Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

juli

De fracties van CDA en D66 uiten hun ongenoegen over het gebruik van de voormalige scheepswerf van Droste door de Berkhouter kunstenaar Fred Ros. De gemeente verstrekt aan de stichting voor het behoud van de oude meelmolen De Krijgsman aan de Noorderdracht in Oosterblokker een subsidie van 50 duizend gulden. Jan en Marie Roos-Giling vieren in Westerhaven hun zestigjarig huwelijksjubileum. De gemeente presenteert plannen voor de herinrichting van de kruising Keern / Provincialeweg. Het pand ‘De Stad Maastricht’, op de hoek Gouw / Gedempte Turfhaven, wordt voorgedragen voor een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst. Het gemeentebestuur vraagt TNO Delft om de bouw van de nieuwe schouwburg verder te begeleiden. De aanbeveling van TNO om de toneeltoren opnieuw volgens een verbeterd plan te laten bouwen, wordt opgevolgd. Uit recente problemen met bouwwerken in de gemeente trekken de meeste fracties de conclusie dat zij ook van de bouwkundige ontwikkelingen op de hoogte dienen te zijn. De gemeente gaat met het Waterschap en met Uitwaterende Sluizen een aanpak ontwikkelen voor het waterbeheer. PvdA- kamerlid Rob van Gijzel neemt 1200 handtekeningen van boze NS-reizigers in ontvangst. Zij protesteren tegen nieuwe maatregelen die de directie van de Spoorwegen heeft aangekondigd en die o.m. inhouden dat in de zomer twaalf sneltreinen Hoorn-Amsterdam v.v. in de ochtend- en avondspits worden geschrapt. Per 1 januari 2002 wordt de atletiekbaan aan de Blauwe Berg niet langer als geschikt beoordeeld voor internationale wedstrijden. De VVD-fractie vraagt het college maatregelen te nemen om de huidige C-status van de baan te behouden. Stadsspeeltuin De Speelhoorn, op de speelweide achter zwembad De Waterhoorn, wordt officieel in gebruik genomen. De gemeente Hoorn en Intermaris Woondiensten vormen een nieuw leefbaarheidsfonds. Zij dragen ieder jaarlijks 250.000 gulden bij. Daarmee kan dan de woonomgeving in buurten met veel huurwoningen worden verbeterd. De Stichting Abacus opent met ingang van het nieuwe schooljaar, naast de vestiging in Risdam Zuid, een buitenschoolse opvang bij winkelcentrum de Grote Beer van 14.30 tot 18.30 uur voor kinderen uit de Grote Waal. De gemeente wil het complex arbeiderswoningen ‘Goed Wonen’ aan de Drieboomlaan op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen.