Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

december

Ondernemers van winkelstraat de Gouw wijzen het herinrichtingsplan voor de straat van de gemeente af. Het samenwerkingsverband van Zeeman Vastgoed en Intermaris gaat het plan Holenweg voor woningbouw op o.a. het terrein van Philips uitvoeren. Klaas van Kalken wordt onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB bij zijn afscheid als bestuurslid van v.v. Hollandia. Johan Bommerson neemt na dertig jaar werkzaam te zijn geweest in het openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn, afscheid als directeur van het Altlas College. Hem wordt de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn toegekend. Wethouder Roger Tonnaer en Sijbolt Noorda, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, verrichten de officiële opening van de tandartsopleiding Acta in het Oost-Indisch Pakhuis. Woningstichting Intermaris wil voor de opvang van daklozen een pand aan de Factorij aankopen, geschikt voor opvang van zo'n tien mensen. Jan Blokker vertrekt aan het eind van het schooljaar als rector van de OSG West-Friesland en gaat zich dan geheel aan het schrijven wijden. De gemeente wil 32 starterwoningen realiseren op Paardenweide en aan de Astronautenweg. Het partijbestuur van de PvdA plaatst zes nieuwkomers op een verkiesbare plaats op de ontwerp kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Koos Zomerdijk sluit het café DaDa in de Achterstraat. Bij de opgravingen naar klooster Bethlehem in Blokker stuit men op skeletten van een aantal nonnen. Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor 150 appartementen boven winkels in de binnenstad. Een bouwaanvraag voor dertig appartementen is de start voor de uitvoering van het project ‘Wonen boven Winkels’ van de gemeente en Intermaris. Systematische controle op illegale bouw (tuinhuisjes, dakkapellen, schotelantennes) in de stad brengt tal van situaties aan het licht waarin alsnog een vergunning moet worden aangevraagd. De gemeente kaart op een hoorzitting van de kamercommissie voor binnenlandse zaken het tekort aan ruimte voor bedrijventerreinen aan. Margret Wagenaar wordt benoemd tot directeur van het Filmhuis Hoorn. Het college stelt voor de brug over de Provincialeweg naast de spoorweg te voorzien van hekwerk. De ledenraad van de Socialistische Partij afdeling Hoorn besluit niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006. De gemeenteraad stemt in met de komst van Mediamarkt naar Hoorn. Het college biedt de gemeenteraad de nota Kunst en Cultuur 2006 - 2009 aan. Het Centraal Overleg Sport Hoorn wordt opgeheven en vervangen door de Sportraad Hoorn. Leden van die raad worden door het college voorgedragen en treden per 1 januari in functie. Na een aantal autobranden is de politie in de stad extra waakzaam in de nachtelijke uren. Economische Zaken wil een aantal lichte steunzenders ophangen in Hoorn, onvoldoende voor goede ontvangst van Radio 1, 2 en 3 in de regio. Onacceptabel, vinden de publieke omroep en E. Wagenaar. Hij zet zijn actie voort. De gemeente streeft ernaar om het kleine woonwagenkamp aan de Opgang in de Risdam op te heffen. De bewoners wordt een gewone huurwoning aangeboden. De Notitie Wijksteunpunten van de gemeente geeft aan dat de vergrijzing van de bevolking zorg en diensten vanuit tien wijksteunpunten nodig maakt. Het SOW-gebouw (voorheen Missiehuis) aan de Blauwe Berg wordt verkocht. Het zal als een hoogwaardig kantorencomplex worden ingericht. De Historische Verenigingen Blokker en Zwaag maken samen een documentaire over de geschiedenis van het gebied Bangert. Piet Leeuw sluit zijn garage aan de Veemarkt en beëindigt daarmee het bedrijf waarin hij vanaf 1963 werkzaam is. Wethouder Roger Tonnaer reikt aan ruim twintig van 42 deelnemers aan de cursus inburgeren een certificaat uit. Vele van de afwezigen zijn door werk verhinderd. Zij hebben negen maanden op het certificaat moeten wachten. Lobke Berkhout en Marcelien de Koning worden tijdens het Sportgala in de RAI in Amsterdam uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar 2005. In het kerstpakket van diverse bedrijven is het Hoornse Compagniespel opgenomen, de Hoornse versie van het bekende Monopolyspel. In een brief aan de provincie stelt het gemeentebestuur dat een grenscorrectie ‘actueel en opportuun’ is nu Hoorn geen bedrijfsgrond meer kan uitgeven. De pas ingestelde rekenkamercommissie van de gemeente neemt als eerste onderzoeksproject de besteding van de jaarlijkse subsidie die de bibliotheek krijgt. De reeds versleten betonnen trap van Congrescentrum en Schouwburg het Park wordt op kosten van de aannemer in juli van het volgende jaar vervangen door een nieuwe. Na een onderbreking van veertien jaar treedt Piet Davidzon weer eens op met een lokale oudejaarsconference. Het CDA en de PvdA zijn fel tegen de bouw van meer dan 25 waterwoningen om de komst van een jachthaven met educatief centrum bij de Schelphoek te realiseren. De gemeente Hoorn doet mee aan het landelijk project Internetpublicatie Decentrale Regelgeving van Advies Overheid.nl, waarin de gemeentelijke verordening en regelgeving wordt aangeboden. Het Comité Hoorn 650 heeft in totaal 55 ideeën binnengekregen voor het feestjaar van de stad in 2007.