Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

september

De gemeente spant een kort geding aan tegen aannemer Heddes om af te dwingen dat extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen op de bouwplaats van de nieuwe schouwburg. Het bouwbedrijf wacht op vergunning van de gemeente. Het echtpaar Henk en Joke Kramer stopt na een dienstverband van 22 jaar als ambulance chauffeur bij de GGD West-Friesland. Danny van Soelen en Ernesto Hoost zullen niet langer dansfeesten in Hoorn organiseren: de kaartverkoop blijft teleurstellend. De Centrale Huisartsen Post West-Friesland bij het Streekziekenhuis, voor de waarneming van huisartsendiensten, gaat van start. Overleden tijdens vakantie in Frankrijk is Frans van Klingeren, mede-oprichter van de kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken en beheerder van de Boterhal aan het Kerkplein. F. van Dijk is veertig jaar werkzaam bij de afdeling Landmeten van de dienst Gemeentewerken. Hij ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn. In de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken wordt geconcludeerd dat voor de herindeling West-Friesland de besluitvorming door de Staten Generaal dient te worden gedaan. De gemeente Hoorn en Rijkswaterstaat leggen een conflict over de vergunning om vervuild slib uit de sluis bij het Kleine Oost weg te halen bij. Om oplopende kosten door de afwikkeling van het Samenwerkings Orgaan Westfriesland te voorkomen wil de gemeente Hoorn de meeste taken ervan snel overnemen. De gemeente zal geen woonwagens op het kamp aan de Bobeldijk meer verhuren. Toekomstige bewoners zullen zelf een wagen moeten aanschaffen. De gemeente laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om het busstation te verplaatsen naar de noordzijde van het spoor. Daaruit moet ook duidelijk worden of het zin heeft om kleinschalig openbaar vervoer in en rond de binnenstad op te zetten. Joop van der Ros neemt na 30 jaar als directeur afscheid van de GGD West-Friesland. Pim Alders beëindigt na 30 jaar zijn bedrijf met de rijdende winkel in Hoorn. In de reeks uitgaven van de Stichting Bas Baltus verschijnt ‘Orgels in Hoorn – voorheen en nu’ door drs. Jan Piet van der Knaap. Liane Wils opent haar praktijk voor de advisering van vrouwen in de overgang. De Oosterkerk wordt uitgebreid met een aanbouw in de Oosterkerksteeg om de catering beter te huisvesten. Jan Haring legt per 9 oktober het voorzitterschap van de zakenclub Grote Noord neer. Hij is het niet eens met de keuze van de club om de steun aan de Stichting Stad Hoorn te beëindigen. De fractie van de PvdA is tegen de verkoop op de vrije markt van 130 sociale huurwoningen door de Stichting Verantwoord Wonen. De Hoornse ondernemer Kees Hermans presenteert de nieuwe plannen voor het ‘openbaar vrijetijdspark De Blauwe Berg’. Het Teekengenootschap Debutade viert met een overzichtstentoonstelling in de Noorderkerk het 135-jarig bestaan. De CDA-fractie protesteert bij het college tegen het voornemen om de bouw van de zogenaamde unielocatie van het Atlas College aan het Dampten achter gesloten deuren te behandelen. Naar verluidt stijgen de verwachte bouwkosten van eerst geraamd 26 miljoen gulden naar boven de 40 miljoen gulden. Theater Het Pakhuis viert het 10-jarig jubileum. Personeel en directie van het Westfries Gasthuis maken met politie en justitie plannen om agressie in het ziekenhuis te voorkomen. De gemeenteraad verstrekt voor projecten voor wonen en leefbaarheid 11,5 miljoen gulden aan laagrentende leningen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Irene Tuinstra-van Benthum beëindigt na 25 jaar haar werk als bestuurslid in het college van regenten van het Pietershof.