Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

maart

Hans Lastdrager neemt na dertig jaar afscheid als directeur van de bibliotheken in Hoorn en gaat met pensioen. Omdat het verwijderen van asbest in hetzelfde gebouw niet gecombineerd mag worden met andere werkzaamheden, moet de renovatie van het Liornehuis tot Appartementencomplex Kaap Hoorn tijdelijk worden stilgelegd. Leerlingen van s.g. Copernicus gaan naar het buitenland om daar hun mondeling examen spreekvaardigheid Duits of Frans af te leggen.

4: WFHC Hoorn.
4: WFHC Hoorn.
Het nieuwe complex van WFHC Hoorn aan de Roskam wordt officieel geopend door wethouder Ben Tap. De naam Floris Jan Bovenlander wordt na een clinic door deze oud international aan een van de velden gekoppeld. De gemeente bereidt de uitbreiding voor van het gebied waar een lengtebeperking van 11 meter geldt voor vrachtauto's en ander zwaar verkeer dat de binnenstad bezoekt. De Kinderkledingbank Hoorn en Scouting Discovery verhuizen naar het gebouw van de Jeugdraad Zwaag ‘Honky Tonk’ in wijkpark Bangaerde. De gemeente stelt de leverancier van de nieuwe parkeerautomaten aansprakelijk voor de financiële en imagoschade die zij lijdt door het slechte functioneren van het systeem. Ab Venverloo neemt na veertig jaar afscheid als bedrijfsleider van Hema Hoorn. Naast de groene en de grijze rolemmer voor resp. groenafval en restafval wordt dit jaar door de Huisvuilcentrale HVC een derde emmer, oranje, ingevoerd voor kunststof en melk- of drinkpakken. De rolemmers worden ook van een chip voorzien. Voor bewoners van de binnenstad kunnen andere voorzieningen worden getroffen. De gemeenteraad stemt unaniem voor de herbenoeming (derde termijn) van burgemeester Onno van Veldhuizen. Een konijnenplaag op Hoorn 80 bedreigt het bomenbestand en de leidingen naar de diverse gebouwen. De gemeente zoekt de beste bestrijdingsmethode. Zonnelicht Kinderopvang B.V. is failliet verklaard en wordt overgenomen door Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH), die de naam en de neo-humanistische visie in stand laat. Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) maken een doorstart met de werkzaamheden van de opgeheven afdeling Hoorn. Zij ondersteunen de activiteiten van het Kontakt Ouders Op Scholen (KOOS).

24: Bussen op het Visserseiland.
24: Bussen op het Visserseiland.
70 jaar Hoorn Bevrijd wordt door het Comité 40-45 gevierd met de uitgave van het dagboek van Elly Trap-Beek. Zij schreef dat toen zij in de oorlog zat ondergedoken op een adres op de Drieboomlaan. Het boek wordt uitgereikt aan de leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in Hoorn. Na bijna 60 jaar houdt de Hoornse Operette Vereniging op te bestaan. De laatste uitvoering in schouwburg het Park, Eine Nacht in Venedig, is een groot succes. Voorzitter Joke Vijn wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis in Purmerend gaan fuseren. De vestigingen blijven bestaan. Doelmatiger organiseren is noodzakelijk. De VVV richt een vierde informatiepunt in Hoorn in. In het Van der Valk Hotel Hoorn wordt een wand met informatie op papier en een beeldscherm voor digitale informatie geplaatst. De renovatiewerkzaamheden aan winkelcentrum De Huesmolen gaan op 23 maart beginnen. Eerste klus: het dempen van de gracht. Oude stijl jazz band De Coen City Stompers viert het eerste lustrum van een jaarlijks concert in de NH kerk van Westerblokker. Bram Nijenhuis wordt de schipper van replica VOC-jacht de Halve Maen. Hij gaat naar Amerika om het schip te leren kennen. Het krijgt een ligplaats aan het Oostereiland en blijft vijf jaar in bruikleen in Hoorn. De tijdelijke voorziening voor hangjongeren aan de Holenweg wordt weggehaald; de vergunning is verlopen. Het voornemen van Huisvuilcentrale HVC om een derde container, voor plastic afval, bij de huishoudens in te voeren stuit op verzet. Scholengemeenschap Newton is één van de vijf proefscholen die meedoen aan de landelijke pilot breed onderwijs en uitstel van beroepskeuze. Als oplossing voor het probleem door het parkeren van bussen in het havenkwartier wordt een beperkt aantal plaatsen voor bussen op het Visserseiland aangegeven en een wachtplaats op het Pelmolenpad voor overige bussen. Verkeersregelaars begeleiden het komen en gaan.

26: Horecaterras Oostereiland.
26: Horecaterras Oostereiland.
Omdat milieuregels het onmogelijk maken om een horecaterras op het binnenplein te exploiteren, wordt het terras aan de buitenkant van het voormalige gevangenisgebouw Oostereiland aangelegd. Ondernemers en bewoners van de Nieuwe Steen ontwikkelen een plan voor een nieuw ingericht stadhuisplein met ‘wonen, werken en leren’ in de kantoorpanden. De grote stroomstoring in Diemen veroorzaakt ook in Hoorn overlast. Computers werken niet, scholen ondervinden veel ongemak en sturen de leerlingen naar huis. Docenten regelen het verkeer bij de diverse locaties. In het Affichemuseum, tijdelijk gehuisvest in de Blokkerpanden aan het Breed, opent oud-directeur Rob Weber de expositie ‘Theateraffiches, uit de collectie van de Parkschouwburg’. De Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn presenteert de plannen voor ingrijpende renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden voor de scholengemeenschappen in de gemeente. ‘Een inhaalslag, geen luxe’. Onderzoek van NBTC-NIPO Research geeft aan dat Hoorn de tweede ‘modestad’ van Nederland is, na 's-Hertogenbosch. Dertig modezaken nemen dit weekend deel aan het evenement ‘Hoorn modestad’ in de binnenstad. Gemeld onderzoek maakt ook duidelijk dat het bezoek aan Hoorn, na twee jaar terugloop, met 7% is toegenomen. ‘Winkelen voor plezier’ wordt het meest genoemd als reden voor bezoek aan de stad.

31: Winkelen.
31: Winkelen.