Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2015

december

De burgemeester steunt het pleidooi van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG voor de komst van een wet waarin het verkopen en telen van softdrugs wordt geregeld. Het bedrijf CG Selecties uit Hoogkarspel verhuist met 40 personeelsleden naar het monumentale pand aan de Pakhuisstraat dat eerder in gebruik was bij de opleiding Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (Acta). Het bestuur van de Stichting Hoornse Stadsfeesten besluit met de organisatie ervan te stoppen. De gemeente subsidieert niet langer en de eigen inkomsten bieden geen vertrouwen in een verantwoorde voortzetting. Het is een hard gelag voor de ongeveer vijftig vrijwilligers die het feest ieder jaar mogelijk maken. Op verzoek van omwonenden worden 41 Hollandse iepen langs de Spaarneweg gerooid en vervangen door zuiltulpenbomen die van kleiner omvang zijn en minder licht wegnemen.

4: Hospice Dignitas.
4: Hospice Dignitas.
Door wijziging in de wetgeving komt het voortbestaan van Hospice Dignitas in gevaar. Niet langer een financiële regeling volgens de AWBZ, maar afhankelijkheid van vergoedingen door de zorgverzekeraars. Kleindochters Francis Speelman-Ruiter en Sabrina van Maren en achterkleinkind Charlotte Speelman ontvangen als nabestaanden van het Hoornse echtpaar Greet Visser en Jan Ruiter in de bibliotheek van Rotterdam de onderscheiding Yad Vashem (Rechtvaardige onder de volken) vanwege hun verzet en de zorg voor Joodse onderduikers tijdens de Oorlog 1940-1945. Met de vlag van de stad Hoorn in top rondt zeilschip Bark Europa op 6 december om 09.57 uur (Nederlandse tijd) de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, Kaap Hoorn. Herberg Hoorn Kerst Inn biedt tussen 12 en 27 december een enorm cultureel programma voor iedereen. Op grote schaal wordt er samengewerkt door tal van Hoornse instanties en personen. Als onderdeel van de grote kermis van 6 tot en met 15 augustus 2016 keert de nostalgische kermis terug in Hoorn. De gemeente stelt een deel van de Noorderveemarkt hiervoor beschikbaar. 19: Praethuys 't Slot.
19: Praethuys 't Slot.
De komende jaren worden er meer dure woningen gebouwd in de wijk Bangert en Oosterpolder. Anders raakt de wijk te dichtbebouwd. De gemeente maakt hierover afspraken met de Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn. De grote, populaire expositie rond Playmobil in het Museum van de Twintigste Eeuw trekt de 60.000e bezoeker. Het museum verwacht dit jaar in totaal 63.000 bezoekers te ontvangen, ruim 20.000 meer dan gemiddeld in voorgaande jaren. Na onderzoek besluit minister Schultz van Haegen dat er geen pompen worden geplaatst in de Afsluitdijk en de Houtribdijk om het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer te verlagen. De plannen voor ingrijpende dijkversterking blijven onverminderd van kracht. Na een incident op de Roode Steen in de nacht van 5 op 6 december j.l. wordt voorlopig in het weekend toezicht met politie te paard ingezet. De gemeenteraad besluit om in 2017 € 193.000 te bezuinigen op diverse subsidies. Het college stelde een lijst met een totaal van € 240.000 voor. Als reactie op het voornemen van het bestuur van Stichting Varend Erfgoed Hoorn om de museumruimte te verhuren aan het Westfries Museum halen Peter Dorleijn en Anita Muller het museum in het Centrum Varend Erfgoed leeg. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de collectie in de nieuwe opzet van het Westfries Museum tot zijn recht komt. De gemeente zal € 135.000 besteden aan het verbeteren van de accommodatie van de Rugby Club West-Friesland RCWF op de Blauwe Berg. Vanaf 2017 vallen de twee Hoornse zwembaden en kunstijsbaan De Westfries onder verantwoordelijkheid van één bedrijf, vooralsnog in een contract dat tien jaar loopt. De Stichting Zwembaden Hoorn zal worden opgeheven en zwembad De Wijzend wordt voor de symbolische prijs van € 1 overgedaan aan de gemeente. Praethuys 't Slot blijkt een succesvolle ‘buurtkamer’ als laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud. De gemeente wil de voorziening aan de Van Beijerenstraat minstens tot 2019 ondersteunen. Een week lang al is de buitentemperatuur ruim boven 10 graden Celsius.

21: Herberg Hoorn.
21: Herberg Hoorn.
Het project Herberg Hoorn, warmte en barmhartigheid in het centrum van de stad, is een groot succes door de inzet van vrijwilligers, zangkoren en theatergroepen en de medewerking van ondernemers. Wethouder Michiel Pijl (CDA) wordt voorgedragen als burgemeester van de gemeente Drechterland. De benoeming volgt in maart bij koninklijk besluit. Waarnemend burgemeester Yvonne van Mastigt woont op 29 januari in Chili de officiële herdenking bij van de ronding van Kaap Hoorn, op die datum precies 400 jaar geleden. Miranda Corbière van de Bibliotheek Hoorn wint de landelijke prijs voor leesbevordering, de Jan van Luxemburgprijs. Het gewonnen geldbedrag schenkt zij aan de eerste Brede School Bibliotheek in de Grote Waal. V&D Hoorn gaat mee in de regeling uitstel van betaling die voor het concern geldt. Aan de kassa komen de eerste gevolgen voor de klanten aan het licht: cadeaukaarten worden niet meer geaccepteerd. De gemeenteraad stelt de belastingtarieven voor 2016 vast. De meeste gaan omhoog met de inflatie (1%). Huisvuilbelasting en OZB-belasting worden zwaarder getroffen, evenals de rioolbelasting. Vanaf 2017 zal de gemeente structureel € 193.000 bezuinigen op subsidies ‘om tot een gezond meerjarenperspectief te komen’. Het college geeft, als antwoord op een vraag hierover van Arwin Rood van D66, aan dat de gemeente stopt met het aanlichten van monumentale gebouwen. De kosten wegen niet op tegen de voordelen, aldus het college. Aan de Maelsonstraat wordt het eerste van zeven vestigingen van Taalhuis West-Friesland in gebruik genomen voor vragen over taal of laaggeletterdheid. De Voedselbank in Hoorn heeft weer de beschikking over een eigen bus met koelinstallatie. De vorige bus was door kortsluiting in brand geraakt en total-loss verklaard. De maand december is zeldzaam warm gebleven. Er is geen vorst gemeld en de temperatuur overdag gemiddeld is ong. 9 graden Celsius.