Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

oktober

De gemeente presenteert het ontwerp voor het ’Vitaal sportpark Risdam-Noord’. Nog dit jaar zullen HSV Sport en Rugbyclub West-Friesland een besluit nemen over de renovatie van de straks gezamenlijke clubaccommodatie. Het financiële plaatje moet dan wel kloppen. Als gevolg van de (tijdelijke) verhuizing van het gemeentehuis en de komst van een nieuwe ICT-leverancier is het raadhuis eind oktober en eind november een aantal dagen dicht. De publieksbalies worden eind november verplaatst naar het pand van de Rabobank aan de Nieuwe Steen 29.
4: Publieksbalies stadhuis in pand Rabobank
4: Publieksbalies stadhuis in pand Rabobank
De Rien Stout Scholierenveldloop wordt voor de veertigste keer gehouden. Aantal deelnemers uit basis- en voortgezet onderwijs: 1200. De handhavers in Hoorn krijgen een hoger salaris. Voor de acht inmiddels vertrokken ambtenaren zijn vijf nieuwe handhavers aangesteld. Vanwege de gestegen energielasten doen honderden inwoners een beroep op financiële steun bij de gemeente. Keurslager Max Koning in Blokker is trots op zijn slagersleerlingen Joyce van Etten, Joost Ruiter, Arie Koopman en Gerard Dudink. Hun vleesproducten werden bekroond op de landelijke slagersvaktentoonstelling in Utrecht; met hun pekelvlees werd de titel ‘kampioen van Nederland’ in de wacht gesleept. Diverse spelers van zaalvoetbalvereniging Hovocubo ontvangen een sportpenning van de gemeente Hoorn, omdat zij in het seizoen 2021-2022 kampioen zaalvoetbal van Nederland werden. Het college presenteert een begroting waarin het, met het oog op ‘moeilijke tijden vanaf 2026’, miljoenen wil gaan sparen. Deze begroting wordt op 1 en 8 november door de gemeenteraad besproken. In een ‘wandelconcert’ van Koepelkerk naar Oosterkerk laten stadsorganist Mark Heerink, Wouter Hakhoff en Willem Woestenburg bijzondere composities horen, waaronder diverse premières. De Dansonderneming en leden van het Hoorns Harmonieorkest verlenen medewerking hieraan. De bevrijding van de stad Hoorn door de overwinning op de Spanjaarden in de slag op de Zuiderzee in 1573, wordt gevierd met een cultureel programma en nautische activiteiten. Het programma dient als voorbereiding op de viering van 450 jaar Slag van Bossu volgend jaar.
10: Viering 449 jaar Slag van Bossu op de Zuiderzee
10: Viering 449 jaar Slag van Bossu op de Zuiderzee
Twee varianten voor een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad van Hoorn worden nader onderzocht. In beide komt er een autotunnel onder het spoor. Verwacht wordt dat de gemeenteraad in april 2023 een besluit hierover kan nemen. Na een dienstverband van bijna dertig jaar neemt Cees Zwagerman afscheid als huismeester van winkelcentrum Grote Beer. Inloophuis De Koepel vindt vanaf 3 september j. l. nieuw onderdak in de Lombaert-zaal in de centrale bibliotheek aan de Wisselstraat in Hoorn. Naar schatting is tien procent van het dakoppervlak in Hoorn bedekt met zonnepanelen (meer dan 100.000 panelen). De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op parkeerplaatsen. Door plannen van de gemeente voor een nieuwe verbindingsweg tussen Berkhouterweg-Dampten en het plangebied BuitenStad Hoorn is nieuw overleg nodig. De Westerblokker tussen Kloosterhout en de spoorwegovergang van de Stoomtram Hoorn-Medemblik wordt een ‘fietsstraat’. Daarin zijn fietsers als weggebruikers leidend; gemotoriseerd verkeer is ‘te gast’. Circus Renz staat op het terrein Pelmolenpad. Aan de masten van de tent wappert de boerenprotestvlag Blauw-Wit-Rood. De gemeente verzoekt om de vlaggen in de gewenste stand terug te hangen. Hetgeen gebeurt. De GGD Hollands Noorden opent een extra prikplek voor de coronavaccinatie. Het onafhankelijk onderzoek naar de omstreden herbestemming en aanbesteding van Hoofd 2b wijst uit dat de gemeente in het voortraject van aanbesteding en gunning fouten heeft gemaakt. Op één punt is niet rechtmatig gehandeld, hoewel dat niet van invloed is geweest op de uitkomst. De gemeenteraad bespreekt het onderzoek in november en december. De ontwikkelaar van het woningbouwproject Hof Blauwe Steen, in de binnenstad, wacht de marktontwikkelingen af en zet de plannen in de ijskast: de ontwikkeling van hypotheekrente, bouwkosten en energieprijzen en inflatie zorgen voor (te) veel onzekerheid. Ondernemers in de binnenstad willen dat de overheid te hulp schiet bij het verduurzamen van hun panden, om zo energiekosten te besparen. De Halloween Horrorwalk in de binnenstad trekt veel deelnemers en toeschouwers.