Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

december

In het cultureel centrum naast de bibliotheek in de Huesmolen wordt het hoofdkantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk Hoorn geopend. Het orgel in de Cyriacus en Franciscuskerk aan het Grote Noord wordt met een bijzonder programma weer in gebruik genomen. De Stichting Koepelkerk bracht in zeven jaar 650.000 gulden bijeen om het instrument, in 1883 gebouwd door Maarschalkerweerd uit Utrecht, te restaureren. De kiosk naast de Grote Kerk zal worden weggehaald om ruimte te bieden voor de herinrichting van het Kerkplein. Bewoners van de Dorpsstraat pleiten voor afsluiting voor doorgaand verkeer van het gedeelte rondom de spoorlijn. De verkeersdrukte maakt dit weggedeelte onveilig. De archiefdienst van de West-Friese gemeenten zal op termijn uit het stadhuis vertrekken. Voor een nieuw Regionaal Historisch Centrum zal op de Blauwe Berg een pand worden gebouwd. De executieverkoop van winkelcentrum de Blauwe Steen gaat niet door. De Alkmaarse rechtbank vonnist dat de gemeente Hoorn in haar volste recht stond toen zij het contract met bouwbedrijf Heddes opzegde. De gemeente Hoorn daagt nu Heddes Bouw formeel voor de rechter om een schadeclaim wegens wanprestatie. Het proefproject ‘Ouderenzorg’ in de Kersenboogerd blijkt een succes: de ondersteuning van de huisartsen door wijkverpleegkundigen bij de hulp aan senioren vindt elders in West-Friesland navolging. Hoewel er aanvankelijk plannen waren om de brug in de Pakhuisstraat om verkeerstechnische redenen te verzwaren, verbreden en verhogen, stelt het college nu voor om het monumentale karakter geen geweld aan te doen en te volstaan met verzwaring van de brug. De CDA-fractie vraagt het college actie te ondernemen tegen de negatieve uitstraling van de parkeerplaats bij het sportcomplex van Zwaluwen'30 aan de Berkhouterweg. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV werd 100 jaar geleden opgericht in Amsterdam. De afdeling Hoorn / West-Friesland schenkt de gemeente een rode beuk die geplant wordt op de hoek Westerdijk / Westersingel. Vanaf die plaats starten al sinds 1945 de fiets- en wandelexcursies van de vereniging. Bij zijn afscheid na een dienstverband van 30 jaar bij de gemeente ontvangt Arie Broersen de bronzen legpenning van de stad Hoorn. De gemeente presenteert de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een nieuwe jachthaven aan de Schelphoek. De gemeenteraad besluit brancheverruiming op het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg mogelijk te maken. Opgericht is de politieke partij Versterking Ontwikkeling Centrumfunctie Hoorn (VOC-Hoorn). De bestuursrechter in Alkmaar legt een bouwstop op voor de nieuwbouw van het gebouw De Haai op het Visserseiland. Cornelia de Jong-van Osbree bereikt de leeftijd van 102 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Hoorn. Railinfrabeheer installeert camera's op het station Kersenboogerd om de sociale veiligheid rondom de perrons te vergroten. Omdat de naam verwarrend werkt, weigert het stembureau van de gemeente Hoorn de nieuwe politieke partij VOC-Hoorn te registreren. De vereniging Hendrick de Keyser koopt een 17e -eeuws monument aan de Muntstraat. Na een dienstverband van 34 jaar, respectievelijk 30 jaar bij de afdeling Bouwkunde nemen H.A.S. Bulsing en Th. Smit afscheid. Zij ontvangen de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Voor ouders met vragen over opvoeding wordt in de Jules Verneschool in de Grote Waal het Inlooppunt Opvoeding gevestigd voor informatie en advies en verwijzing naar hulpinstanties. In de jongste voorstellen van de provincie aangaande de herindeling van West-Friesland worden aan de gemeente Hoorn 300 ha grond in de Leekerlanden en delen van de gemeenten Wognum, Drechterland en Wervershoof toegewezen, in totaal bijna 1600 ha. Eurokits, het setje euromunten (waarde € 3,88) dat door minister van financiën Zalm aan elke Nederlandse ingezetene die zes jaar of ouder is, gratis wordt verstrekt, zijn bij de banken niet meer, bij de aangewezen winkelbedrijven nog wel verkrijgbaar. Een felle brand richt een miljoenenschade aan bij het metaalbedrijf Ambaflex op het bedrijventerrein Westfrisia. De PvdA afd. Hoorn biedt bij wijze van experiment gratis busvervoer aan tussen buitenwijken en binnenstad. Om bedrijfseconomische redenen zal Taxi Kok op feestdagen geen reguliere passagiers meer vervoeren. De werkgroep commerciële jachthavens, die optreedt namens zes andere havens in het zuidelijk deel van het IJsselmeer, stelt dat de gemeente Hoorn Europese regels overtreedt als zij bijdraagt aan de bouw van een nieuwe jachthaven bij De Schelphoek. Omdat hij bezig is een nieuwe politieke partij op te richten, wordt Paul Elenbaas door de VVD uit de fractie in de gemeenteraad gezet. Hij blijft nog wel deel van de gemeenteraad uitmaken. De Hoornse archeologische dienst vindt de fundamenten van de oude Oosterpoort: op 1,70 m diepte bij de hoek Slapershaven / Grote Oost / Zon de doorgang van de oude poort en bestrating op verschillende niveaus uit de tijd tussen 1523 en 1818.