Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2022

december

Glazenwasser Fred de Ridder behaalt op de jaarlijkse schoonmaakvakdagen in Houten opnieuw de titel ‘snelste glazenwasser van Nederland’. Een anoniem gebleven gulle gever deelt aan wachtenden bij de voedselbank enveloppen uit met € 50 er in. Jacqueline van Hoorn en Gonda de Vries worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van buurtkamer ’t Slot in het Venenlaankwartier. Zij zetten toen het werk voort in het buurthuis, dat dreigde te worden gesloten.
5: Praethuys ‘t Slot
5: Praethuys ‘t Slot
De jaarlijkse actie ‘Write for rights’ van Amnesty International wordt dit jaar op twee plaatsen georganiseerd: de bibliotheek in de Wisselstraat en het Claes Joesthuis bij de Oosterkerk op het Grote Oost. Jan van der Gracht en Thea Stitzinger beginnen voor de vijftiende keer hun jaarlijkse inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen. Zij verwachten 200 voedselpakketten te kunnen maken, bestemd voor mensen van wie het inkomen net iets te hoog is om van de Voedselbank gebruik te kunnen maken. In een motie vraagt de PvdA-fractie aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is de replica van het zeventiende-eeuws VOC-jacht ‘Halve Maen’ budgetneutraal naar Hoorn te laten terugkeren. Viswinkel Wormsbecher in de Wijdebrugsteeg sluit per direct de zaak. Oorzaak: de gestegen kosten.
8: Sluiting viswinkel Wormsbecher Wijdebrugsteeg
8: Sluiting viswinkel Wormsbecher Wijdebrugsteeg
Door de forse daling van het aantal leerlingen en de staat van onderhoud van het schoolgebouw besluit de Stichting Talent Openbaar Onderwijs de Montessorischool aan de Gording te sluiten. Na de zomervakantie gaan de leerlingen naar de Montessorischool in de Gravenstraat en de dependance in de Johan Messchaertstraat.
9: Montessorischool Gording sluit na zomervakantie
9: Montessorischool Gording sluit na zomervakantie
Fractie Tonnaer maakt in een brief aan het college bezwaar tegen de plaatsing van vier lichtmasten op de Roode Steen om de historische gevels aan te lichten. Ze maken het plein rommeliger en kleiner. Om de eerder gemaakte afspraken van corporatie Intermaris en de gemeente betreffende de bouw van goedkopere woningen na te komen dient er plek gevonden te worden voor de bouw van 1060 woningen. Fractie Liberaal Hoorn dient een amendement in om uiting te geven aan haar twijfel over de haalbaarheid. De gemeente wil dat de bedrijfswoning Neutronweg 8a, waar al jaren arbeidsmigranten wonen, uiterlijk medio februari 2023 wordt ontruimd. In een brief aan het college laten de gemeenteraadsleden Roger Tonnaer, Chris de Meij en Kees Maas weten dat er geen alternatieve woonruimte beschikbaar is. Zij pleiten voor het handhaven van de bestaande situatie. Fractie Tonnaer stelt het gemeentebestuur voor om het NS stationsgebouw Hoorn om te bouwen tot een bibliotheek met (eet)café, studie- en werkplekken en gratis internet. De directie van de openbare bibliotheek Hoorn wijst het idee af.
14: Stationsgebouw Hoorn
14: Stationsgebouw Hoorn
De gemeenteraad wijst terugkeer van de Halve Maen in de Hoornse haven niet af. Het Katholiek Vrouwengilde Sint Anna in Westerblokker bestaat 75 jaar. Restaurant De Kade aan de Oude Doelenkade opent het winterterras. De primeur voor Hoorn, dat met een driejarige proef instemde, die moet leiden tot een structureel beleid aangaande winterterrassen in de stad.
16: Winterterras Restaurant De Kade Oude Doelenkade
16: Winterterras Restaurant De Kade Oude Doelenkade
Woningcorporatie Intermaris, BPD/Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente Hoorn sluiten een overeenkomst over de ontwikkeling van het Pelmolenpad. Hierin is voorzien in de bouw van 610 duurzame huur- en koopwoningen. Tot twee keer toe een ernstige storing in de stroom- en gasvoorziening zet de bewoners van een seniorengebouw aan de Orionstraat een weekend lang in de kou. De provincie kent € 780.000 subsidie toe aan de restauratie van het Westfries Museum. Na 44 jaar trouwe dienst neemt juf. Carla Kolken afscheid van haar kleuters op basisschool De Bussel in Blokker. De gemeente stelt een verbod in voor voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in een straal van 50 meter rond alle scholen in Hoorn. Dutchen Group, eigenaar van hotel Heavens in de Grote Kerk, koopt het monumentale pand Gouw 7 voor de exploitatie als exclusieve locatie voor bruiloften en andere feesten of bijeenkomsten.
24: Nieuwe eigenaar voor Gouw 7
24: Nieuwe eigenaar voor Gouw 7
Aafje Lem volgt per 1 januari Paul Groot op als directeur-bestuurder van Bibliotheek Hoorn. Het Turkse echtpaar Kamil en Hatun Tiryaki viert het 65-jarig huwelijk in Wilgaerden-locatie Westerhaven. Op de ranglijst van meest voor ondermijning gevoelige gemeenten in Nederland staat Hoorn op plek 46 van de 352. Dit blijkt uit onderzoek van de redactie van RTL Nieuws. Het college wil ‘Van Hoorn Zeggen’ aanwijzen als nieuwe lokale omroep. Andere gegadigden voor zendtijd zijn Weeff, Radio Bontekoe en OnsWestfriesland. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.