Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

juni

De Stichting Welstandszorg Noord-Holland kent de Arie Keppler Prijs toe aan de opdrachtgevers Gemeente Hoorn en Atlas College en ontwerper architect Herzberger van het gebouw vmbo-school Titaan. Onderzoek van de gemeente en de integratienota van de PvdA duiden op een mager oordeel van inwoners van Hoorn over de integratie van de diverse bevolkingsgroepen. De meerderheid in de commissie stadsontwikkeling ziet af van een fietsbrug over de kruising Keern / Provincialeweg. Bij het referendum over een Europese grondwet kiest de Hoornse bevolking in meerderheid tegen het ingediende ontwerp. De provincie kent de gemeente Hoorn 2,5 miljoen euro toe voor stedelijke vernieuwing. De Nationale Open Monumentendag 2006 zal officieel beginnen in het dan 650 jaar stad vierende Hoorn. Het schoolgebouw van het Horizon College in de hoek Maelsonstraat / Provincialeweg zal plaats maken voor woningbouw. De Havenverordening 2005 voorziet in uitbreiding van het aantal verhuurde ligplaatsen voor kleine bootjes naar de Appelhaven, Nieuwendam en Vollerswaal. De Hoornse politiek pleit voor een gevarieerder aanbod van koopwaar op de weekmarkten in de stad. Beeldend kunstenaar Joep Neefjes verlaat Kunstenaarsvereniging Hoorn & Omstreken en richt een eigen club op: Nieuwe Hoornse Kunstenaarsvereniging NHK. De r.k. parochie Hoorn sluit per 1 september de pastorale centra in de Kersenboogerd en in de Grote Waal. Het bestuur van milieucentrum MAK Blokweer wil dat de enig overgebleven historische kreekrug op het grondgebied van de gemeente Hoorn een beschermde status krijgt. Na 26 jaar als ambtenaar bij de afdeling sport en recreatie werkzaam te zijn geweest neemt Frank van de Ven afscheid. Woningcorporatie Intermaris verwerft voor 4 ton het monumentale Weeshuiscomplex in de binnenstad. Na de restauratie zal er een combinatie van wonen, werken en cultuur gerealiseerd zijn. Het nieuwe Museum van Bladmuziek wordt door de gemeente gevraagd om als ‘kraakwacht’ het voormalige postkantoor aan het Grote Oost te gebruiken. Het nieuwe contract met het bureau voor schuldhulpverlening kost de gemeente 170.000 euro extra voor de komende jaren. Juf Tineke van Dulmen-Besseling neemt na 42 jaar in het onderwijs afscheid van groep 1 en 2 van de Mariaschool. De gemeente Hoorn wint de landelijke prijs voor dienstverlening op computergebied aan andere instellingen. Voor de negende keer wordt in de binnenstad het festival van en door amateurs Oude Muziek Nu georganiseerd. De nieuwbouwwijk Bangert en Oosterpolder wordt via een tijdelijke voorziening ontsloten op de Westfrisiaweg (N302). De definitieve, ongelijkvloerse kruising en aansluiting wordt in 2009 aangelegd. Het herinrichtingsplan voor het stationsgebied blijkt met een tekort van 35 miljoen te ambitieus en moet worden bijgesteld. Een experiment met beperkte afsluiting van de Roode Steen wordt wegens verzet vanuit het Havenkwartier geannuleerd. VOC Hoorn wil in de binnenstad een jeugdsoos oprichten en zoekt sponsors en steun van het college hiervoor. Gedeputeerde C. Mooij kondigt aan dat bij de aanpak van de Westfrisiaweg verdubbeling van het bestaande wegvak Hoorn - Markerwaardweg en aanleg van vijf ongelijkvloerse kruisingen daarin als eerste aan de orde komen. Muziekvereniging Pancratius uit Blokker onderscheidt de leden Jaap Groen met een gouden speld voor dertig jaar ‘trouwe dienst’ en Gerard Boots en Martin Hoek met een zilveren speld wegens 25 jaar inzet voor de vereniging. De gemeenteraad draagt het college op de aanleg van een fietstunnel onder de kruising Provincialeweg / Keern te onderzoeken. In de wijk Kersenboogerd is dringend behoefte aan een extra peuterspeelzaal. Ook voor de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder is op korte termijn een dergelijke voorziening nodig. Met een motie van de gemeenteraad als steun in de rug zal burgemeester O. van Veldhuizen trachten het gebruik van waterscooters en jet-ski's voor de Hoornse Markermeerkust te beperken. Het Turks Museum zal na de restauratie van het pand gevestigd blijven in de Wisselstraat. Ruim 2100 deelnemers volbrengen de Hoornse Avondvierdaagse. Op het Oostereiland worden op de binnenplaats van de oude gevangenis opnamen gemaakt voor de film ‘Sportman van de eeuw’, een Duits-Nederlandse productie die in het Fries wordt gespeeld. De bestuursrechter in Alkmaar wijst het verzet van de Vereniging Oud Hoorn tegen de verplaatsing van het Künckel-orgel van de kerk aan de Eikstraat naar Workum af. Mede door het fraaie weer zijn de Stadsfeesten van dit jaar een groot succes. Het dak boven het recreatiebad De Waterhoorn is door fouten tijdens de bouw zo slecht, dat het in zijn geheel moet worden vervangen. De CDA-fractie in de gemeenteraad bepleit opnieuw een betere inrichting van het parkeerterrein aan de Pastoor Nuijensstraat. Leerlingen van s.g. Oscar Romero nemen deel aan een meerjarig onderzoek naar het broeikaseffect voor het KNMI in De Bilt. Bij zijn afscheid na 13 jaar als voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd ontvangt Cees van Meel de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Deen Supermarkten neemt elf winkels in diverse Noord-Hollandse plaatsen over van De Wit Komart. De gemeente heeft plannen om het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg uit te breiden en meer winkelbranches de mogelijkheid te bieden zich er te vestigen. Ook wordt woningbouw in het gebied mogelijk gemaakt. Aanpassing van de kruising met de Provincialeweg is daardoor noodzakelijk. Bloeddonorcentrum Sanguin betrekt de nieuwe vestiging aan de Maelsonstraat. Het Steunpunt Opvoeding richt naast de vestiging in de Grote Waal nu ook inloopspreekuren voor opvoedingsvragen in in de wijken Kersenboogerd en Risdam Noord. Alle 120 huishoudens van de Plevier in de wijk Kersenboogerd krijgen een boekje over de geschiedenis van hun straat bij het koperen jubileum van de bewonersvereniging. De VVD in Hoorn stelt voor om de gemeente extra politietoezicht te laten kopen om het gevoel van veiligheid bij de burgers te vergroten. Met een stille tocht gedenken Vrienden van Mustafa Kaplan de vermoorde kroegbaas van Café Harem. Dick Troost viert het feit dat hij 25 jaar humanistisch vormingsonderwijs verzorgt op de openbare basisscholen van Hoorn. Volgens wettelijk voorschrift wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu van de aanleg van de Westfrisiaweg. Om vandalisme in het recreatiegebied Julianapark en Schellinkhouterdijk tegen te gaan huurt de gemeente gedurende de zomer extra bewaking in. Na 30 jaar neemt Diederik Berger afscheid als directeur van p.c. basisschool Het Kompas.