Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

oktober

De gemeente presenteert een stedenbouwkundige schets van het terrein van voormalig transportbedrijf Groot en van Philips aan de Holenweg. In het plan is voorzien in de komst van een supermarkt en de bouw van maximaal 350 (flat)woningen. De fracties van CDA, PvdA en D66 accepteren de uitleg van het college over de uitgaven ten behoeve van de aanleg van het voorplein van de schouwburg. Het college is ontevreden over de uitvoering en eist dat de leverancier de trap herstelt. De afdeling bouw- en woningtoezicht van Hoorn komt in een vergelijkend onderzoek onder 29 gemeenten als beste uit de bus: de aanvragen worden het snelst afgehandeld, de tarieven zijn het laagst en kostendekkend, en over de aanvragen wordt het zorgvuldigst beslist. Eveline Roos neemt na 7 jaar afscheid als directeur van Penta, het overkoepelend bestuur van 12 confessionele basisscholen in Hoorn, Blokker en Zwaag. De gemeente bereikt overeenstemming met de provincie en met projectontwikkelaar Ooms over de realisatie van de nieuwe jachthaven aan de Schelphoek. Atletiekvereniging Hollandia viert het 25-jarig bestaan en neemt officieel de gerenoveerde atletiekbaan in gebruik. Het college gaat akkoord met een voorstel voor de uitbreiding van het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg. De gemeente stelt gratis de benodigde grond beschikbaar voor de verdubbeling van de Westfrisiaweg (N302) op het gebied van de gemeente (waarde 2,26 miljoen euro). De Hoornse Ondernemers Federatie (HOF) reageert teleurgesteld op de bouwplannen van de gemeente aan de Holenweg: bedrijventerrein wordt geofferd voor woningen en een supermarkt. De vertraging van de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder als gevolg van de uitspraak van de Raad van State zal de gemeente zo'n vijf miljoen euro kosten. Dank zij subsidies en met een extra bijdrage van de gemeente worden in Hoorn projecten gestart vanuit sporthallen De Kers en De Opgang om kansarme jongeren aan het sporten te krijgen. Uit onderzoek van de Publieke Omroep blijkt dat de ontvangst van de zenders Radio 1, 2 en 3 via de ether in heel West-Friesland slecht is. De eerste nieuwe woning in de wijk Bangert en Oosterpolder wordt opgeleverd aan Cleon Dikkescheij en Irene Stols. Freek Groenendijk ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente bij zijn afscheid als hoofd juridische zaken na dertig jaar in gemeentedienst. De rechter oordeelt dat de gemeente Hoorn ambtenaar H.Wiebes wegens zijn rol in de bouwfraude terecht heeft ontslagen. De gemeente Hoorn biedt komende winter geen nachtopvang voor daklozen. Met de opvang in Den Helder zijn afspraken gemaakt. De stichting Ouderenraad Hoorn adviseert de gemeente ongevraagd om een tunnel aan te leggen bij de oversteek van het Keern / Provincialeweg. De Vereniging Oud Hoorn onderscheidt Edwin Jongewaard, Kees en Emile de Jong vanwege hun initiatief om in rijksmonument Ramen 35 vier appartementen voor starters op de woningmarkt te realiseren. De Kaap Hoorn-trofee wordt uitgereikt aan schipper Mark Slats uit Wassenaar. De Hoornse waterskivereniging tekent bezwaar aan tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om een vaarverbod in te stellen voor waterscooters en motorboten langs de Hoornse kust. Aan de afdeling bouwtechniek van vmbo-school Titaan wordt een opleiding fijn houtbewerken gestart. Het bestuur van milieuactiviteitencentrum MAK wil in de huidige situatie geen fusie aangaan met de kinderboerderijen De Woid en De Waalrakkers. Archeologen treffen bij Bangert 38 in Blokker meer restanten van het klooster Bethlehem aan dan verwacht. Klassieke muziek zal naar verwachting de overlast van hangjongeren in de Kloosterpoort verminderen. De gemeente is voornemens om de horeca in de binnenstad meer ruimte en vrijheid te geven. De gemeente stelt op initiatief van de fracties van CDA en PvdA het Sportfonds opnieuw in. Daardoor kunnen met kleine incidentele bijdragen Hoornse sportverenigingen gesteund worden. Hoewel Hoorn niet in het risicogebied voor verspreiding van de vogelgriep ligt, zal de gemeente voldoen aan de oproep om pluimvee op te hokken. De Willemsweg wordt voorzien van speciaal geluiddempend asfalt. Als het experiment slaagt wordt ook elders in de gemeente geluidsarm asfalt neergelegd. Met een subsidie van € 300.000 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan het project Helpende Hand, waarmee in de gemeente gezinnen met grote problemen worden geholpen, worden voortgezet. De gemeente wil dat het woonwagenkamp aan de Bobeldijkerweg een gewone buurt wordt die voldoet aan de eisen van brandveiligheid. De uitvoering van het plan Blauwe Steen wordt hervat. De gemeente wil het liggeld voor woonboten gefaseerd laten stijgen tot een tarief dat vergelijkbaar is met dat voor erfpacht.