Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

november

Op de Oude Veiling gaat fietsenwerkplaats ’t Freem van start. Deze biedt werkgelegenheid aan elf cliënten van De Rode Luifel. Zij knappen in Hoorn gevonden zwerffietsen op voor de verkoop. Provinciale Staten gaat akkoord met het verlenen van een krediet van 1,7 miljoen euro aan de gemeente voor het project Schelphoek, de nieuwe jachthaven aan het Markermeer. Op een zogenaamde hennep rooidag bezoekt de politie elf verdachte panden. In zes ervan treft zij de verboden planten aan. Johannes en Elisabeth Verduijn - Smit vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum in hun woning in het Sint Pietershof. Om de natuur in nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder te bevorderen reikt natuurvereniging KNNV West-Friesland een natuurpakket uit aan de eerste bewoners. De drie grote fracties in de gemeenteraad willen alleen onder voorwaarden medewerking verlenen aan het samenvoegen van winkelpanden in de binnenstad. Plannen voor uitbreiding van de Marokkaanse moskee aan de Johannes Poststraat worden bekend gemaakt. De Hoornse monumentenkalender 2006 voert als thema vernieuwende architectuur tussen 1900 en 1930. Uit de rapportage van de stichting Rekenschap blijkt dat het Hoornse burgerjaarverslag over 2004 behoort tot de tien beste van Nederland en het beste is van Noord-Holland. De Ondernemers Vereniging Binnenstad Hoorn (OVB) is een nieuwe campagne gestart om leden te werven. Boekhandel Stumpel viert het 125-jarig bestaan. Aan het bedrijf wordt het predikaat hofleverancier verleend. Bureau Stadstoezicht verhuist van de Rode Steen naar de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal. De gemeenteraad dwingt wethouder R. Tonnaer om af te zien van het plan om in Den Helder nachtopvang voor Hoornse zwervers te huren. Hij moet in eigen stad zoeken naar een oplossing. Het Sociaal Wetenschappelijk Bureau (SWB) wordt overgenomen door het bedrijf I&O Research te Enschede, dat een vestiging in Hoorn opent. Willem Bakker stuurt hoofdpiet Pedro na 35 jaar trouwe dienst aan Sint Nicolaas in Hoorn met pensioen. De gemeente gaat opnieuw alle mogelijke locaties voor een jeugdhonk in Blokker bekijken. Bewoners van het Keern keren zich tegen het plan om naast het Kopgebouw een hoogbouw van vijf bouwlagen te realiseren. De collectie meubelen, VOC-porselein en aardewerk van de Medemblikker broers Arends krijgt een eigen toonzaal in het Westfries Museum. Jongeren uit Hoorn en West-Friesland presenteren hun ideeën over de invulling van vrijetijdspark De Blauwe Berg. De nieuwbouw en renovatie van verpleeghuis Lindendael gaat zestien miljoen euro kosten. Vooruitlopend op landelijke wetswijziging stelt de gemeente extra geld beschikbaar aan de school voor voortgezet zmlk-onderwijs De Stormvogel aan de Wabenstraat. Daardoor kunnen vier extra lokalen worden gebouwd bij de renovatie en nieuwbouw van het schoolcomplex. Woningcorporatie Intermaris richt een jubileumfonds voor € 100.000 op en keert er tien duizend euro van uit aan o.a. de Speelhoorn en aan Peter Hart, de organisator van het jaarlijks gratis zomerconcert op het Munnickenveld. In de komende negen jaar zal de rest van het fonds worden uitgekeerd. In de nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder wordt de brug Kromme Leek officieel in gebruik genomen, de eerste van een reeks door kunstenaars ontworpen bruggen. Hoornaar Ted van Heese wordt in het Amstel Hotel te Amsterdam benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De fusie van MAK Blokweer en de twee kinderboerderijen in Hoorn De Woid en De Waalrakkers is mislukt. De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de laatste twee over. De gemeente bereidt in samenwerking met de Hoornse Ondernemers Compagnie vernieuwing van het bedrijventerrein Hoorn 80 voor. Psychiatrisch Ziekenhuis Dijk en Duin overlegt met de GGZ, het Westfries- gasthuis en Zorggroep De Omring over de realisatie van een dependance voor senioren in Hoorn. De Hoornse basisscholen krijgen vakleerkrachten lichamelijke oefening om de leerlingen te stimuleren mee te doen aan sporttoernooien en lid te worden van sportclubs in de buurt. De r. k. parochie Hoorn verzorgt niet langer vieringen in de wijken Kersenboogerd en Grote Waal. Met een expositie van de vereniging Oud Hoorn over de geschiedenis van het pakhuis en een open dag van het tandheelkundig opleidingscentrum Acta wordt het Oost-Indisch Pakhuis na de restauratie door de Stichting Stadsherstel officieel heropend. De commissie stadsontwikkeling gaat akkoord met de bouw van 226 koophuizen in wat nu heet woon- en vrijetijdspark De Blauwe Berg. Zij stelt hoge eisen aan de architectuur. Lobke Berkhout en Marcelien de Koning ontvangen uit handen van NOC/NSF-voorzitter Erica Terpstra de Conny van Rietschoten Trofee in de categorie internationaal en olympisch zeilen/surfen.