Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

februari

Het rijk stelt twee zogeheten kanjersubsidies beschikbaar: 1,1 miljoen gulden voor de Noorderkerk en 2,2 miljoen voor de brug en sluis in het Kleine Oost. In het gebouw van het Westfries Gasthuis locatie St.Jan is een variant van de legionellabacterie aangetroffen. De waterleidingen worden doorgespoeld en er wordt chloor aan het water toegevoegd. De gemeente betrekt de ondernemer K. Hermans als ongebonden meedenker bij de ontwikkeling van de plannen voor het gebied Blauwe Berg. Voor het project WonenPlus voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken hebben zich 350 abonnees aangemeld. De dienst is er op gericht om de doelgroep langer zelfstandig te laten wonen. Diverse Hoornse instanties ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds in totaal fl. 77.600 aan subsidie. In de Liornestraat zullen ter hoogte van de kruising met de S9 de opstelstroken voor de auto's in lengte worden verdubbeld. Een deel van het fietspad zal op dit deel apart aangelegd worden. De gemeente ontvangt het bericht dat op 81-jarige leeftijd in Groningen is overleden Frerik Tjaberings. Hij was van 1971-1981 burgemeester van Hoorn. Op verzoek van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie worden vooral veel portretschilderijen in het Westfries Museum digitaal vastgelegd. De opnames worden opgeslagen in een databank van historisch beeldmateriaal, zodat wetenschappelijk onderzoek beter kan worden gedaan. Het college van burgemeester en wethouders wil onderzoeken of de musea in de stad voortaan gratis toegankelijk moeten zijn voor alle bezoekers. De VVD fractie in de gemeenteraad stelt dat het gevoel van onveiligheid van de Hoornse burgers en de criminaliteit in de stad groter is dan ooit. Zij roept het college op maatregelen te nemen en doelt dan op het inzetten van particuliere bewakingsbedrijven in openbare gebieden. Gerard Houter ontvangt de Prominentenring van de Hoornse Federatie van Carnavalsverenigingen vanwege zijn grote verdiensten voor de blaasmuziek in stad en ommeland. De gemeente gaat in de komende jaren grootschalig verbeteringen aanbrengen in bestaande woningen zodat die geschikt worden voor ouderen. Daartoe gaat zij samenwerken met de Woningstichting Hoorn. Er wordt een budget van maximaal 15 miljoen gulden voor beschikbaar gesteld. De gemeente gaat onderzoeken welke calamiteiten in de riolering zich in de nabije toekomst kunnen voordoen. Door een vormfout moet het bestemmingsplan voor het Blokweer gebied worden herschreven. Daarbij zal het geplande fietspad dwars door het gebied vervallen en wordt alleen het plan voor de aanleg van een voetpad opgenomen. Het Hoornse Dansformatieteam Double V wint de Grote Prijs van Hoorn in de finale die in De Opgang werd gehouden. Mevrouw J. Winkel-Van Til viert in verzorgingshuis Avondlicht haar 100e verjaardag. Bij opgravingen op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan het Kleine Oost wordt een complete houten waterpomp uit de zeventiende eeuw aangetroffen. De commissie van beheer van het Westfries Museum besluit dat met ingang van 1 april a.s. het museum gratis toegankelijk is voor iedereen. De brandweer keurt de horecagelegenheden in de stad op brandveiligheid. Er kan zonder bezwaar carnaval gevierd worden. De carnavalsoptocht in Zwaag bestaat uit vijftig wagens en loopgroepen en biedt anderhalf uur kijkplezier aan 50.000 toeschouwers. De 99-jarige mevrouw Rijswijk opent in verzorgingshuis Westerhaven een internetcafé. Schildersbedrijf Polman bestaat 75 jaar.