Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

maart

De vaksectie Duits van s.g.Oscar Romero wint een landelijke prijs voor haar vernieuwende methode om leerlingen Duits te leren. Het Britse schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean French signeren de nieuwe roman ‘Vang me als ik val’ van Nicci French in boekhandel Stumpel aan het Grote Noord. Riet Hergarden, vrijwilligster in verzorgingshuis Avondlicht, krijgt de pauselijke onderscheiding Benemerenti voor haar inzet in de pastorale zorg voor de bewoners. Acht tandartsen en één orthodontist uit Hoorn verhuizen naar een grote nieuwe groepspraktijk aan de Nieuwe Steen, en vormen voor zover bekend de grootste tandartspraktijk in het land. Het park ‘De Rietkreek’, een educatief waterpark en onderdeel van het MAK Blokweer in Blokker, wordt officieel in gebruik genomen. Het park dient voor waterzuivering en waterberging. De Stichting Sporthal Zwaag draagt de sporthal over aan de gemeente Hoorn en wordt na 25 jaar opgeheven. Secretaris Mart Laan wordt onderscheiden met de bronzen sportpenning van de gemeente. De bonte knaagkever is actief in de Oosterkerk, de Noorderkerk en in de toren van de Nederlands Hervormde kerk in Blokker. Intermaris Woondiensten in Hoorn en De Hoeksteen in Purmerend fuseren tot een woningcorporatie met 12.800 woningen en 140 medewerkers. De Hoornse amateurverenigingen die gebruik maken van Het Park zien zich geconfronteerd met een voor hen onbetaalbare verhoging van de zaalhuur. Mariet Lont ontvangt het Salto-speldje wegens haar inzet voor vrouwelijke gevangenen in de gevangenissen te Zwaag en Heerhugowaard. Wethouder Roger Tonnaer wil een deel van het trapveldje bij basisschool De Bussel bestemmen voor de bouw van een permanent jeugdhonk in Blokker. Journalist en tekstschrijver Hans Rijswijk viert in de Oosterkerk op zijn zestigste verjaardag feestelijk 43 jaar in het vak te zitten en 35 jaar getrouwd te zijn. Wethouder H. Hansen waarschuwt bij mogelijke plannen voor een extra contingent van duizenden woningen voor West-Friesland voor “de valkuil van een tweede overloop”. GroenLinks, D66 en PvdA vragen in een brief aan het college om het groenbeheer in de stad uit te voeren met een gifarme aanpak. Serviceclubs Lions Hoorn en West-Friesland schenken aan Schouwburg Het Park een piano voor het restaurant Midzomernachtsdroom. Om de schouwburg voller te krijgen en een aardige geste te maken naar de West-Friese vrijwilligers wil Het Park hun maandelijks kaarten voor een voorstelling aanbieden met flinke korting. Bewoners van Blokker en Zwaag maken zich op de inspraakavond over het nieuwe concept bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder zorgen over de afwikkeling van het verkeer als de wijk in 2012 met 3300 huizen is gegroeid. Met de keuze voor het ontwerp van architectenbureau Venhoeven voor een fietsbrug bij het Keern wijkt het college af van het advies dat de vakjury geeft over de uitslag van de prijsvraag die de gemeente vorig jaar heeft uitgeschreven. De gemeente zal in Bangert en Oosterpolder toch een aantal (185) woningen en twee scholen in het centrumgebied energiezuinig bouwen. De kruising van de Maelsonstraat en de inrit naar het Westfriesgasthuis zal opnieuw worden ingericht. Druggebruikers, dronkelappen, dealers, vechtersbazen en vandalen die het stationsgebied in de Kersenboogerd onveilig maken, kunnen vanaf 31 maart door middel van een verblijfsverbod uit het gebied worden geweerd. Bewoners van Blokker wijzen de komst van een jongerencentrum op het trapveldje naast basisschool De Bussel af. De ‘Niet rokers klaverjasclub’ van de Kersenboogerd viert het 20-jarig bestaan. De Hoornse politiek verklaart zich tegen een grote campus voor het voortgezet onderwijs en vindt dat de scholen op hun huidige plek het beste tot hun recht komen. Als het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gewezen had op de schadelijke effecten van LD-slakken van Hoogovens bij het ophogen van terreinen, zouden de problemen bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Zwaag zijn voorkomen. Kinderboerderij De Waalrakkers doet niet mee aan de fusie met Milieucentrum MAK Blokweer en kinderboerderij De Woid. Conclusies uit de stadsvisie die met bewoners en instellingen in Hoorn is gemaakt, geven aan dat herindeling of grenswijziging nodig is; de huidige grenzen beginnen te knellen. De Fietsersbond vindt het plan voor de fietsbrug over de kruising Keern / Provincialeweg niet goed. De gemeente trekt 1 miljoen euro uit voor de bouw van 7 leslokalen en een speellokaal bij de r.k.basisschool De Wingerd in Zwaag voor de opvang van kinderen uit de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder. De Stichting Netwerk gaat op de wijze van het vroegere opbouwwerk proberen om de burgers van Risdam-Zuid meer te betrekken bij de ontwikkelingen in de wijk. Het college vraagt de staatssecretaris van sociale zaken de samenwerking van uitkerende instantie UWV, de gemeentelijke sociale dienst en het Centrum voor Werk en Inkomen bij wijze van experiment mogelijk te maken.