Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

juni

Het exploitatietekort van 30 miljoen gulden van de wijk Kersenboogerd, dat in 1993 door een wijziging in het beleid voor groeikernen ontstond, is geheel weggewerkt. De raad van Hoorn maakt zich zorgen over de financiële en personele gevolgen van de fusie van de meldkamers voor brandweer en ambulance in Noord-Holland Noord. De Stichting Het Engelse Park neemt het beheer van het Wilhelminaplantsoen weer over van de gemeente. Een wijziging in het bestuur en blijvende steun van donateurs maken dit mogelijk. De gemeente maakt plannen bekend voor de huisvesting gedurende vijf jaar van 400 asielzoekers in het plan Bangert-Oosterpolder. De commissie stadsontwikkeling heeft kritiek op de procedure bij de presentatie van plannen voor de nieuwe locatie van het Atlas College aan het Dampten: niet duidelijk is wat er met het omliggende gebied gaat gebeuren. Desondanks gaat de commissie akkoord. De Stichting Bas Baltus presenteert de uitgave van De Hoornse Statenpoort, deel tien in de bouwhistorische boekenreeks. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het 25-jarig jubileum van Arie Boezaard als ambtenaar bij de afdeling monumenten van de gemeente Hoorn. Door verkoop van aandelen Multikabel en Bouwfonds en een overschot van 2 miljoen in de boekhouding over 2000 sluit de jaarrekening van de gemeente met het uitzonderlijk hoge saldo van 35,5 miljoen gulden. Het Monteverdi-festival, georganiseerd door Hoorn Oude Muziek Nu, is een doorslaand succes. De heer en mevrouw Theo en Coby Gerritsen-van de Vissersdijk vieren hun 70-jarig huwelijksjubileum in het Jozefpark te Blokker. Het Hoornse Filmhuis neemt het door vrijwilligers vernieuwde interieur officieel in gebruik. De nieuwe stoelen zijn betaald met de 5.000 gulden van de kunst- en cultuurprijs 1999. De Mariaschool aan de Eikstraat neemt afscheid van directeur Ben van de Kamer, die na veertig dienstjaren met pensioen gaat. Kamerlid R. Poppe van de Socialistische Partij stelt Kamervragen over het instorten van de toneeltoren van het nieuwe theater in Hoorn. De gemeente stelt twee miljoen gulden meer beschikbaar voor de verbouwing van de voormalige Johannes Postmavo tot Praktijkschool West-Friesland. De informatieavond van de gemeente over de komst van een asielzoekerscentrum in Zwaag wordt bezocht door zeshonderd omwonenden. De uitbreiding met 12 standplaatsen van het woonwagenkamp aan de Bobeldijkerweg gaat van start. De gemeentelijke subsidie aan het Museum van de Twintigste Eeuw wordt verdubbeld tot tachtig mille per jaar. Het college stelt de Mariaschool voor in 2003 een nevenvestiging aan Onder de Boompjes 18, de huidige praktijkschool, in gebruik te nemen om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. In afwachting daarvan komen er lescontainers bij het gebouw aan de Eikstraat. De gemeente Hoorn en aannemer Wit BV uit Wognum stellen de architect van de nieuwe brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal aansprakelijk voor 600.000 gulden extra kosten. De gemeente Hoorn stelt enkele bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van theater Het Park, formeel aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het instorten van de toneeltoren.