Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

augustus

De fractie van het CDA vraagt het college twee kassen in de tuin van de familie Balk aan de Koewijzend te behoeden voor sloop, zodat ze opgenomen kunnen worden in een te ontwikkelen fruitmuseum daar. Omdat de nieuwe rijkssubsidieregeling voor de instandhouding van monumenten niet toereikend is verzoekt het college de staatssecretaris om naast de zgn. Brim-regeling een eenvoudige restauratieregeling zonder veel papieren rompslomp in te stellen. De Hoornse kermis telt dit jaar 75 attracties. Op de woensdag gelden onder het motto ‘familiedag’ tussen 12.00 en 19.00 uur gereduceerde prijzen. Het college deelt mee dat het besluit om op het voorplein van de Parkschouwburg geen natuurstenen, maar betonnen trappen aan te leggen, in maart 2004 is genomen. De gemeenteraad is daarvan toen niet op de hoogte gesteld. D66 in Hoorn stelt voor om de inning van toeristenbelasting te veranderen in een vaste aanslag voor de hoteleigenaar. Het college staat positief tegenover het idee om het Missiehuis aan de Berkhouterweg tijdelijk ter beschikking te stellen van het Horizon College. Dat krijgt dan tijd en ruimte om de campus aan de Maelsonstraat te bouwen. Het echtpaar Reinder en Catherine van de Schaaf viert aan de Boeier het 65-jarig huwelijksjubileum. De afdeling Hoorn van de politieke partij Ouderen-Unie gaat bij de komende verkiezingen verder als lokale Hoornse Senioren Partij. De gemeente en de provincie zullen samen moeten uitmaken of afsluiting van het Arminiaanse Glop na klachten in verband met overlast is toegestaan. Het bestuur van de Mariaschool aan de Eikstraat, de stichting Penta, heeft bezwaar tegen een tweede dislocatie en stelt voor om de school samen te voegen met het gebouw van de Stormvogel aan de Abbingstraat. De flats aan de Speelwagen, Boerewagen en Kerkewagen worden door Intermaris Woondiensten gerenoveerd en geschikt gemaakt voor appartementen voor senioren. Er is elf miljoen euro mee gemoeid. In samenwerking met het ministerie van VROM doet de gemeente een proef met de zgn. omgevingsvergunning: een vergunning voor bouwen, wonen en milieu die in één besluit wordt afgegeven. Deze procedure moet in 2007 landelijk worden ingevoerd. VVD-raadslid H. van Lunteren vraagt aandacht voor het feit dat in de Toeristennota voor Hoorn een aanbeveling betreffende voorzieningen voor toeristen met een camper ontbreekt. Advocatenkantoor Noordwest Advocaten uit Alkmaar gaat betaalbare rechtshulp bieden aan inwoners van West-Friesland met een minimuminkomen en houdt daartoe spreekuur in het stadhuis van Hoorn. Geen harddraverij meer in Hoorn, wel (weer) tuigpaardenkeuring, als onderdeel van de Hoornse paardendagen. Bij de Kluut in de Kersenboogerd wordt een trapveld van kunstgras aangelegd door de Stichting Cruijff Courts KNVB Velden. Aukje Broers, docent kerkorgel aan de muziekschool, gaat met pensioen. De meeste van haar activiteiten in de muziek zet zij echter gewoon voort. Zij wordt in Enkhuizen onderscheiden met de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het begoniatapijt op de Rode Steen, met dit jaar als onderwerp Nijntje Pluis, trekt 15.000 bezoekers. In het kader van de viering 100 jaar Intermaris Woondiensten wordt op het sportterrein aan de Holenweg door Stg. Netwerk een huttendorp voor kinderen van de Hoornse basisscholen georganiseerd.