20 november 2021. Vier vertrekkende gemeenteraadsleden worden vanwege hun rol in het stadsbestuur koninklijk onderscheiden: Levent Helelespe en Nico Oudheusden (Fractie Tonnaer), Bert van Dijkhuizen (VVD) en Patricia Kusters (GroenLinks) worden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.