Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2019

september

Het festival Outdoor Stereo in het Julianapark trekt 7000 bezoekers. Showband Hoorn - en voorgangers als de Erika Kapel en Jong Hoorn - onderhoudt al 50 jaar een muzikale band met de Duitse Kolping Kapelle uit Kamp- Bornhofen. Eind september wordt dat uitgebreid gevierd. Bezoekers van IJsbaan De Westfries kunnen voortaan 4 uur gratis parkeren. Daarna geldt het dagtarief van 1,35.
Parkeren bij Westfries
4: Goedkoper parkeren bij De Westfries
De Rekenkamercommissie drukt het college op het hart om tijdig met de gemeenteraad te overleggen over de dilemma's waar de raadsleden mee gaan worstelen. Zij concludeert dat de gemeenteraad te weinig grip heeft op toekomstige grootschalige projecten in de stad. Te denken valt aan De Poort van Hoorn, de herinrichting van het Kerkplein, de toekomst van het stadhuis. Camera's van Voetbal TV hangen sinds kort bij veel voetbalverenigingen op de accommodatie om wedstrijden live uit te zenden. Het is een initiatief van Talpa en de KNVB dat niet overal wordt gewaardeerd. In Hoorn doen Always Forward en Hollandia mee aan het project. Regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG worden niet geschonden, omdat opnamen onder 'straatfotografie' vallen. De driedimensionale maquette van Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650, in het Westfries Museum, is geheel vernieuwd.
alt
5: Maquette Hoorn in de Gouden Eeuw gerestaureerd
Het college wil 25 maatregelen op het gebied van de zorg doorvoeren en in 2020 en 2021 in totaal bijna 1,5 miljoen uit de algemene reserve gebruiken, om in de komende jaren een verwacht tekort van ongeveer vier miljoen euro weg te werken. Als gevolg van de herinrichting van de Berkhouterweg (onderdeel van de aanleg van beveiligde kruisingen in plaats van de rotondes bij de aansluiting Provincialeweg op de A7) worden de aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg definitief opgeheven. Ondernemers in winkelcentrum De Beurs in Blokker sluiten zich aan bij de wens van supermarkt Deen om op het parkeerterrein aan de overzijde een blauwe zone in te stellen. Langparkeerders beperken de capaciteit aanzienlijk. Bij de verschijning van de historische roman 'Schilderslief' bij boekhandel Stumpel wordt auteur Simone van der Vlugt geïnterviewd door Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum. Het themajaar 'Rembrandt en de Gouden Eeuw' krijgt zo extra aandacht in Hoorn. Fractievoorzitter Aart Ruppert van VOCHoorn stelt vragen aan het college aangaande het opvallend grote aantal kapperszaken, massagesalons, dönerzaken, lunchrooms en meer met weinig klanten, die wel hun A-locaties kunnen betalen. Hij maakt zich zorgen over witwaspraktijken en ondermijning. Het werkschip 'Discovery' is pal voor het zwemstrandje aan de Westerdijk begonnen met de eerste zichtbare werkzaamheden aan de dijkversterking bij de Hoornse kust. Team Erfgoed van de gemeente Hoorn draagt een forse stapel bouwtekeningen, waaronder soms juweeltjes van tekenkunst, over aan het Westfries Archief.
Ontwerp verlichting slachthuis
11: Ontwerp voor verlichting slachthuis van stadsarchitect Jacob Faber
Archeologen verrichten opgravingen aan de Nieuwendam op de plaats waar tot 1942 de markante 17e-eeuwse graanpakhuizen De Zeevaart en De Dolfijn stonden. Het gat in de gevelrij wordt nu eindelijk opgevuld, nadat eerst 'een verrijking van de kennis over de Gouden Eeuw' (Dennis van der Laan) is gerealiseerd.
Opgraving Nieuwendam
11. Opgravingen aan de Nieuwendam
Op zaterdag 14 september opent Kookcafé CookAUT! in Zwaag. Hier worden kinderen en jongeren met autisme en/of AD(H)D gestimuleerd in hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen door ze in groepsverband te laten koken. Het is een samenwerking tussen Autstekend, BuroFlo en Wilgaerden. Otto's brug is sinds vrijdag 6 september weer in gebruik. Rob van der Molen, organisator van de festivals Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands, heeft de Facebookgroep Vrienden van het Julianapark in het leven geroepen. Leden hiervan mogen meepraten over de besteding van minimaal € 10.000 aan iets dat het Julianapark mooier maakt.
Opknappen Julianapark
12. Festivalorganisator doneert 10.000 euro voor opknappen Julianpark
De openbare basisschool Jules Verne in de Grote Waal viert het 50-jarig bestaan. De school heeft veel nationaliteiten onder haar dak en heeft al jaren klassen voor nieuwkomers - met veel kinderen uit oorlogsgebieden - en 'kopklassen' voor kinderen met een taalachterstand die naar het voortgezet onderwijs moeten. Uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van de Poort van Hoorn, het gebied aan weerszijden van het NS-station, worden bekend gemaakt. De raadscommissie buigt zich hier over. De gemeente werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met Nederlandse Spoorwegen, Prorail en Provincie Noord-Holland.
Zuidzijde station
Noordzijde station

14: Zuid- en noordzijde van het station
De intensieve raadpleging van inwoners en 'groene' organisaties in Hoorn leidt tot de Groenvisie, een overzicht van maatregelen voor de komende tien jaar voor de inrichting, het beheer en het gebruik van het openbaar groen. De christelijke ouderenorganisatie PCOB in Hoorn bestaat 50 jaar. De gemeenteraad is positief over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van de Poort van Hoorn, het gebied aan weerszijden van het NS-station. De gemeente gaat niet over tot het invoeren van een blauwe parkeerzone bij winkelcentrum De Beurs in Blokker. Het huis-aan-huisblad Westfries Weekblad is failliet verklaarden verschijnt niet meer. Eind oktober wordt in het Dijklander Ziekenhuis een nieuw elektronisch patiëntendossier ingevoerd. Om alle gegevens uit de vele duizenden dossiers over te zetten wordt een noodprocedure gevolgd van 31 oktober 08.00 uur tot 1 november 13.00 uur. Tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis over de verduurzaming van bedrijventerrein Hoorn80 wordt het plan voor een Energy Transition Natural Accumulator (ETNA), een valmeer voor wateropvang en stroomvoorziening voor de kust van Hoorn, gepresenteerd. Tweeëntwintig leerlingen uit Spanje, Slowakije, Turkije en Nederland volgen op het Markermeer een presentatie over wat er met plastic afval gebeurt. Zij doen dat in het kader van de projectweek van locatie Werenfridus van het Tabor College, dat in samenwerking met Cinema Oostereiland een inmiddels doorlopend educatieproject uitwerkt. In wooncomplex Brinkpark in Blokker viert Ida Peters-Webbers haar 100ste verjaardag. Het eeuwenoude, gerestaureerde wapenschild met het wapen van West- Friesland wordt weer op de top van de gevel van het Westfries Museum geplaatst.
Wapenschild teruggeplaatst
24: Wapenschild teruggeplaatst op Westfries Museum
Het bedrijfscomplex voor EcarACCU aan de Factorij, het bedrijf van Peter Ursem voor het ontmantelen van lithium-ion batterijen uit elektrische en hybride auto's voor hergebruik, wordt officieel in gebruik genomen. Bewoners van de Vogelbuurt in de Kersenboogerd uiten tijdens de raadsvergadering hun bezorgdheid over de overlast die wordt veroorzaakt door Poolse arbeiders die daar verblijven. De fractie HOP vraagt het college aansluitend direct te stoppen met het verstrekken van vergunningen aan huisjesmelkers in kwetsbare wijken. De 158 jaar oude iep op de vestingwal naast de Mariatoren is voor het overgrote deel hol, verrot of al aangetast (rapport van BTL Bomendienst) en zal binnenkort worden gekapt.
Kap van holle iep vestingwal
Kap van holle iep vestingwal

26: Holle iep naast Mariatoren wordt gekapt
Met een breed gesteund amendement voorkomen de raadsleden dat wethouder Marjon van der Ven een structureel tekort van 4,9 miljoen euro in het sociale domein van Hoorn al te voortvarend wegwerkt. Bij de opgraving aan de Nieuwendam worden bijzondere archeologische vondsten gedaan die belangrijke gegevens voor de middeleeuwse geschiedenis van de stad opleveren. De brandweer komt in actie op de Gedempte Appelhaven en op het Kleine Noord bij wateroverlast door hevige regenval. Het echtpaar Wigle en Aaltje Piersma-Bruijn viert het 70-jarig huwelijksfeest in Avondlicht. De eerste 'Coenlezing' wordt vanwege de weersomstandigheden niet op de Roode Steen, maar in Huis VerLoren gehouden. Initiatiefnemer Samir Bashara is blij met het succes en pleit voor een jaarlijks terugkerende presentatie waarin mooi en lelijk over de Gouden Eeuw en later aan de orde komt.