Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

november

De Hoornse afdeling van de vereniging voor Friezen De Fryske Krite bestaat negentig jaar. Hoewel de najaarsveemarkt is afgeschaft houden de Hoornse bakkers de traditie van de handel in koetaaien (of taaikoeien) in stand. De Hoornse politiek ondersteunt het besluit van het college om bouwbedrijf Heddes en constructeur Aronsohn niet langer aan de bouw van de nieuwe schouwburg te laten werken. Het Samenwerkingsorgaan Westfriesland SOW wil zijn gebouw aan de Blauwe Berg 5 voor 7,5 miljoen gulden overdragen aan de gemeente Hoorn. Deze wil het hoofdgebouw op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. De gemeente en Intermaris Woondiensten gaan een proefproject starten om te zien hoe het wonen boven winkels in de binnenstad kan worden bevorderd. In de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2002 komt de wens van veel fracties naar voren om een deel van de miljoenenreserves van Hoorn in de gemeente te besteden. Geen van de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad gaat in op de uitnodiging van bouwbedrijf Heddes om in een informatiebijeenkomst zijn visie op het verloop van de bouw van de nieuwe schouwburg te aanhoren. Het eetcafé aan het Betje Wolffplein blijkt in een behoefte te voorzien. Voor het eerst in de Hoornse geschiedenis is het West-Fries als streektaal gebruikt in een officieel gemeentelijk stuk: het slotwoord in het antwoord van het college op de algemene beschouwingwen van de gemeenteraad. Het Facetplan Beeldende Kunst voor de ontwikkeling van de toekomstige woonwijk Bangert en Oosterpolder wordt door het Rijk gehonoreerd met een stimuleringsbijdrage van 50 duizend gulden. Marktmeester Peter Bakker onderzoekt de mogelijkheden voor het houden van een paardenmarkt als vervanging van de eeuwenoude najaarsveemarkt die dit jaar voor het eerst niet meer wordt gehouden. Het strooiveld bij het crematorium Hollands Hof is heringericht en biedt nu ook plaats voor individuele strooiplekjes en gedenktekens. Bij de viering van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Zangvereniging Sappho ontvangt de vereniging de Eenhoornzegel van de gemeente Hoorn. Jannie van der Schuit wordt onderscheiden met de gouden speld en bijbehorende oorkonde van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen vanwege haar inzet gedurende vijftig jaar. Via de rechter laat de gemeente Hoorn beslag leggen op geld van bouwbedrijf Heddes. De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de bouw van de unielocatie vmbo van het Atlas College aan het Dampten voor bijna 40 miljoen gulden. Raadslid Cees Hoogendijk is al twee jaar niet in de Hoornse gemeenteraad verschenen. Dat wekt vragen op die hij niet beantwoordt. De gemeente spoort in een brief Nieuwe Steen Investments aan om de door hen aangekondigde verbetering van het gebied Boogschutter, Poolster en Waterman in de Grote Waal uit te voeren. De Hoornse Vrijwilligersprijs (een beeld van Baldi Dekker en een cheque van 2500 gulden) wordt toegekend aan het project Vriendendienst van het Regionaal Dienstencentrum West-Friesland. Ondernemers van het Breed wijzen de plannen van de gemeente af voor herinrichting van de straat en nieuwe verkeersmaatregelen daarbij . Kerkmusicus Piet Duin ontvangt de zilveren onderscheiding van de Gregoriusvereniging wegens zijn inzet voor r. k. erediensten in Lutjebroek en in de Kersenboogerd. Erelid Tom Karsten legt de symbolische eerste steen voor de bouw van het clubgebouw van voetbalvereniging De Blokkers. De gemeente koopt het postkantoor op het Grote Oost voor 3,1 miljoen gulden (1,41 miljoen euro). Wethouder G. van der Meer slaat de eerste paal voor nieuwe gebouw van De Haai op het Visserseiland. Hans Schipper, voorzitter van de CDA-Statenfractie, volgt half januari 2002 Mw A. Goijert op als gedeputeerde in de Staten van Noord-Holland.