Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

september

Grote winkelpanden splitsen (bv. in Hof van Hoorn), samenvoegen van winkelpanden in de binnenstad bevorderen, winkelpanden omvormen tot woning, dit zijn voorstellen die in de Notitie Leegstandaanpak Hoorn worden genoemd. De raadscommissie gaat ze bespreken. Louis van der Laan staat vijftig jaar op de loonlijst van Installatiebedrijf Van der Laan in Zwaag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA maakt geen gebruik van het aanbod van de gemeente Hoorn om aan eventuele grootschalige opvang mee te werken. In de komende maand worden bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente om met betrokkenen te praten over de vraag hoe de binnenstad aantrekkelijker kan worden. De meerderheid in de raadscommissie blijkt vóór het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie voorheen Schouwburg Het Park (het zgn. Gat van Hansen) aan de Westerdijk. Door op veel plekken het openbaar groen te vervangen door gazon denkt de gemeente € 150.000 te besparen. Het Westfriesgasthuis gaat standaard acute psychische steun bieden aan naasten van traumapatiënten. Het ziekenhuis houdt al bijna een jaar een proef met deze wijze van traumahulpverlening. De Stichting Historische Route Blokker krijgt tijdens de najaarsvergadering van het Westfries Genootschap de Westfrieslandprijs 2015. Toekomstige bouwhistorici en restauratiespecialisten van de Hogeschool Utrecht krijgen een introductie in het ambacht in de oude binnenstad van Hoorn.

8: Rad van Bangert.
8: Rad van Bangert.
Het Rad van Bangert wordt geplaatst op een speciaal geslagen fundering aan de Strip in Zwaag. Dat is wel in de wijk Bangert en Oosterpolder, maar niet nabij de oorspronkelijke plek van de overhaal aan de Noorderdracht/Bangert. Kapitein Klaas Gaastra van de bark Europa ontvangt bij het begin van zijn reis om zeilend Kaap Hoorn in oost-west richting (‘the hard way’) te ronden, de rood-wit-rode vlag van de gemeente Hoorn. In de Oosterkerk, waar destijds ook Schouten en Le Maire met hun bemanning een dienst voor vertrek bijwoonden, wordt een speciale bijeenkomst gehouden. Langs de Blokmergouw en de Oostergouw wordt een grote nieuwe persleiding voor rioolwater aangelegd. Na tal van op- en aanmerkingen van de raadsfracties neemt wethouder Ben Tap de Beweeg- en Sportnota 2015-2018 terug. Hij kondigt aan later met een ‘update’ hiervan te komen. Esther Jeunink (29) is aangesteld als eerste straatpastor van Hoorn. Naast haar werk bij de Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken (HWK) en als geestelijk verzorger in een jeugdinrichting is zij de komende drie jaar twintig uur per week werkzaam in het straatpastoraat. De Hoornse kerken en de Turkse moskee willen de helpende hand bieden bij de opvang van vluchtelingen in de gemeente Hoorn. De familie Blokker biedt haar gerestaureerde pand Breed 22 aan aan Esdégé Reigersdaal, die de grote ruimte zal gebruiken voor de dagbesteding van mensen met een (lichamelijke) beperking. Behalve uitbreiding van het aantal werkzame mensen zal ook het assortiment groter worden.’Pand 12‘ (de bekende kaarsenmakerij en kadowinkel op Breed 12) verhuist naar het nieuwe pand en behoudt daarbij de naam. Op de website www.burgemeesterhoorn.nl en bij verschillende bijeenkomsten kunnen inwoners, instellingen en bedrijven hun visie geven op de eisen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. De vertrouwenscommissie van zes raadsleden legt op 17 oktober een profielschets voor aan de gemeenteraad. Met twee amendementen op het plan van aanpak van leegstand in winkelgebieden in Hoorn wordt duidelijk dat de discussie in de gemeenteraad over begrippen en maatregelen nog niet kan worden afgerond. Dekker Autogroep (Ford) verlaat de garage aan het Keern en gaat in Zwaag verder onder één dak met Van der Maat (Citroën en Fiat).

25: BigBelly afvalbakken.
25: BigBelly afvalbakken.
Op last van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) staken vijf horecagelegenheden rond de Roode Steen het scannen van ID-bewijzen om te kunnen zien wie te jong is om alcohol te mogen drinken. Bij de Hoornse Badminton Vereniging wordt Megan Hollander (16) gehuldigd wegens het behalen van de bronzen plak tijdens het Wereldkampioenschap para-badminton in Londen. De gemeente ontvangt al meer dan 1000 reacties op haar verzoek om mee te praten over de toekomst van de binnenstad. Bijna tachtig kinderen doen mee aan het eerste Nederlands Kampioenschap Stoepkrijten op de Speeldag NL in Hoorn. Het afscheidsevenement van burgemeester Onno van Veldhuizen kost de gemeente € 12.000. Dat is exclusief het plaatsen op het Hoofd van een gedicht van de burgemeester, dat in steen is gehouwen. 500 huizen uit het woningbezit van Intermaris worden energiezuinig gemaakt door vloer-, dak- en gevelisolatie aan te brengen en de mogelijkheid van zonnepanelen aan de bewoners aan te bieden. Alleen D66 en VOC Hoorn geloven nog in de plannen voor het samenbrengen van culturele instellingen in één nieuw gebouw aan de noordzijde van het station NS. Het Centrum voor de Kunsten lijkt hiermee van de baan. Het Actieplan Zorgzame Samenleving waarmee de gemeenteraad onlangs instemde, richt zich op drie onderwerpen: dementie-vriendelijke gemeente, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Het college stelt voor de parkeertarieven in en aan de rand van de binnenstad met ingang van januari 2016 te verhogen met 8,5 tot 19%. Ook op zon- en feestdagen wordt betaald en vergunningparkeren ingevoerd. Op diverse plaatsen in het winkelrondje in de binnenstad worden BigBelly afvalbakken geplaatst. Bij gebleken succes zullen in de andere winkelcentra in Hoorn ook dergelijke bakken geplaatst worden. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen ondersteunt dit financieel onder voorwaarden.

26: Winkelcentrum De Huesmolen.
26: Winkelcentrum De Huesmolen.
Het gerenoveerde winkelcentrum De Huesmolen wordt feestelijk in gebruik genomen. Projectontwikkelaar Terra Marique presenteert plannen voor bedrijfsactiviteiten en wonen op het vroegere complex van Philips aan de Holenweg. Het ontwerp ‘Onverwachts Hoorn’ wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. SG Newton biedt onderwijs aan 70 anderstalige leerlingen op het hoofdgebouw aan Dampten. Aan 30 leerlingen wordt les gegeven in het oude OPDC gebouw aan de Johan Poststraat. Zeven raadsfracties dringen er bij het college op aan om met de Hoornse rugbyclub RCWF tot overeenstemming te komen inzake verhuizing van de rugbyers naar de Nieuwe Steen. Drie jaar na de oplevering zijn klachten over tocht, slecht schilderwerk en ondeugdelijke installaties in de gebouwen op het Oostereiland nog niet verholpen. Het college doet de raad een voorstel om de problemen op te lossen. ‘Echt het allerlaatste wat ik in Hoorn doe’, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen bij het in ontvangst nemen van het boek ‘Onno Bedankt’. Voor de Stichting Leergeld werd bij zijn afscheid een bedrag van € 1561,30 ingezameld, dat hij nu keurig overdraagt aan de Stichting. Aan directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum wordt op de conferentie Best in Heritage in Dubrovnik de prestigieuze ‘Best of the best Award’ uitgereikt, die is toegekend door 27 collega's. ‘De zaak Coen’ met het publieke debat over de rol van Jan Pietersz. en de beoordeling daarvan in de geschiedenis tot heden maakte veel indruk op de jury. De fietsbrug tussen Zwaag en Zwaagdijk-West wordt in gebruik genomen. De gemeente neemt het led-scherm aan de muur van het gebouw op het Oostereiland over voor € 15.000. Daarnaast zorgt de gemeente voor een ‘statische reclame-uiting’ op de huidige plek van het scherm en enige posters bij de brug naar het Oostereiland.