Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

oktober

Paul Bosschert dient plannen in bij de provincie voor de herinrichting van het huidige spooremplacement: een parkeergarage onder het complex, een bovenbouw van kantoren en woningen en een nieuw busstation aan de noordzijde voor de meeste buslijnen. Het nieuwe kantoorpand voor investeringsbedrijf Nieuwe Steen Investments en Zeeman Vastgoed Beheer aan de Nieuwe Steen wordt officieel geopend. Intermaris Woondiensten gaat mensen met een huurschuld alsnog toelaten als woningzoekende. De ambassadeur voor Zuid-Afrika, Priscilla Jana, verricht de officiële opening van de nieuwe vleugel en de Nelson Mandelazaal op de locatie Oscar Romero van scholengemeenschap Tabor. Het preventieproject Parachute, om probleemjongeren te behoeden voor afglijden naar het criminele circuit, blijkt effectief. De gemeente wil het nog een jaar betalen en het daarna in regionaal verband voortzetten. Het kunstproject Songlines, in 1998 in de Kersenboogerd gestart, is door de uitbreiding met vier nieuwe pilaren voltooid. Naast de vuilwaterinstallatie van de watersportvereniging, die dit najaar wordt gebouwd, zal in het voorjaar vanwege de gemeente een tank- en vuilwaterstation bij het Oostereiland worden ingericht. De plannen voorzien in een ponton met het uiterlijk van een drijvende houten steiger. De voetgangersbrug tussen Transferium en het NS-station zal in het komend voorjaar worden overkapt. De gemeente studeert inmiddels met de Nederlandse Spoorwegen op een totaalplan voor het gehele noordelijk stationsgebied. De gemeente stelt een consulent ouderensport aan. Met een actieweek ’55-plus in Beweging’, passend in een landelijke campagne, maakt de gemeente het beleidsplan bekend. De CDA-fractie eist dat de voetgangersverbinding Transferium naar NS-station door middel van een roltrap toegankelijk wordt voor elke voetganger. Hoornaar Remy Hira Sing aanvaardt het ambt van hoogleraar jeugdgezondheidszorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De vereniging Oud Hoorn verwelkomt op de najaarsledenvergadering het tweeduizendste lid. Op een bedrijf aan de Factorij in Zwaag wordt een brief ontvangen met een vreemd poeder er in. Het vermoeden van een terroristische actie met biologische wapens leidt tot een actie van politie, GGD en brandweer. Na melding ‘loos alarm’ resteert nog een geslaagde rampenoefening. De voormalige r.k. Huishoudschool op de hoek Koepoortsweg / Johan Poststraat wordt gesloopt om plaats te maken voor veertien appartementen. De woningen aan de pastoor Nuyenstraat 7 tot 21 in Zwaag worden gesloopt om plaats te maken voor een complex van twintig woningen voor ouderen. Mevrouw J. Soepboer-Brijker viert in woonzorgcentrum Avondlicht haar honderdste verjaardag. De rechtbank in Amsterdam oordeelt in het kortgeding dat Heddes Bouw heeft aangespannen tegen verzekeraar Centraal Beheer / Achmea, dat de kosten van de ingestorte toneeltoren van de nieuwe schouwburg aan de aannemer moeten worden vergoed.