Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

november

In de middag van 26 oktober vond op de parkeerplaats naast Tabor College locatie Oscar Romero een steekincident plaats waarbij een 14-jarige leerling door een 16-jarige leerling van een andere school dodelijk werd getroffen. De Hoornse begroting voor 2023 kan de goedkeuring van de gemeenteraadsfracties wegdragen. Tien amendementen en vijfentwintig moties illustreren de positieve sfeer tijdens de beschouwingen van de fractievoorzitters. Met een nieuw type flitspaal gaat het Openbaar Ministerie de strijd aan met hardrijders. Langs de Provincialeweg wordt de eerste zogenoemde flexflitser geplaatst. Hoorn heeft hiermee de primeur in ons land. Uit de beantwoording van vragen van raadsfractie DRP blijkt dat het de gemeente € 862.000 kost om zeven monumenten aan te lichten. De genoemde fractie stelt opnieuw vragen om te achterhalen hoe de aanbestedingen daarvoor zijn gegaan. Met de presentatie van het boek ‘Verbonden door Nadine’ wordt de stichting Nadine Foundation, opgericht in 2006 tegen zinloos geweld en voor dierenwelzijn, opgeheven. Jacques en Wanda Beemsterboer krijgen de erepenning van de gemeente Doesburg, hun nieuwe woonplaats, uitgereikt als blijk van dankbaarheid voor wat zij ook in Doesburg voor hun medemens hebben gedaan. Ton en Annet Besseling kondigen aan dat zij, door de hoge energieprijzen gedwongen, aan het eind van dit jaar hun bakkerij aan de Dorpsstraat in Zwaag sluiten.
10: Bakkerij Besseling in Zwaag moet eind 2022 sluiten
10: Bakkerij Besseling in Zwaag moet eind 2022 sluiten
Installatiebedrijf Van der Laan uit Zwaag neemt het bedrijf Beerepoot Automatisering in Hoorn per 1 januari 2023 over. Daardoor ontstaat het grootste zelfstandige IT-bedrijf van Noord-Holland. Mark Reker uit Avenhorn, George van den Berg uit Zwaag, Ernst Jan Gunst en Pieter Reus uit Hoorn worden gehuldigd vanwege hun actie op 16 juli van dit jaar, waarbij zij het leven van een Hoornse autobestuurder redden toen die met een auto in de Vollerswaal beland was. Initiatiefnemer STED Development en de gemeente Hoorn sluiten een overeenkomst betreffende de ontwikkeling van Woningbouwplan Hoorn De Vrijheid voor 133 appartementen in het gebied rond de voormalige sauna Suomi aan de Holenweg. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.(zie 10 maart j.l.) De gemeente koopt stolpwoning en grond aan de Berkhouterweg 28/30 voor de mogelijke vestiging van een busremise en rayonpost.
14: Stolpwoning en grond Berkhouterweg 28/30
14: Stolpwoning en grond Berkhouterweg 28/30
Café ’t Schippershuis, waar Vader Abraham de hit ‘Daar in het kleine café aan de haven’ schreef, gaat over in andere handen. Horeca-exploitant Frank Wiese gaat ook deze zaak uitbaten. Voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad en het station is een rijkssubsidie van 40,3 miljoen euro beschikbaar voor de gemeente Hoorn. Daardoor kan voortgang worden gemaakt met de realisatie van woningen en voorzieningen rond het station. (Poort van Hoorn). A-Zeven Projectontwikkeling past na inspraak het bouwplan voor Nieuwe Steen 6 aan. Het totaal aantal appartementen is teruggebracht van 97 naar 81.
16: Nieuwe Steen 6
16: Nieuwe Steen 6
De Carnavalsoptocht Zwaag is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Na verkoop blijft Café ’t Schippershuis op dezelfde voet doorgaan, de tegenoverliggende Bar en Kitchen Bontekoe gaat verder als kroeg onder de oude naam De Volendammer.
15 en 17: Café ’t Schippershuis en Bar en Kitchen Bontekoe
15 en 17: Café ’t Schippershuis en Bar en Kitchen Bontekoe
Het eerste deel van het Hoornse Stadsstrand, vanaf schouwburg Het Park tot aan de geplande wandelbrug, wordt de komende maanden ingericht. Het wandelpad op de Westerdijk, tussen Kuil en schouwburg, is in opdracht van de gemeente hersteld door Alliantie Markermeerdijken. Zeventien jaar na oplevering van de eerste woning wordt in de wijk Bangert en Oosterpolder een consultatiebureau geopend. Tijdens een extra ingelaste raadsvergadering stemt de gemeenteraad unaniem in met een extra energietoeslag voor middeninkomens (inkomen van 120 procent tot 150 procent van de bijstandsnorm). Vereniging Oud Hoorn maakt het boek ‘Hoorn, huizen, straten, mensen’ (1982) nu ook via internet toegankelijk, met meer gegevens en met links naar andere bronnen dan in de bestaande pdf versie. Om overlast tegen te gaan sluit de NS in overleg met de gemeente Hoorn de stationshal van treinstation Hoorn. Wachtruimte voor treinreizigers is nu alleen op het perron beschikbaar. Ook in de komende zes jaar worden dagelijks en periodiek de panden van de gemeente Hoorn schoon gehouden door medewerkers van Werksaam Westfriesland. Na tien jaar koopt de gemeente Hoorn de brandweerkazerne aan de Oude Veiling voor 1 miljoen euro terug van de Veiligheidsregio NHN. Destijds is de kazerne om belastingtechnische redenen voor hetzelfde bedrag verkocht.