Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

september

GroenLinks Hoorn maakt zich zorgen over het lozen van zwart afvalwater door cruiseschepen die aan de steigers bij het Oostereiland afmeren. De havenverordening verbiedt dit. Kunstenaarsduo Niels van Swaemen en Kaspar van Leek van Studio Giftig brengen een enorme muurschildering aan op de gevel van Henk Saaltinkstraat 1 in de wijk Holenkwartier. Archeologen graven op één meter diep onder de gebouwen van het Westfries Museum. Er worden al interessante vondsten gedaan. Nog maar een begin: uiteindelijk zullen ze tot een diepte van 5,5 meter gaan, want er komen kelders onder het museum. De laatste, grootste kavel van bedrijventerrein Zevenhuis wordt verkocht aan het bedrijf Intal, dat aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen maakt voor de zakelijke markt. Al een half jaar ontsiert een aanstootgevend graffiti de gevel van een appartementencomplex aan de Rotiusstraat. Raadsleden van GroenLinks en de VVD stellen vragen hierover aan het college.
9: Aanstootgevende graffiti Rotiusstraat
9: Aanstootgevende graffiti Rotiusstraat
De kermis in Blokker (dit jaar 18 september) blijft door gebrek aan financiën beperkt tot kermisborrel en beachvolleybal. Voor de kinderen is er een springkussen. Fractie Tonnaer bepleit terugkeer van attracties tot het oorspronkelijke niveau. Wethouder Karin Hakhoff ontvangt uit handen van Nelleke Huisman het magazine ‘45 jaar Emancipatie Hoorn’ over de geschiedenis van het Vrouwenhuis en het Emancipatiecentrum Salto in Hoorn. Wethouder Axel Boomgaars reikt de Hoornse Kunst en Cultuurprijs uit aan Op Roet vanwege hun maatschappelijke theaterprojecten die ‘tijdloos, gedreven en actueel’ zijn. Het college trekt de zelf aangevraagde vergunning voor het kappen van 34 bomen op de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen in. (zie 16 augustus j.l.) De gemeente wil de parkeernorm voor woningen in het centrum van de wijk Kersenboogerd terugbrengen van 1,1 naar 0,6 parkeerplaats per woning. Zo ontstaat meer ruimte voor groen in de versteende wijk. Samen met woningcorporatie Intermaris en HVC werkt de gemeente aan een plan om problemen als verpaupering, vandalisme, criminaliteit en klimaatverandering aan te pakken. De gemeente start met de nabetaling van de extra energietoeslag van € 500 aan inwoners met een laag inkomen. Wensen genoeg van de politieke partijen in de eerste raadscommissie na het zomerreces. Opvallend is de wens om een 30 km zone langs de Westerdijk in te stellen met het oog op de aanleg van het stadsstrand. De Fractie Tonnaer stelt vragen over de wethoudersverkiezing in Hoorn en wekt daarmee de schijn dat er bij de stemming ‘rare dingen’ zijn gebeurd. De burgemeester geeft aan dat alle stappen ‘in de openbaarheid en volledig transparant’ zijn doorlopen. Bewoners van de Sterflats in de Grote Waal maken zich zorgen om de parkeermogelijkheden voor hun huis. Zij vrezen dat de plaatsen worden bezet door bezoekers van het toekomstige stadsstrand. De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) uit in een brief aan de gemeente scherpe kritiek op de procedure rond de komst van een IKEC naar de Nieuwe Steen. Met name de gevolgen voor de afwikkeling van het verkeer naar en rond de beoogde locatie worden gevreesd. Voor het ouderlijk huis aan de Gouw 21 van Arie Groot, die in 1945 overleed in het Duitse concentratiekamp Neuengamme, wordt een Stolperstein gedenksteen onthuld. Hij is de eerste niet-Joodse man in Hoorn die zo herdacht wordt.
17: Stolperstein in stoep Gouw 21
17: Stolperstein in stoep Gouw 21
17: Pand Gouw 21
17: Pand Gouw 21
Loopgroep Hoorn bestaat 25 jaar en ontvangt een Eenhoornzegel van € 500. De Hoornse raadsfractie Liberaal Hoorn verzet zich tegen de plannen van de gemeente om extra huizen te bouwen in de wijk Kersenboogerd. Groenstroken, delen van een park en zelfs het Cruijff Court worden er door opgeofferd. Beter is slecht onderhouden woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw, zo stelt de fractie. VVD-er Rob Droste meldt dat bijna de helft van de handhavers in Hoorn in korte tijd vertrokken is, omdat ze elders meer kunnen verdienen of betere arbeidsomstandigheden hebben. De tweejaarlijkse Nationale Hulpverlenersdag bij de Schelphoek wordt goed bezocht. Wethouders Karin Hakhoff en Marjon van der Ven en Concernmanager Stedelijke Ontwikkeling Peter Entius laten weten dat zorgen om de bouwplannen voor de wijk Kersenboogerd niet reëel zijn, omdat eventuele plannen ‘nog volledig in de verkenningsfase zitten’. (zie 19 september) De gemeenteraad neemt belangrijke besluiten om het centrum van de wijk Kersenboogerd beter leefbaar te maken. Zij bestemt 31 miljoen euro voor een ‘kwaliteitsimpuls’. Onder druk van o. a. zeven insprekers trekt het college een deel van studie naar plannen voor met name omgeving Zaanweg en andere bijlagen terug. Wethouder Karin Hakhoff wordt onderscheiden als Lid in de orde van Oranje- Nassau omdat zij gedurende twaalf jaar lid van de gemeenteraad was. De Top X-aanpak van de gemeente, een project om jongvolwassenen en minderjarigen uit het criminele circuit te krijgen, werpt vruchten af: acht deelnemers hebben het traject succesvol afgesloten. De aanpak wordt voortgezet. Het luchtruim en het grondgebied van de gemeente wordt gebruikt tijdens een vierdaagse legeroefening in Noord-Holland. Gemeente Hoorn, WerkSaam Westfriesland en Vonk (scholengemeenschap waarin het Clusius College is opgenomen) starten de aanleg van een park tussen de wijk Bangert en Oosterpolder en de Westfrisiaweg. Het krijgt voorlopig de werknaam ‘Westfrisiapark’.